POLITIEK

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

Behandeling programmabegroting 2018

DE INBRENG VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

Dongen ,3 november 2018

Vandaag , traditiegetrouw in deze krant de volledige teksten van alle partijen van hun pleidooien tijdens de donderdag 2 november gehouden eerste sessie van de behandeling van de programmabegroting 2018- 2021.

PARTIJ VAN DE ARBEID

DONGENSE VVD

VOLKSPARTIJ DONGEN

LIJST BREUGELMANS

CDA DONGEN / s- GRAVENMOER

DEMOCRATISCH PODIUM

KLIK OF TIK OP EEN PARTIJNAAM

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 14 november

 

 

 

 

Bestrijding armoede kinderen

 

Het college heeft besloten de inzet van de Klijnsma middelen in 2 fasen te verdelen. Voor 2017: Snel inzetbare maatregelen. Dit zijn maatregelen met vooralsnog een incidenteel karakter. 2018 en verder: structurele effectieve maatregelen. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.Vanaf 2017 stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan alle gemeenten geld beschikbaar voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Voor de gemeente Dongen is dit structureel een jaarbedrag van € 85.000. Het college heeft nu besloten voor 2017 een financiële bijdrage van € 15.716,25 te verlenen aan Stichting Leergeld en een Kinderdecemberpakket te verstrekken aan Dongense kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen tot 120% van het geldende sociaal minimumniveau.

 

KPI rapportage

 

Het college heeft kennis genomen van de KPI-rapportage archief- en informatiebeheer gemeente Dongen 2017. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. KPI staat voor kritieke prestatie-indicatoren. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ontwikkeld.

 

Heuvel 15

 

Het college heeft kennis genomen van de schriftelijke vragen (artikel 33) die zijn gesteld door de raadsfractie Lijst Breugelmans inzake herbestemming van de locatie Heuvel 15. Het college heeft kennis genomen van de beantwoording door de gemeentelijke organisatie en stemt hiermee in.

 

 

 

 

 

Opiniërende raadsvergadering

Verkeersplan

's Gravenmoer

alom geprezen

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober is het verkeersplan s Gravenmoer opiniërend behandeld .Raadsbreed is er grote waardering voor het plan en vindt de raad de in het plan genoemde verkeerstechnische aanpassingen en vernieuwingen meer dan nodig. Grote waardering was er zeker voor de Verkeersgroep ‘s Gravenmoer waarin de dames Ellen de Man Lapidoth , Yolande Albers en Annalies de Graaf veel voorbereidend werk afleverden. Twee van hen maakte gebruik van de geboden inspreektijd. Ook de dorpsraad s Gravenmoer in het geheel verdient waardering . Zowel de Dongense VVD als de PvdA spreken van een geslaagd plan dat een voorbeeld is voor een goede vorm van inwonersparticipatie. Tony Dijck ( PvdA) vindt dat er vanaf het begin sprake moet zijn van goede communicatie tussen de opstellers van het verkeersplan, het college en andere betrokkenen en stelt voor eerst een visie te ontwikkelen die in de raad behandeld zal worden . De PvdA wil geen strak schema van af te werken onderdelen, maar pleit voor flexibiliteit in de voorgegeven werkzaamheden.

HIER VERDER LEZEN

 

Tevreden Dongense raad keurt programmabergrotting 2018 | 2021 goed .

College : 'begroting vormt een goede basis voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college'

 

Het enthousiasme waarmee de Dongense raad begon bij de eerste sessie bij de behandeling van de programmabegroting 2018 | 2021 op 2 november bleef volop aanwezig op 9 november. De raad was er tamelijk eensgezind over. De kleine stekeligheden die er bij horen zo vlak voor de verkiezingen waren oprecht en liepen nergens uit op ordinaire huiskamergevechten .Er konden zelfs wat deals gesloten worden tussen de oppositie- en coalitiepartijen. Veel moties waren een product van meerdere combinaties van partijen. Vóór de behandeling en vergadering was daar al een bijna consensus over bereikt . De korte schorsingen en het luisteren naar elkaar waren goed voor opvallende eensgezindheid . Al met al zorgde die sfeer voor een bijna unanieme aanname van de begroting. Alleen Martin Montens die het Democratisch Podium vertegenwoordigt ,stemde met enige tegenzin en met als reden tegen de risicoparagraaf te zijn , tegen . Dat de begroting niet de kwalificatie van hamerstuk kreeg is ook terecht. Er vonden vooral in de eerste sessie op 2 november stevige discussies plaats. Het resultaat daarvan was af te meten aan het indienen van 11 moties en één amendement.

HIER VERDER LEZEN

Uitvoering verkeersplan s Gravenmoer is 'veiliggesteld'

In s Gravenmoer kunnen nu ook daadwerkelijk in de komende jaren wegen en straten worden aangepakt met een groot verbeterplan. Aanvankelijk sputterde raad wat tegen voor wat betreft een paar financiële aspecten . Niet zozeer het kostenplaatje , het prijskaartje wat vast hangt aan het geheel , maar meer hoe de raad haar controlerende taak hierbij kan blijven uitoefenen. Wethouder Ad van Beek nam de tijd om uitgebreide uitleg te geven hoe de financiële vork in de steel zit. Het is dan ook grotendeels aan de wethouder te danken dat behalve het Democratisch Podium , alle partijen akkoord gingen met het voorstel tot het vaststellen van het verkeersplan. Volgens de wethouder wordt de raad steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die het uitvoeren van de werkzaamheden met zich meebrengen. Vooral het financiële aspect daarbij wordt streng bewaakt en bij dreigende overschrijdingen zal de raad in de dan vereiste besluitvorming worden betrokken.

HIER VERDER LEZEN

Stichting Donckhuys wil carnaval in De Salamander onder eigen beheer organiseren

 

Uitbater van Café De Salamander maakt bezwaar tegen verleende vergunning aan Stichting DonckHuys

 

Dongen, 27 oktober 2017. Hoe raar kan het verlopen; de voorbereidingen van carnaval, het feest dat bekend staat om zijn leut en gein hebben te kampen met wat chagrijn. Stichting DonckHuys die vorig jaar nog samen met Café De Salamander samenwerkte tijdens een van de grootste jaarlijkse evenementen in het dorp, wil daar geen herhaling van. Donckhuys wil het festijn wel in De Salamander organiseren , maar dan wel onder eigen beheer. De gemeente is bij deze kwestie zijdelings betrokken als vergunningverlener en is bovendien verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers. Die zal gewaarborgd moeten zijn. Ook is de gemeente Dongen eigenaar van sporthal De Salamander en geeft daarmee als zodanig de ruimte in gebruik. Anderzijds heeft de gemeente weer geen zeggenschap voor wat betreft de wijze waarop partijen samenwerken bij gebruik van de sporthal en hoe dat vorm wordt gegeven

HIER VERDER LEZEN

Nachtbus gaat vanaf 10 december rijden!

“Eindelijk nachtvervoer van en naar Tilburg en Breda”

 

eigen berichtgeving CDA Dongen

Eindelijk! De nachtbus naar Dongen gaat rijden! Vanaf de nieuwe dienstregeling van Arriva gaan er nachtbussen rijden naar Dongen. Vanuit Tilburg en Breda gaan er bussen komen die in het weekend rond 1.30 uur en 3.00 uur vertrekken naar Dongen. De eerste nachtbussen vertrekken op 10 december aanstaande. Fractielid Rob Huijben: “Wat een goed nieuws! Een jaar naar de petitie krijgen de Dongenaren wat ze willen, en wordt er nachtvervoer geregeld! Wij zijn als CDA vooral blij voor de 850 personen die de petitie hebben ondertekend. De nachtbussen zullen in Dongen stoppen op de haltes Middellaan, Mgr. Schaepmanlaan en Mgr. Nolenslaan.” In november 2016 heeft het CDA een petitie ingediend bij de gemeenteraad met ruim 850 handtekeningen van Dongenaren die graag nachtvervoer zagen naar Dongen. Huijben: “Na de petitie hebben er gesprekken plaatsgevonden in de raad over hoe er het beste nachtvervoer naar Dongen geregeld zou kunnen worden. Het College zag helaas weinig mogelijkheden. Door mede onze lobby heeft de vervoerder Arriva toch besloten om nachtbussen in te gaan zetten. We hopen dat er veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van de bussen!”

Dongense VVD maakt ruim baan voor startersleningen

eigen berichtgeving VVD

In Dongen worden inmiddels weer veel nieuwe huizen gebouwd. En veel huizen worden weer verkocht. Bovendien neemt het aantal starters op de woningmarkt toe. Om hen te helpen, kennen we in Dongen we voor deze doelgroep de starterslening. Helaas wordt er erg weinig gebruik van gemaakt. Hoe komt dit? Er zijn jaarlijks honderden Dongenaren die voor het eerst een huis kopen. In het afgelopen jaar is maar in drie gevallen een starterslening verstrekt. Voor de Dongense VVD was dit aanleiding om de wethouder te vragen hoe dit komt. In antwoord op onze vragen moest hij bekennen dat verstrekkers van hypotheken de regels van de gemeente Dongen niet goed begrijpen. Het is niet duidelijk wat precies de voorwaarden zijn en wat je moet doen om in aanmerking te komen voor een starterslening. HIER VERDER LEZEN

SP laat in Dongen weer verstek gaan bij gemeenteraadsverkiezingen in 2018

 

Ook in 2018 doet de Dongense SP niet mee aan de in maart te houden gemeenteraadsverkiezingen. De partij , die samen met Gilze en Rijen tegenwoordig één afdeling vormen heeft dat besloten nadat de partij de laatste maanden intensief is bezig geweest om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken . De ledenvergadering in september kende de laagst mogelijke opkomst ooit. Het bestuur concludeert daaruit dat er geen 'actie + fractie 'kan zijn, een eis die ook het hoofdbestuur van de landelijke SP van plaatselijk afdelingen verlangt om mee te 'mogen ' doen aan de komende verkiezingen. De gecombineerde afdeling gaat nu proberen om zowel Dongen als Gilze en Rijen weer te formeren naar zelfstandige plaatselijke afdelingen. Dat zal in2020 een feit moeten zijn

HIER MEER LEZEN

 

Het Parijse klimaatakkoord vertaald voor Dongen

eigen berichtgeving D66

Vorig jaar zijn in Parijs stevige afspraken gemaakt om de stijging van de temperatuur op aarde onder de 2 graden Celsius te beperken. Om dat te realiseren zal het gebruik van fossiele brandstoffen, tot bijna nihil teruggebracht moeten worden. Het nieuwe kabinet vertaalt het Parijse akkoord naar een Nederlandse ambitie van 49% CO2 reductie te bereiken in 2030, vast te leggen in een klimaatwet , uit te voeren door een minister van Klimaat.Laten we het heel simpel vertalen voor Dongen. Over krap 12 jaar zal het gasverbruik bijna gehalveerd moeten zijn. Dit raakt alle Dongenaren met een gasaansluiting thuis en op het werk of je nu een eigen pand hebt of huurt. Er zal geïnvesteerd moeten worden in isolatie en apparatuur voor verwarming bijvoorbeeld via elektrische weg. Niets doen is geen optie. De belasting op gas gaat volgend jaar fors omhoog (€ 200 per jaar volgens Vereniging Eigenhuis).

HIER VERDER LEZEN

huislijn.nl

Oude muziekschool gaat minder opbrengen

 

 

De opbrengst van verkoop van de muziekschool in de Kerkstraat wordt mede gebruikt voor de financiering van de nieuwe Cammeleur. Het pand is een mede zogenoemde kostendrager hiervoor. In mei dit jaar werd bekend dat het pand mogelijk verkocht was. Echter er was een asbestsanering nodig. Die is inmiddels achter de rug. Naar aanleiding van vragen van Martin Montens van het Democratisch Podium zei wethouder Panis afgelopen donderdag 12 oktober ins de raad dat er nog een ruimte is waar moeilijk het nog aanwezige asbest kan worden weggehaald. Daar moet een oplossing voor gevonden worden . Als gevolg daarvan is het bod door de potentiële koper aangepast. Hoeveel het gebouw uiteindelijk op zal brengen is nog onbekend . Er was in maart 2010 al sprake van een bijna verkoop . De gemeente had toen een bedrag in gedachten dat het pand zo'n ruim een miljoen op zou moeten brengen miljoen. Een ontwikkelaar uit s Gravenmoer bood toen 'slechts' € 671.000 . De koop ging toen niet door. Het pand staat op dit moment ( 12 oktober 2017) onder de status van verkocht onder voorbehoud nog voor € 695.000 k.k.' op Funda .

 

UPDATE 31 OKTOBER 2017

Het college stemt in met verkoop van het object Kerkstraat 41 verkopen tegen de herziene verkoopprijs van € 500.000,- k.k. Ter uitvoering van de eerdere koopovereenkomst (€ 587.500,- k.k.) is een bodemonderzoek en asbestinventarisatie uitgevoerd. Uit de asbestinventarisatie en daarop gebaseerde offertes bleek dat er asbest in het pand aanwezig was waarvan de sanering in totaal € 135.000,- kost.

'Wie is de baas ?'

Raadsvoorstel subsidiebeleid zorgt voor spanning in de raad

Het was tevoren duidelijk. Dit raadsvoorstel leverde een levendige discussie op . In de opiniërende raadsvergadering was al duidelijk dat het over het algemeen goed ontvangen beleidsplan toch vuurwerk zou opleveren tussen de oppositie en de coalitiepartijen. In feite ging de hele discussie over maar een vraag en die luidde 'wie is de baas'. Met name Martin Montens van het DP was faliekant tegen het 'gevolg voor de raad ' dat bij aanname van het voorstel volgens hem de raad op een zijspoor zal zetten. Hij werd gesteund door Mieke Breugelmans van de gelijknamige lijst . Zij haalde een bericht aan uit BNdeStem waarin wordt melding gemaakt van een flinke hap uit het toegekende budget voor het Provinciale Filharmonisch orkest . Ze was bevreesd dat een college bij een niet denkbeeldige nieuwe samenstelling volgens het huidige voorstel ook op deze manier zou kunnen handelen. Volgens Pieter Brooijmans ( Dongense VVD) blijft de mogelijkheid om als raad het college te blijven controleren in Dongen gewoon bestaan . Bovendien vond Brooijmans het een goed idee dat het plan was onderhandelt met de voor subsidie in aanmerking komende verenigingen. HIER VERDER LEZEN