VOORPAGINA

 

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel , snel , objectief en altijd dicht bij jou

Alle columns van Lia van Gool zijn HIER te lezen

IN DE NIEUWSTE COLUMN VAN LIA LEER JE OOK HAAR BUREN KENNEN

HIER VERDER

TE LEZEN

HIER REAGEREN

 

Alle columns van Rinus Krijnen zijn HIER te lezen

DE NIEUWSTE COLUM VAN RINUS gaat over

Lineaire TV

HIER VERDER

TE LEZEN

HIER REAGEREN

* fotoalbums

* video's

* beeldarchief

* belangrijkste Dongense links

* disclaimer

Algemeen Nieuwsoverzicht

* actueel nieuwsoverzicht (klik)

* sport (archief)

* wijknieuws

* buurtnieuws

* nieuwsarchief

VOLKSPARTIJ DONGEN WEER DE GROOTSTE

Door Rinus Krijnen

Dongen, 22-3-2018. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dongen was enigszins spannend. Wat zouden de nieuwkomers D’66, Ouderenpartij voor Dongen en PRO Dongen gaan doen? De laatste partij was slechts de enige die met lege handen kwam te staan. De 392 stemmen die Rob Huijben kreeg, waren niet voldoende om aan te schuiven bij de gemeenteraad. De lokale partijen deden het goed, al leverde ze in totaal wel één zetel in ten opzichte van 2014. De Volkspartij Dongen ging van 9 naar 7 en werd wederom de grootste partij. De ouderenpartij kreeg als nieuwkomer twee zetels. Ook nieuwkomer D’66 deed het goed: direct in de raad met 3 zetels (twee plus een restzetel). De lokale partijen leverden dus totaal één zetel in, want in 2014 haalde het niet meer meedraaiende democratisch podium ook nog een zetel.

 

Met betrekking tot de tweede plaats was het een nek-aan-nek race tussen CDA, VVD en de Partij van de Arbeid. Aanvankelijk leek het dat het CDA tweede zou worden -zoals in 2014- maar aan het einde bleek de PvdA met wat meer stemmen te hebben gekregen. Met een verschil van 6 stemmen werd de PvdA de tweede partij van Dongen, kort gevolgd door CDA en VVD, die alle drie drie zetels veroverden. Aanstaande vrijdag zal de uitslag definitief bekend gemaakt worden.

HIER VINDT U ALLE UITSLAGEN EN BIJZONDERHEDEN

Aftrap begonnen voor nieuwe coalitie

Volkspartij Dongen kiest voor informatieronde

Dongen, 22 maart 2018.Burgemeester Marina Starmans heeft vanavond op het gemeentehuis een afvaardiging ontvangen van de zes politieke partijen die gisteren zijn gekozen in de gemeenteraad van Dongen .De partijen vormen de basis van een nieuw gemeentebestuur voor de bestuursperiode van de komende vier jaren .De bijeenkomst vanavond, was de aftrap voor een reeks stappen die moeten worden genomen om te komen tot de vorming van een nieuw college in het licht van de nieuwe politieke situatie .Gezien de uitslag van de verkiezingen zijn meerdere scenario's mogelijk voor het vormen van een college van B&W. De Dongense gemeenteraad telt 21 zetels; voor een meerderheid zijn minimaal 11 zetels nodig. Vanavond bleek dat de Volkspartij Dongen als nu grootste partij in de raad (7 zetels) ervoor heeft gekozen om te beginnen met een informatieronde. De komende dagen wordt een informateur aangesteld.

HIER VERDER LEZEN

Gesprekken met schoolbestuur starten.

'Nieuwsbouw voor de JJ Anspachschool'

 

Dongen, 19 maart 2018. Tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017 is het Plan van Aanpak onderwijshuisvesting Dongen 2018 vastgesteld. Daarin is het voorkeursscenario opgenomen opgenomen om ook de J.J. Anspachschool op korte termijn aan te pakken. De aanpak van de J.J. Anspachschool is in de prioritering als tweede genoemd na IKC Heilig Hart. In een brief aan de raad vandaag , laat het college weten te kiezen voor nieuwbouw in plaatst van renoveren van het gebouw Met renovatie zijn weliswaar lagere investeringskosten gemoeid, maar door de te verwachten kortere levensduur van de renovatie in relatie tot de afschrijvingstermijn van nieuwbouw is de afschrijving van nieuwbouw per saldo gunstiger dan voor renovatie. Op basis van de totale investering en levensduur kan de gemeente een vergelijking van de kapitaalslasten maken. 'Gezien het beperkte verschil in afschrijving zullen de kapitaalslasten van beide varianten niet substantieel verschillen' zo staat in de raadsinformatiebrief te lezen .Gelet op enerzijds het beperkte verschil tussen de jaarlasten voor nieuwbouw en renovatie en anderzijds de meerwaarde van nieuwbouw ten aanzien van de onderwijskwaliteit en toekomstbestendigheid, heeft het college besloten om de herhuisvesting van de J.J. Anspachschool uit te voeren in de vorm van nieuwbouw. Er komen nog zeker gesprekken met het schoolbestuur.

Vereniging verbijsterd over grondaankoop voor nieuwe weg

 

Dongen, 19 maart 2018. De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft een persbericht doen uitgaan waarin de vereniging melding maakt van het versturen van een brief aan gedeputeerde Van de Maat van de Provincie Noord-Brabant die gaat over de aankoop van grond voor de nieuwe weg door de Duiventoren en het Blik. ‘Wij zijn verbijsterd zijn over deze aankoop’, zo schrijft de Vereniging. Ze wil opheldering waarom de provincie, uitgerekend 5 dagen na de sluiting van de termijn voor de indiening van de zienswijzen, een onomkeerbaar besluit neemt door aankoop van perceelgrond met als motivering ‘ten behoeve van de aanpassing van de N629’. Vreemd en opmerkelijk vindt de vereniging ook, dat er in het contract geen ontbindingsbepaling is opgenomen dat de koop niet door gaat indien Provinciale Staten - na kennis te hebben genomen van de ingediende zienswijzen - zou besluiten niet akkoord te gaan met het gekozen ontwerp Bundeling Noord.

HIER VERDER LEZEN

 

Message, theater met een boodschap in de 'ontmoeting'

Theatergroep Message

speelt de Pelgrim

Op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart speelt theatergroep Message, haar zesde voorstelling, de Pelgrim. De Ontmoeting, voor de gelegenheid veranderd in een mini theater, is de locatie.Na het succes van twee passiespelen, Oorlogstranen, Licht in het Duister en vorig jaar de succesvolle jubileumvoorstelling ‘de derde dag’ is het dit jaar de beurt aan het stuk de Pelgrim. Regisseurs Pascal Tol en Saskia van Baaren schrijven alle producties zelf. Ze maken hierbij gebruik van toneel, theatrale muzikale vormen en Nederlandstalige liederen. De theatergroep bestaat uit jongeren tussen de 13 en 27 jaar. Zij hebben met veel plezier en passie gerepeteerd om u komend weekend een mooie en verrassende voorstelling te bezorgen.

LEES ALLES OVER DEZE BIJZONDERE VOORSTELLING IN ONZE AGENDA

Energiebewust wonen in zeer zuinig huurhuis Bouw

42 Nul-Op-de-Meter woningen Casade gestart

Met het onthullen van het bouwbord, hebben wethouder Bea van Beers en directeur/bestuuder Roel van Gurp van Casade het startsein geven voor de bouw van de eerste Nul-Op-de-Meterwoningen in Dongen. Aan de Bolstersturf, Stoeken en Ribbe in nieuwbouwwijk de Beljaart in Dongen bouwt Dura Vermeer voor wooncorporatie Casade 42 (huur) eengezinswoningen. Deze zogenoemde NulOp-de-Meter (NOM) woningen wekken zelf energie op met zonnepanelen en een warmtepomp. Daarnaast zijn de huizen zeer goed geïsoleerd waardoor er nauwelijks warmte verloren gaat. NOM woningen NOM woningen vragen om een ander gebruik en onderhoud dan reguliere huizen. Door hier bewust mee om te gaan, hebben bewoners zelf invloed op hun energieverbruik. Planning De woningen worden naar verwachting eind 2018 opgeleverd. 35 woningen zijn inmiddels geadverteerd en deels toegewezen. De laatste blok van 7 woningen wordt binnenkort te huur aangeboden via Woning in Zicht. Algemene informatie over NOM woningen vindt u op www.casade.nl. ( foto's : Hans Zimniak )

Invullen van belasting-papieren door adviseurs SWOD

Ook dit jaar zullen de ouderenadviseurs van SWOD de senioren uit de gemeente Dongen bijstaan bij het invullen van hun belastingpapieren. Dit jaar is het mogelijk de papieren over 2017 in te vullen in de maanden maart en april 2018. Vermogensgrens en inkomensgrens voor AOW-ers De Belastingservice van SWOD is bedoeld voor gepensioneerden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben, waarbij als inkomensgrens geldt € 35.000,- voor een alleenstaande en € 50.000,- voor samenwonenden. Er geldt tevens een vermogensgrens. De vermogensgrens voor 2017 is voor alleenstaanden € 21.000,- en € 42.000,- voor samenwonenden. Aangifte doen kan ook voor de vier jaren voor 2017. Laagdrempelig Deze ondersteuning is voor iedereen vanaf 65 jaar binnen de inkomensgrens. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De vrijwilliger vult uw aangifteformulier in op de computer. U hoeft dus zelf geen computer te hebben. Noodzakelijke papieren Zorg bij de afspraak voor alle benodigde papieren, zoals uw machtigingscode, de jaaropgave(n) van het inkomen (AOW en eventueel pensioen), bankafschriften, bonnen van medicijnen en toekenningen van zorg- en huurtoeslag en uw BSN-nummer. Dan kan de aanvraag meteen verstuurd worden. Hulp nodig? Neem dan op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 telefonisch contact op met de administratie van SWOD; 0162-375296 of mail naar info@swodongen.nl.

TENNISBANEN PROCUREURWEG

Al voor het 7e jaar is de exploitatie van de 2 gravelbanen in handen van een stichting gevormd door gebruikers.Door het in eigen beheer houden van het onderhoud is de huurprijs laag: €120,-- per baan/speeluur.

U heeft voor dit bedrag gedurende 1 uur op een vaste dag en op een vaste tijd uw eigen baan.Het seizoen loopt van 31 maart tot en met 28 oktober.U mag 1x één uur gratis bij wijze van proef spelen.

Wilt u meer informatie of een baan huren?

kijk op onze website www.tennisdebiezen.nl,

stuur een email naar biezen.secretaris@gmail.com

bel met Leny de Wilt (0162)317827 of Leon de Jong (0162)317041

Resultaten verplicht delen met anderen

vvDongen

ontvangt subsidie om vrijwilligers-beleid te innoveren

Dongen, 13 maart 2018 Zoals vele organisaties en verenigingen kamt ook vvDongen met een sterke terugloop in het beschikbare aantal betrokken vrijwilligers. Om de sociale samenhang binnen de vereniging sterk te houden, kiest de voetbalvereniging er juist voor te werken met vrijwilligers. Toch valt dat niet mee. Mensen haken soms af om ook moverende reden. Ze worden niet aangevuld, of liever een andere vrijwilliger komt er dikwijls niet voor in de plaatst .Met een steeds kleiner worden aantal vrijwilligers is het gevaar aanwezig dat bijvoorbeeld de sociale onderlinge verhoudingen vervlakken en zelfs voor een gedeelte verdwijnen . Vanuit de club wil men gaan innoveren op dat gebied met als doel in ieder geval meer toekomstbestendig te zijn . De KNVB heeft daar programma's voor en kan een zogenoemde verenigings- ondersteuner leveren die het vuur in de vereniging houdt door de status van de vrijwilliger te onderzoeken , op te poetsen en vernieuwingen toe te passen in beleid en misschien wel een beter gevoel van waardering juist voor die vrijwilliger

HIER VERDER LEZEN

ALLES OVER DE vandaag te houden VERKIEZINGEN IN DONGEN

HIER