VERKIEZINGEN 2018

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

 

REDACTIONEEL

 

NAAM VRAGENSTELLER : Geert Bisschop

 

VRAAG AAN ....: VVD. Worden de kosten van de nieuwe locatie De Entree, huur, personele kosten etc. ten laste gebracht van de WMO pot? Gaarne een reactie.

 

Antwoord:Pieter Brooijmans Lijsttrekker Dongense VVD.

 

Beste Geert,

 

In Dongen is de WMO goed geregeld en zijn er goede voorzieningen beschikbaar voor hen die dit nodig hebben. De regeling is een zogenaamde ‘open einde regeling’, waarbij dee gemeente Dongen uitvoert wat de gemeenteraad heeft besloten. De uitvoering wordt dus niet beperkt door het in de begroting gereserveerde geld. Als er voor de uitvoering meer nodig is, wordt en meer geld in de begroting vrijgemaakt.Natuurlijk horen de uitvoeringskosten van de WMO ook in de begroting te worden opgenomen. Deze kosten maken ook onderdeel uit van de WMO, en dat hoort ook zo. Maar, dit levert geen beperking op voor de uitvoering van de regelingen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Dongen, 3 februari 2018

Antwoorden op volgende vragen aan meerdere of alle politieke partijen worden vanaf nu dan pas geplaatst als alle antwoorden binnen zijn. Zo worden de antwoorden specifieker en uniek . Antwoorden op vragen aan een specifieke partij een fractievoorzitter of toekomstig gemeeteraadsleden worden direct geplaatst

 

NAAM VRAGENSTELLER :

Chist Grootzwagers , voorzitter van natuurvereniging' Ken En Geniet '

 

VRAAG AAN :alle fractievoorzitters

 

Hoe denken de toekomstige politici over een ecoduct te plaatsen naast de nieuwe verbindingsweg over het kanaal, dit mede ter compensatie van verlies aan natuurgebied bij het Blik en Duiventoren?

 

Antwoord 1 : Marius van der Heijden,voorzitter Ouderen partij voor Dongen:

Ik heb geen probleem met een ecoduct,lijkt mij redelijk “simpel”te combineren als je nog moet aanbesteden!

 

Antwoord 2 :D66 Dongen

Geachte Heer Grootzwagers, Beste Ken en Geniet,

D66 maakt zich best zorgen over de natuur/biodiversiteit in onze gemeente. Volgens de monitor van TELOS duurzame gemeenten behoort Dongen zelfs tot de slechtste 10% gemeenten in Nederland op het ecologisch kapitaal. 

HIER VERDER LEZEN

 

Antwoord 3 :Pieter Brooijmans, fractievoorzitter Dongense VVD

Beste Christ,

Allereerst zijn wij erg gelukkig met voortgang over de aanleg van de nieuwe N629. Voor de reizigers, de bedrijven, maar ook de inwoners van het westelijk deel van Dongen moet er snel een oplossing komen voor de verkeersdruk.Er liggen gelukkig uitgebreide plannen voor natuurcompensatie voor de aanleg van het nieuwe tracee binnen het plangebied. 

HIER VERDER LEZEN 

 

Antwoord 4 :Eline van Boxtel-Pullens Fractievoorzitter PvdA Dongen

 

De PvdA heeft zo'n drie jaar geleden al het initiatief genomen om te vragen naar een ecoduct. Wij zijn dus een groot voorstander! Voor de volledigheid heb ik de opinieweergaven van de vergadering van mei 2016 er nog even bij gezocht: 

De PvdA zegt dat het huidige tracé zorgt voor veel overlast: het is dus noodzakelijk om een ander tracé aan te leggen. Daarbij heeft de fractie altijd een voorkeur gehad voor Bundeling Zuid, maar met de huidige informatie en alles overziend lijkt Bundeling Noord toch het beste alternatief te zijn. 

HIER VERDER LEZEN

 

NAAM VRAGENSTELLER : Geert Bisschop

 

VRAAG AAN ....: VVD Pieter Brooijmans.

Drukt de Wethouder die de WMO in zijn portefeuille heeft ook ten laste van de WMO gelden?

 

Beste Geert,

 

Net als jij vindt de Dongense VVD een goede WMO in Dongen erg belangrijk. In mijn antwoord op jouw vorige vraag heb ik dit al toegelicht.Zoals ik nu begrijp, vraag jij je af of de kosten (het salaris?) van de wethouder ook wordt opgeteld bij het WMO budget. De kosten van het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat worden algemeen omgeslagen over alle programma’s. Regelingen moeten immers worden gemaakt, beoordeeld en uitgevoerd.  Met vriendelijke groet,

Pieter Brooijmans Lijsttrekker Dongense VVD.

 

H I E R vind je ALLE vragen en antwoorden

Het verkiezings-

programma van de VPD

HIER KLIKKEN OF TIKKEN

 

Kandidatenlijst

Hiet klikken of tikken

 

Het verkiezings-

programma van het CDA voor Dongen en

s Gravenmoer

HIER KLIKKEN OF TIKKEN

 

Kandidatenlijst

hier klikken of tikken

Het verkiezings-

programma van de Dongense VVD

HIER KLIKKEN OF TIKKEN

 

Kandidatenlijst

Hier klikken of tikken

Het verkiezingsprogramma van de PvdA

HIER KLIKKEN OF TIKKEN

nog niet beschikbaar

 

Kandidatenlijst

Hier klikken of tikken

HET VERKIEZINGS-PROGRAMME VAN

PRO DONGEN

HIER klikken of tikken

 

 

VERDERE GEGEVENS VOLGEN ZSM

Het verkiezings-

programma van D66

HIER KLIKKEN OF TIKKEN

 

Kandidatenlijst

Hier klikken of tikken

voorbeeldlogo

Het verkiezings-programma

van DE ouderenPARTIJ DONGEN

 

Gegevens nog niet

beschikbaar

Stembureau 1 Gemeentehuis, Hoge Ham 62

Stembureau 2 Basisschool de Vlinderboom, Hortensiastraat 2

Stembureau 3 De Volckaert, Dongepark 1

Stembureau 4 Basisschool St. Jan, Kastanjestraat 26

Stembureau 5 Basisschool Achterberg, Sint Josephstraat 62

Stembureau 6 Clubgebouw V.V. Dongen, Min. Goselinglaan

Stembureau 7 Basisschool de Noorderpoort, Otterdonk 5

Stembureau 8 Sportzaal De Gaasjes, Vaartweg 119

Stembureau 9 Dorpshuis De Geubel, Hoofdstraat 4, ´s Gravenmoer

Stembureau 10 Europlus, Dunanstraat 28

21 maart 2018

 

Dongense Internetkrant brengt een transparante special rond aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

redactioneel

 

Deze special van de Dongense Internetkrant bevat bijdragen van alle politieke partijen in Dongen. Een redactioneel artikel wordt als zodanig vermeldt

Vanaf half januari publiceert de Dongense internetkrant een opvallende gelegenheidspagina,die op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, peilingen, meningen en nieuws gaat brengen rond die verkiezingen. Alle politieke partijen krijgen hier ruimte om hun programma, meningen en nieuws bekend te maken .Hierop kunnen lezers en dus potentiële kiezers reageren door middel van een reactieformulier. Een van de rubrieken zal zijn dat Kandidaat-gemeenteraadsleden minstens drie moeilijke en zeer lastige vragen beantwoorden die de krant ze stelt. De verkiezingspagina wordt eerlijk en transparant en hoeft voor een keertje vanuit de lezer niet objectief te zijn. Jouw inbreng mag divers zijn en ruimschoots , waarbij wij de mate van redelijkheid in hoeveelheid hanteren en u vragen onze disclaimer te respecteren .

Het e-mailadres dongenkiest@dongenhomespot.nl staat open.

 

Schaduwverkiezingsdebat Cambreur College

 

persfoto

Lokale politieke partijen gaan op donderdag 22 februari aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in debat met Cambreurleerlingen. De lokale politici kunnen hun standpunten m.b.t. lokale en landelijke thema’s hier verdedigen tegenover jonge of toekomstige kiezers, ervaren wat er speelt onder jongeren en kunnen hen mogelijk interesseren voor (lokale) politiek. De Cambreurleerlingen brengen hun lessen maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in de praktijk en oefenen zichzelf in het debat.Dit verkiezingsdebat past in een rij van activiteiten: Sinds een aantal jaar werkt het Cambreur College intensief samen met de gemeente Dongen in het kader van het programma Jeugd & Politiek. Dit heeft al tot veel mooie activiteiten geleid, zoals de jaarlijkse debatavond van ons Lagerhuisteam met leden van de gemeenteraad, het buddy-project waarbij een leerling een dag meeloopt met een medewerker van de gemeente als ook gastlessen van bijvoorbeeld burgemeester Starmans.De leerlingen maatschappijwetenschappen vwo en havo, alsmede de leerlingen maatschappijleer vwo 5 en de leden van het lagerhuisdebatteam zullen bij het debat aanwezig zijn en actief deelnemen. Onder leiding van docenten Michelle Gagliardi (die ook dit evenement weer tot in de puntjes organiseert!) en Rob van Esch zullen de leerlingen zich voorbereiden op dit verkiezingsdebat.

 

We doen hier uiteraard verslag van.

PARTIJ VAN DE ARBEID DONGEN | Tonny Dijck

Tonny Dijck

foto: pvda

De PvdA wil je graag uitnodigen voor de opening van onze pop-up store 'Red Room Dongen'.

Op zaterdag 24 februari 2018,

om 10.00 uurLooiersplein 43

 

De koffie staat klaar!

TonnyDijck-250Fractielid (Fractiesecretaris)

Tonny is lid van de fractie van de PvdA Dongen. Tonny woont sinds 1997 samen in

’s Gravenmoer en heeft twee tienerzoons.

 

“Ik ben zo’n vijf jaar geleden betrokken geraakt bij onze afdeling als gevolg van problemen die we ondervonden met het leerlingenvervoer. Ik ben toen ook lid geworden van de PvdA. Als steunfractielid ondersteun ik de raadsfractie door een af en toe een kritisch geluid te laten horen, maar ook mee te werken aan alle zaken die voorbij komen. Zo heb ik al een aantal moties voorbereid voor de fractie.”

 

De lokale politiek kan ook echt het verschil maken, voor een eerlijker en socialere samenleving.De komende jaren zal de gemeente voor enorme uitdagingen komen, met onder meer het decentraliseren van de Jeugdzorg. Wij als PvdA moeten ervoor waken dat de menselijke maat op de agenda blijft.Als inwoner van ’s Gravenmoer wil ik ook de belangen van de kleine kernen bewaken. Ik ben zelf geboren en getogen in een dorpje van 1500 inwoners in Drenthe, en ’s Gravenmoer past me als gegoten. Ik heb me in het recente verleden uitgebreid ingezet voor de Heemkundekring en ben lid geweest van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van OBS De Springplank.”Tonny is vliegtuigbouwkundig en bedrijfskundig ingenieur. Hij is in 1997 in ’s Gravenmoer komen wonen en werkt bij een grote machinebouwer in Etten-Leur als project manager.

AANDACHTSPUNTEN

Onderwijs en educatie, Integrale Kindcentra (incl. gebouwen), afvalbeleid, milieu, duurzaamheid, energie, waterbeheer en natuur, participatiewet, werk en inkomen en uitkeringen, sociale zaken en re-integratie, toerisme en recreatie (Care en Leisure Midpoint), openbare werken (behalve MFA), monumentenbeleid, archeologie en bestemmingsplannen.

'De ouderenpartij voor Dongen doet mee

aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

 

voorbeeldlogo

Landelijk gooit ouderenpartij 50+ hoge ogen en boekt in ieder geval successen in de huidige virtuele peilingen. Niet zo verwonderlijk dat ouderen zich ook plaatselijk gaan verenigen. Voor de aanstaande verkiezingen heeft zich in Dongen een partij aangemeld bij het Centraal Stembureau met het verzoek ingeschreven te willen worden .Het verzoek is 21 december 2017 ingediend en op 21 december 2017 ontvangen.Het betreft een verzoek van "De ouderenpartij voor Dongen" waarvan de zetel gevestigd is te Dongen om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Dongen de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren: De Ouderenpartij voor Dongen . Het bureau heeft het verzoek ingewilligd. e heer Marius van der Heijden is Initiatiefnemer voor de nieuwe partij

 

BINNENKORT MEER OVER DE DEELNAME VAN DEZE VOOR DONGEN NIEUWE PARTIJ

 

Dongense VVD, borg voor degelijk beleid

Goed financieel beleid raakt iedereen

 

vvd

In de afgelopen vier jaar is in de coalitie hard gewerkt om de financiele positie van Dongen te verbeteren. En dat is gelukt. De algemene reserve is gegroeid van €7 miljoen vier jaar geleden tot boven €10 miljoen nu. Daarmee is de financiele positie van Dongen weer goed op orde.

 

We hebben er op toegezien dat de budgetten uit de jaarlijkse begrotingen niet werden overschreden. Steeds zijn vrijwel alle financiële meevallers in de reserves gestort. In de afgelopen vier jaar zijn de risico’s in het grondbedrijf verminderd en is de grondportefeuille afgebouwd. De grondopbrengsten zijn gestort in de algemene reserve. Bij investeringen hebben we steeds kritisch getoetst of er noodzaak aanwezig was.

En dit alles zonder de lasten voor de burgers extra te verhogen. Een goed voorbeeld is de onlangs verzonden belasting op onroerend goed, de OZB. Huiseigenaren en ondernemingen betalen slechts 1% meer dan vorig jaar. En dat is minder dan de inflatie.

 

Uitdagingen in de komende vier jaar

Voor de komende jaren staan er relatief veel investeringen gepland in verband met noodzakelijke nieuwbouw van schoolgebouwen. De Dongense VVD wil de komende jaren de algemene reserve verder laten stijgen. Immers: hoe hoger de reserve is, hoe minder hoeft te worden geleend. De Dongense VVD kiest ervoor leningen zoveel mogelijk af te lossen en zo min mogelijk herfinancieren met nieuwe leningen.

 

Speerpunt Dongense VVD

Financiële degelijkheid is een essentieel onderdeel van ons programma. Ieder jaar moet de begroting sluitend zijn. Overschrijding van de begroting is voor de Dongense VVD onacceptabel. Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen zonder extra belastingverhogingen. Ons standpunt is: inwoners zijn géén melkkoe. De OZB moet onder het landelijk gemiddelde blijven. Lastenverlichting heeft - waar mogelijk - prioriteit. Want, als we door efficienter te werken kosten kunnen besparen, kunnen ook de tarieven naar beneden.

 

 

 

 

 

Een #MooiDongen

 

 

Het verkiezingsprogramma van het CDA Dongen - ’s Gravenmoer is gereed! Enkele maanden geleden zijn de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma begonnen. In de ledenvergaderingen van september en november is de inhoud door de leden van het CDA goedgekeurd. De maand december heeft in het teken gestaan van de vormgeving. Campagneleider Rob Huijben is de laatste tijd druk in de weer geweest om het verkiezingsprogramma in een mooi jasje te steken. Lijsttrekker André Vonk is trots op zo’n mooi programma: "Een goede boodschap hebben is één, maar de boodschap moet ook goed overkomen. We zijn aan de slag gegaan met ons thema: Mooi Dongen. Het verkiezingsprogramma is zo ontworpen dat het goed leesbaar is, herkenbaar is voor de mensen die het lezen en mooi voor het oog. Mooie foto's bij de thema's, beelden die een Mooi Dongen uitdragen". Met gepaste trots presenteren de kandidaten u het verkiezingsprogramma.

 

LEES HIER HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

VAN LINKS TOT RECHTS LOKAAL BETROKKEN

 

Boven: René Jansen (1), Denise Kunst-van Suylekom (2), Frits Klijs (3), Iris Jansen (4), Jessie Nijman (5). Onder: Rob Biesheuvel (6), Cees Zwaal (7), Leo van Hecke (8), Colinda Blous-Verkooijen (9), Gert-Jan van Broekhoven (10).

 

 

 

 

 

De kandidatenlijst van de Volkspartij Dongen wordt aangevoerd door herkenbare lokale gezichten uit Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart. Een krachtige mix van toegewijde Dongenaren die staan voor de lokale politiek. Met vier vrouwelijke kandidaten, waarvan drie in de top 5. Met de jongste Dongense vrouwelijke kandidaat Iris Jansen. Dit zijn de top 10 kandidaten, met hun belangrijkste aandachtsgebieden:

 

 

 

René Jansen. Onze huidige fractievoorzitter,

Geboren en getogen Dongenaar. Zeer betrokken bij het verenigingsleven in Dongen. René is onze kandidaat wethouder. Sport en Cultuur: ‘Het is belangrijk dat binnen de sport en cultuur nieuwe ideeën de kans krijgen en dat de gemeente hier actief in mee denkt.’

 

Denise Kunst-van Suylekom.

Naast raadslid ook namens Lokaal Brabant burgerlid in de Provinciale Staten. Daarmee dient zij het Dongens lokale belang op provinciaal niveau. Denise is kandidaat fractievoorzitter en woont met haar gezin in ’s Gravenmoer.

Onderwijs en Milieu: 'Onze kinderen verdienen goed onderwijs in eigentijdse gebouwen en goede buitenschoolse voorzieningen’

 

 

Frits Klijs.

Hij heeft zich de afgelopen raadsperiode geprofileerd als deskundig raadslid. En woont met zijn gezin in Dongen-Vaart, weet wat er leeft en staat voor de belangen van Klein Dongen-Vaart. Duurzaamheid en Verkeer: 'Zorgen voor een duurzaam Dongen voor de komende generaties’

 

Iris Jansen.

De jongste vrouwelijke kandidaat in Dongen. Iris is geboren en getogen in Dongen, werkt bij een makelaarskantoor en woont in De Beljaart. Wonen en Jongeren: ‘Ik wil graag in de gemeenteraad de jeugd een stem geven. En aandacht vragen voor betaalbare starterswoningen voor jongeren.’

 

Jessie Nijman.

Jessie is één van de nieuwe kandidaten. Ze is manager Centrum Dubbele Diagnose GGz Breburg-Novadic Kentron, en woont in Dongen. Daarnaast is ze secretaris in het bestuur van de Volkspartij Dongen.

Zorg en Gezondheid. ‘Voor alle inwoners is de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden door voortdurend oog te hebben voor een veilige, gezonde en comfortabele leefomgeving.’

 

Rob Biesheuvel.

Raadslid. Rob heeft zich de afgelopen raadsperiode ingezet voor veiligheid en de centrumontwikkeling. Zichtbaar en betrokken bij de Dongense samenleving. Leefbaarheid en Veiligheid: ‘Dongen moet leefbaar en veilig blijven, daar gaan we op inzetten’

 

Cees Zwaal.

Nieuw op de kandidatenlijst. Assortimentsmanager bij de Koninklijke Luchtmacht. Voorzitter Wijkraad Dongen West 2. Voorzitter werkgroep Verrassend Dongen. Voorzitter De wereld in Dongen.Leefbaarheid en Natuur: 'Bewoners betrekken bij ontwikkeling van hun woonomgeving, samen kansen zoeken voor een veilige en optimale woongenot.'

 

Leo van Hecke.

Raadslid. Zelfstandig ondernemer. Woonachtig in Dongen. Voorzitter van de Wijkraad Biezen.

Wijk-Dorpsraden en Sport. 'De wijk- en dorpsraden weten heel goed wat een wijk of dorp nodig heeft. Daarom moeten ze betrokken worden bij alles wat de wijken en dorpen aangaat’

 

Colinda Blous-Verkooijen.

Raadslid. Geboren en getogen Dongenaar. Woont met haar gezin in Dongen. Voorzitter scouting De Stormvogels.

Cultuur en Welzijn: 'Ik wil mijn bijdrage leveren aan een fijn en leefbaar Dongen, waar echt iedereen meetelt en mee kan doen.’

 

Gert-Jan van Broekhoven.

Raadslid. Lid Financiële Commissie. Geboren en getogen Dongenaar. Woont met zijn gezin in Dongen. Actief in het verenigingsleven, o.a. bij DVVC. Financiën en Peuterspeelzaalwerk: ‘We blijven de financiën goed bewaken zodat er een goede en solide basis is voor nieuwe ideeën en versteviging van bestaande plannen’.

 

Samen met de alle andere Dongenaren op onze kandidatenlijst maken zij zich sterk voor onze drie kernen. Met de verkiezingsslogan “1 voor Dongen” willen we benadrukken dat we samen één zijn voor de belangen van alle Dongenaren. De Volkspartij Dongen staat voor het lokale Dongens belang. Onze activiteiten richten zich op de eigen lokale situatie zonder ons verplicht te voelen een landelijk partijprogramma of richtlijnen te volgen. Wij bepalen onze eigen koers en we zijn er voor iedereen! www.1voordongen.nl

 

redactioneel

in deze krant

DRIE LASTIGE VRAGEN AAN HET TOEKOMSTIG GEMEENTERAADSLID

redactioneel

VANDAAG :

DE DRIE VRAGEN AAN

 

PIETER BROOIJMANS

 

 

Nu:

Fractie-voorzitter van de Dongense

VVD

Functie:

Raadslid

Politiek:

Fractievoorzitter VVD (2014-)

Lijsttrekker VVD (2014, 2018)

Coalitie, aantal zetels: 2

sinds:

maart 2006 (11 jaar, 11 maanden )

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Pieter Brooijmans lijsttrekker van de VVD in de gemeente Dongen.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter Brooijmans (VVD) 614 voorkeurstemmen. In 2010 heeft Pieter Brooijmans 101 voorkeurstemmen (nr 2 op verkiezingslijst) en in 2006 31 stemmen.

 

*) Hoe denk je om te gaan met individuele vragen van burgers / kiezers, die behoorlijk relevant lijken?

 

Ik luister en probeer het probleem te begrijpen waar de Dongenaar aandacht voor vraagt. Belangrijk is of hij/zij ‘de vraag’ al op de juiste plaats heeft neergelegd, en, of daaraan gehoor is gegeven. Zo nodig zal ik ondersteunen bij het oppakken van de vraag op de juiste manier. Afhankelijk van de aard van het probleem zal ik zeker ook gebruik maken van het publiekelijk maken van het aandachtspunt.In dat geval zet ik het op de politieke agenda.

 

*) Als je verkozen bent en je zit in de gemeenteraad ; ga je jezelf dan onderscheiden door een afwijkende mening over een bepaald onderwerp er op na te houden of houd je jezelf aan de mening en standpunten van je partij ook al zijn die niet (helemaal) te verenigen met je persoonlijke mening ?

 

De Dongense VVD heeft een aantal belangrijke kernwaarden waar wij allemaal achter staan. De kracht van onze fractie en ons fractieoverleg is, dat na alle afwegingen te hebben gemaakt een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen. Ik ga mij niet onderscheiden met een afwijkende mening. Maar dat betekent zeker niet dat ik het altijd overal mee eens ben.

 

 

*)Je krijgt als gemeenteraadslid een vergoeding die ( in Dongen) volgens de richtlijnen van de VNG vaak boven de € 1000.- per maand uit kan komen.

Vind je dat 'redelijk' , 'genoeg' , 'te weinig' of 'te veel'. Als die regeling er niet was , zou je het werk 'voor niets' willen doen ?

 

Mijn ervaring leert dat je het raadswerk echt leuk moet vinden om het goed te doen, en om het ook langer vol te houden. Er gaan heel wat uren vrije tijd in zitten. De vergoeding is per uur berekend echt niet zo bijzonder. Een beloning voor al dat werk vind ik wel op zijn plaats. Je moet er tenslotte ook nogal wat voor opgeven.

 

 

HIER VIND JE RUIM VOOR DE VERKIEZINGEN ALLE ANTWOORDEN OP DE DRIE LASTIGE VRAGEN

 

VOLGENDE PERSOON :

 

 

Maurice IJpelaar

huidig raadslid voor de Partij van de Arbeid

STEL ZELF EEN VRAAG AAN EEN KANDIDAAT

gemeenteraadslid of partij

 
 
 
 

 

REDACTIONEEL

In het kader van de komende verkiezingen kunnen kiezers via de internetkrant en het contactformulier op deze pagina vragen aan partijen en ( toekomstige) gemeenteraadsleden stellen.

 

Uiteraard is het de bedoeling dat de vraag via de krant wordt beantwoord.

In dat geval komt de vraag en het antwoord in de krant en blijft de politiek transparant

en kunnen andere potentiële kiezers een mening vormen over de antwoordende partij of gemeenteraadslid

 

Stelt een kandidaat gemeenteraadslid , partij of vragensteller geen prijs op publicatie in de krant kan de vraag ook rechtstreeks aan de vragensteller worden beantwoordt , De krant is dan 'bemiddelaar'

 

 

D66 Dongen

 

Waarom is de belangstelling in de lokale politiek zo laag?

persfoto

De opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was in Nederland gemiddeld 54%. In Dongen zelfs maar 49%. Dat is bijzonder laag. Zeker als je weet dat bij de landelijke verkiezingen de opkomst in Dongen 80,8% was, zelfs meer dan het landelijk gemiddelde. Het kan dus wel. Waarom is de belangstelling voor de Dongense politiek zo laag?

 

Volgens D66 zijn hiervoor minstens 3 redenen:

1. Het gevoel overheerst bij veel kiezers dat er toch geen invloed is. Al vele verkiezingsronden verdelen dezelfde partijen in de Dongen de raadszetels. De huidige coalitie startte zelfs met 15 van de 21 zetels. Vóór de raadsvergadering worden de belangrijkste zaken al geregeld in het coalitieoverleg. Het gevolg: er is geen debat meer. Er worden slechts nog meningen verkondigd. D66 vindt dat ook bij een meerderheid in de raad de zittende coalitie er alles aan moet doen om de democratie levend te houden.

 

2.De lokale politiek sluit te weinig aan bij belangrijke vraagstukken die grote groepen in de samenleving raken zoals vergrijzing met bijkomende zorgbehoefte, klimaatverandering, circulair ondernemen of gelijke kansen voor iedereen. D66 vindt dat het juist nu tijd is om actief met de inwoners, verenigingen en bedrijven in Dongen de echte uitdagingen voor de toekomst op te pakken. In deze tijd nog aardgasleidingen aanleggen in een nieuw te bouwen school of wijk is absoluut het verkeerde voorbeeld geven aan de jeugd van Dongen of tegen de wil van de inwoners zelf.

 

3. De overheid wordt niet meer gezien als ‘van de mensen zelf’. Het vertrouwen in het gemeentelijke politiek is landelijk nog nooit zo laag geweest. Het gevoel dat een gemeente eerder tegenwerkt aan de plannen van de samenleving dan participeert in de realisatie ervan overheerst. Men spreekt vooral over burgerparticipatie. Het zou ook veel meer moeten gaan over overheidsparticipatie in inwonersinitiatieven. Hoe kan de gemeente helpen plannen van inwoners te realiseren?

 

D66 organiseert 20 februari een informatie- en debatavond over vernieuwing in de lokale politiek. Ron Dujardin, wethouder Etten-Leur, vertelt hoe ze in Etten - Leur overheidsparticipatie invullen. Café de Viersprong, inloop vanaf 19.30u, aanvang 20u.

 

 

Marieke Schouten,

lijsttrekker D66 Dongen

 

 

 

 

persfoto

Even voorstellen: Lijsttrekker

Rob Huijben

PRO Dongen, waar staan wij voor?

PRO Dongen is de jongste politieke beweging van Dongen. In de komende weken vertellen we waar wij voor staan. PRO Dongen wil er voor zorgen dat iedere Dongenaar op een goede en prettige manier kan wonen in Dongen. Hiervoor moeten er wel voldoende woningen zijn, die voor allerlei doelgroepen geschikt zijn. PRO Dongen wil zich voor de volgende zaken inzetten:

- Voldoende woningen voor alle Dongenaren, van sociale huur tot koopwoningen - Er moet binnen de gemeente meer aanbod komen voor starterswoningen en eenpersoon woningen voor jongeren/studenten. - Iedere wijk- of dorpsraad krijgt jaarlijks een budget van € 1000 om de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren. De wijk- en dorpsraden weten zelf wat er het beste kan veranderen in hun wijk of dorp. - Snelle aanleg van glasvezel in de gehele gemeente faciliteren. - Op alle gemeentelijke gebouwen moeten zonnepanelen komen. - Er moet een speciaal actieplan komen om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van de kleine kernen behouden blijft - Permanente nachtbusverbinding tussen Tilburg – Dongen – Breda en vice versa in het weekend - Aanleggen van een Cruijff-Court in de gemeente en voldoende trapveldjes behouden/realiseren in alle kernen - Aanleggen van sporttoestellen in de openbare ruimte, om hiermee sportroutes te maken door de gemeente. - Leges op vergunningen voor evenementen moeten afgeschaft worden.

Meer informatie? Kijk op www.prodongen.nl

Rob Huijben – Lijsttrekker PRO Dongen

Rob Huijben –

Lijsttrekker PRO Dongen

Meer informatie?

Kijk op

www.prodongen.nl