START

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

315 volle vrachtwagens reden af om 10.210 ton infill af te voeren
Europese aanbesteding voor

afvoer infill bij TUF per direct beeindigd

Het college heeft op 17 september 2019 besloten de Europese aanbesteding voor afvoer van 7.557 ton infill van de locatie Vierbundersweg 15 (TUF Recycling BV) naar een vergunde inrichting, te beëindigen. Op 15 mei 2019 is de Europese aanbesteding op TenderNed gepubliceerd voor de opdracht om 7.557 ton infill van de locatie af te voeren naar een vergunde inrichting. Dit in het kader van de procedure last onder bestuursdwang die loopt tegen TUF Recycling BV. Vanwege actuele ontwikkelingen in de markt is recentelijk besloten tot opschorting en verlenging van de aanbestedingsprocedure. De raad is van dit feit op de hoogte gesteld middels een raadinformatiebrief Op 3 september 2019 is begonnen met het afvoeren van infill. Het bedrijf GRZN heeft via geijkte weegresultaten bevestigd dat op 13 september 2019 iets meer dan 10.210 ton infill is afgevoerd naar Grond en Reststoffenbank Zuid NL B.V. in Helvoirt. Nu meer dan in de aanbesteding opgenomen hoeveelheid is afgevoerd naar een vergunde inrichting, wordt de lopende aanbesteding beëindigd. De inschrijvers zijn via TenderNed op de hoogte gebracht. HIER VERDER LEZEN

Bewoners bouwen in eigen beheer in De Beljaart


Met het onthullen van een impressie op een doek gaven de toekomstige bewoners van een nieuw wijkje in De Beljaart vorige week het startsein voor de bouw. Een spannend moment, want ze bouwen het project van acht woningen in eigen beheer.Eind 2017 hield de gemeente Dongen samen met BIEB (Bouwen in Eigen Beheer) een informatieavond over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). In De Beljaart was bouwgrond beschikbaar voor inwoners die graag samen met andere toekomstige bewoners hun woondroom betaalbaar wilden verwezenlijken. Na een drukbezochte avond en een loting onder de geïnteresseerden werd uiteindelijk onder begeleiding van BIEB een vereniging opgericht die met deze klus aan de slag is gegaan.De vereniging hield zich bezig met regels, statuten, woonideeën en persoonlijke wensen. Vervolgens ging het traject verder met een architectenkeuze. Keeris Architecten uit Eersel, gespecialiseerd in CPO-projecten, kreeg de opdracht om het ontwerp te maken. Vele gesprekken tussen de leden van de vereniging, de architect en BIEB volgden om het plan uit te kunnen werken tot een definitief ontwerp. En ook medewerkers van de gemeente sloten regelmatig aan om mee te denken over bijvoorbeeld parkeeroplossingen en een transformatorstation dat wat ongelukkig stond ten opzichte van het plan.Uiteindelijk is een omgevingsvergunning verleend, zijn de koopcontracten voor de grond getekend en kan de bouw van start. Het wijkje gaat uit acht woningen bestaan, die duidelijk familie van elkaar zijn maar toch heel verschillend ogen. De bewoners variëren in leeftijd en gezinssamenstelling.Wethouder Bea van Beers, bij de start van de bouw aanwezig, is enthousiast over het resultaat: "Het is bijzonder om te zien dat door zo'n aanpak de bewonersgroep al zo hecht is. Het wordt een prachtig wijkje in een mooie groene omgeving."Enkele jaren geleden werd het eerste CPO-project in Dongen gerealiseerd. Dat gebeurde in Exterbroek, in samenwerking met woningcorporatie Casade.


Foto:

De bewoners van het CPO-project in De Beljaart op de plek waar ze over een tijdje gaan wonen.

Fotocredits: Jan Stads/Pix4Profs

Belangrijke extra openbare raadsvergadering
Dongense raad heeft keuzemogelijkheden hoe de Dongense financiële problemen aan te pakken

Dongen,16 september 2019. Of de oppositie er het meeste op aandrong om mee te helpen het tij, met het zicht op de meer dan dreigende slechte financiële positie van het dorp in gezamenlijkheid te keren of niet, het presidium (fractievoorzitters van de in de raad opererende partijen) besloot op 5 september extra stappen te zetten op weg naar de begrotingsbehandelingen dit jaar. Er werd besloten een zogenoemde Keuzenota Programmabegroting te laten passeren en een extra raadsvergadering om deze te bespreken Het college helpen in de strijd als het ware. Politiek gezien is het geheel ten minste opvallend. De controlerende rol van de raad wordt verbreedt. Wethouder René Jansen hoopt wel dat de politiek niet gaat verzanden in ellenlange procesdiscussies. Hoe dan ook ; het college biedt de raad de mogelijkheid om mee te denken en geeft in de zogenoemde keuzenota de kans daartoe. De keuzenota die de krant verderop in dit artikel de lezer ter informatie en in het kader van politieke transparantie aanbiedt te lezen, wordt al op korte termijn behandeld. Donderdag 19 september is om 21.00 uur een extra openbare opiniërende raadsvergadering ingepland direct na de reguliere besluitvormende raadsvergadering die een uur eerder begint. Op de  donderdagen 7 en 14  november staat de begroting van Dongen voor 2020 ter bespreking op de agenda in de volgorde opiniërend en besluitvormend. Volgens een gemeentewoordvoerder is de te behandelen keuzenota geen conceptbegroting. “Deze zal worden opgesteld door het college nadat de raad zich op 19 september heeft uitgesproken “. Op 15 oktober wordt de conceptbegroting in de collegevergadering besproken en uiterlijk 18 oktober aangeboden aan de raad. De lokale en regionale pers was deze maandag aanwezig bij een nadere uitleg en toelichting over de keuzenota door wethouder René Jansen

HIER VERDER LEZEN      OOK HIER EN VERDER 

Open Monumentendag dit jaar verrassend plezierig in Dongen  
Dongen, 15 september 2019. Open Monumentendag deze zondag. Heel Nederland geniet vandaag van cultuur van eigen bodem. Het is een plezierige dag. Het thema van 2019 is nier voor niets 'Plekken van plezier'. Vandaag  mag je met een blij hart naar de kroeg en met z'n allen. Veel mesnen deden dat en met plezier. Dongen bleef niet achter, Wethouder Petra Lepolder opende de Dongense aflevering van 2019 in de Looierij aan de Kerkstraat. Ook daar was van alles te doen. Een gratis toegankelijke tentoonstelling en de nodige sfeer daarbij .Daarna was er de start van de 'Ronde van Dongen uit een voorbij tijdperk '. De wielrenners reden op' historische ' fietsen en waren gekleed in passende kledij. TC De Kleppers gaf haar medewerking hieraan en reden Dongen op en af. In café D' Ouwe Sok presenteerde men  de geschiedenis van het biljarten. Er waren oudHollandse spelletjes bij de schouting  en in Café De Valk kon je darten en waren herinneringen aan de Dongense rockgroep The Symptomes. In de Bergen bij locatie scoutinggroep St. Jozef Pastoor Dirvenstraat, genoten mensen geholpen door het goede weer van 'Goeien aard met muziek'; volksmuziek uit de Kempen, Meierij en Vlaams Brabant afgewisseld met goede  (streek)  verhalen.  Handboogvereniging Tevredenheid 1865 was hier ook. Toneel was er , een jeugdkoor en een historische rondgang onder leiding van Ranko Hamelinck in het aangrenzend natuurgebied. Dongen was weer verrassend, plezierig  gezellig waarvan velen genoten. 

(tik op foto's voor vergroting)

000_0112
000_0114
000_0119
000_0117
000_0118
000_0123
000_0113
000_0120
000_0121
000_0111
000_0122
000_0116

Protestante gemeenschap Dongen- Gilze en Rijen viert eerste gedeelte van 375 jarig jubileum

Dongen, 14 september 2019.Dit jaar bestaat de protestante gemeente Dongen- Gilze en rijen 375 jaar. De geloofsgemeenschap viert dat feit met twee bijeenkomsten in september.Deze zaterdag was de kerk vol met belangstellenden die aandachtig luisterden naar een lezing van professor dr. James Kennedy over verleden en toekomst van de protestantse kerk.James Kennedy (1963) is sinds 2015 dean van het University College Utrecht. Voorheen was hij hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als historicus onderzocht hij onder meer de ontwikkeling van collectieve deugden, waaronder het protestantisme in de lage landen vanaf de 17de eeuw. Met de nodige humor maar vooral feitenkennis plaatste hij het protestantisme in de loop der tijd als meegaand, maar vooral belangrijk voor het maatschappelijk welzijn en vooroplopend in diversiteit van leer. Ook schetste hij een mogelijk beeld over de toekomst van deze religieuze stroming. Met de eigen constatering dat niet kerkgangers onder de gelovigen soms protestantser zijn dan zij die de kerk bezoeken was zijn toekomstbeeld niet al te pessimistisch. Het Dongens Mannenkoor gaf, na een korte pauze een gewaardeerd miniconcert. Aan de muren in de kerk was kunst te bewonderen die gemaakt is door kinderen in AZC-Gilze .De diaconale gift deze dag is voor de Stichting de Vrolijkheid onder wiens leiding deze kunststukken tot stand kwamen. In de ruïne was na de interessante lezing gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op 22 september is er om 15.00 uur een feestelijke kerkdienst, waar onder andere oud-predikanten voor uitgenodigd zijn, gastpredikanten en vertegenwoordigers van gemeenten uit de omgeving.

Biezenkringdag 2
Biezenkringdag 3
Biezenkringdag 4
Biezenkringdag 5
Biezenkringdag 6

Biezenkringdag, een dag boordevol gezelligheid en creativiteit waarbij het samenwerken voorop staat!
Dongen, 12 september 2019. Na een spetterende opening, waarbij kinderen uit verschillende groepen het openingslied zongen, begon voor iedereen het feestprogramma.Ieder kind had van te voren 2 workshops uitgekozen. De workshops werden verzorgd door enthousiaste ouders en leerkrachten. Bij de kookworkshop werden er heerlijke pizza’s gebakken. Tijdens het knutselen konden de kinderen een achtbaan ontwerpen en een muziekinstrument maken. Bij de natuurworkshop kreeg ieder kind een braakbal die ze daarna helemaal mochten ontleden en werd er over het ontstaan van kikkers gepraat. Daarna mochten ze zelf kikkers gaan vouwen. Bij techniek werden de kinderen uitgedaagd tot het bouwen van een stevige brug en een super lange knikkerbaan van allerlei materialen. Er waren ook kinderen die gekozen hadden voor allerlei onderzoekjes en proefjes op het gebied van magnetisme en spiegelen. Met behulp van een bepaalde hoeveelheid water in een potje werd gekeken of er muziek gemaakt kon worden. Verder konden de kinderen schminken, tattoos zetten, toneel spelen, bloemen natekenen uit de tuin en er werd sportles gegeven onder begeleiding van een gymdocent.
Groep 8 zorgde als klapper op de vuurpijl voor een gezellige vossenjacht voor alle kinderen. Ze vonden het super leuk om zich helemaal uit te dossen en de kinderen genoten van de speurtocht en van elkaar! Kortom de Biezenkring kijkt terug terug op een gezellige dag waarbij men elkaar in een fijne sfeer beter hebben leren kennen.Havoleerlingen aan de slag met echte bedrijfs-opdrachten

 

In het kader van het vak haco gaan de Cambreurleerlingen uit havo4 aan de slag met drie opdrachten die ze van drie bedrijven en instellingen hebben gekregen. Hiertoe bezochten ze Van Schijndel, Hoppenbrouwers en de Volkaert. Op zich is het al interessant om een rondleiding te krijgen in een metaalbedrijf in werking, te zien hoe een lasersnijder werkt en te horen wat de mogelijkheden van plaatstaal zijn. Nog leuker is het om dan zelf een product te ontwerpen van datzelfde materiaal. Bij Hoppenbrouwers mochten de leerlingen zelf een lampje maken, kregen ze zicht op wat het bedrijf doet en wordt het hun opdracht om na te denken over de beste manier om jongeren tussen 14 en 20 te bereiken. Bij de Volkaert spraken de leerlingen met enkele bewoners. Zij gaan nadenken over verbeterpunten en concrete voorstellen doen.Bij deze echte opdrachten moeten de leerlingen dat wat ze tijdens de hacolessen geleerd hebben ook daadwerkelijk in de praktijk brengen: informatie opzoeken, samenwerken, brainstormen, plannen, zaken op papier zetten en presenteren.  Docenten Sandra Akkermans, Marianne Bertens en Karlijn Vlaardingerbroek hebben er alle vertrouwen in dat er net als vorig jaar creatieve, doordachte en originele ideeën gepresenteerd zullen worden. ( klik op foto's voor grotere afbeelding )

Museum De Looierij zoekt vrijwilligers
In de karakteristieke Kerkstraat in Dongen staat het enige museum van Dongen: De Looierij. We runnen De Looierij met ruim 50 vrijwilligers en het museum is één van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Dongen. In zo’n organisatie werken is een feest. Iedereen die er komt wil iets opsteken, of wil vermaakt worden. Om dit te blijven bereiken zoeken we versterking.Het museum kent drie exposities: de leerroute, waaraan het ook de naam te danken heeft, een geschiedkundige tentoonstelling: ‘Van nul tot nu’ over de geschiedenis van Dongen en een wisseltentoonstelling in het ‘Nieuwe nathuis’. Momenteel is hier een wisseltentoonstelling over de kroegen van Dongen en in oktober zal er een tentoonstelling over 75 jaar bevrijding te zien zijn.We zoeken vrijwilligers van allerlei aard. Van medewerkers in het museumcafé, gastheren en gastvrouwen, onderhouds-mensen en ook mensen die specialistisch werk willen doen als medewerker om rondleidingen te geven of om educatie op de kaart te zetten of mensen die alles van leer weten. We vragen vrijwilligers voor een minimale inzet van twee dagdelen per maand. Bijna alle werkzaamheden worden ruim vooraf gepland, dus hoeft het je werk of andere hobby’s niet in de weg te staan.Als je vrijwilliger wordt krijg je een inwerkprogramma en een buddy die je helpt om je weg te gaan vinden in het museum.Het vrijwilligerscorps is een gezellige inmiddels behoorlijk hechte groep mensen die open staat voor versterking. De groep bestaat voornamelijk uit wat oudere dames en heren, maar dat betekent niet dat er voor jongeren geen plaats is in het museum. Wij zullen jongeren met open armen ontvangen.Wil je iets meer weten over de vacatures die we hebben in ons museum ga dan naar onze website www.delooierij.nl en klik op de blauwe button.

Team Dongen Cliniclowns Alpentocht 2019 lopen de Col de Galibier op
16103,34 voor Cliniclowns

Het afgelopen jaar hebben Matthieu Verlinde en Ben Barendse diverse acties georganiseerd om zoveel mogelijk geld op te halen voor hun uitdaging Alpentocht 2019, sporten voor Cliniclowns. Dit evenement vindt jaarlijks plaats in Frankrijk. Cliniclowns zoekt ieder jaar een geschikte berg om sporters fietsend, wandelend of hardlopend deze te beklimmen met als doel geld op te halen voor deze organisatie.Afgelopen zaterdag vond dit evenement plaats vanuit Valloire. Vanaf hier werd de Col de Galibier beklommen. Matthieu en Ben vormen samen Team Dongen. Het is zaterdag 7 september en ze zijn gespannen. Ze hebben het afgelopen jaar €16103,34 bij elkaar verzameld voor dit goede doel en ze hebben hard getraind om de uitdaging van 18 klimkilometers met 1230 hoogtemeters aan te gaan. Ze zijn samen met 20 andere hardlopers. De rest van de 500 deelnemers zijn hoofdzakelijk fietsers en een paar wandelaars. Het kleine dorpje Valloire is omgetoverd tot een Cliniclowns vestiging. Met een grote tent, vlaggen en vaandels voelt het heel groots. Om exact 10.00u worden ze door de burgemeester van Valloire en boegbeeld Conny van Cliniclowns weggeschoten. Gelijk vanaf de start begint de beklimming. Geen tijd om te wennen, de hartslag schiet gelijk omhoog en het stijgingspercentage van soms wel 10% gaat gelijk in de benen zitten. Gelukkig schijnt de zon en dit levert prachtige vergezichten op waardoor de mannen afzien maar toch volop genieten. Na 10 kilometer zitten ze op 2000 meter hoogte en dit doet iets met je ademhaling. Het weer slaat om, het blijft wel droog maar de harde wind maakt het enorm koud. Met af en toe een zucht en een vloek maar bovenal met veel trots over het vele geld wat ze hebben opgehaald maakt dat ze de berg opvreten. Met nog een kilometer te gaan zijn de benen helemaal verzuurd maar zien ze wel de top. Ze lopen samen over de finish. Kapot van de inspanning maar zo voldaan. Op 2645 meter hoogte kijken ze elkaar aan en kijken ze terug op een geslaagde Alpentocht 2019. Een mooie sportieve prestatie wat weggezet wat ruim € 16000,- voor Cliniclowns heeft opgeleverd.

rinus krijnen

Even zeuren (sorry….)Soms is het heerlijk om eens een keer te zeuren. Niet omdat het nodig is, maar gewoon omdat je daar zin in hebt. Daarom begin in vandaag maar eens met een beetje te zeuren. En misschien blijft het de hele column wel zo, dus als je geen zin hebt in gezeur, stop dan met lezen of zeur lekker mee.

HIER VERDER LEZEN  (56)

HIER ALLE COLUMNS

De derde dinsdag van september en de grote O

HIER VERDER LEZEN  (641)

HIER ALLE COLUMNS

Team_050_3_Frans Bauer_1567001397
Team_052_3_Olav Mol_1567263710
Team_029_1_Roel van Velzen - vlag en buttons_1567282794

VIJFDE DONGENSE DORPSQUIZ

AL VOLOP BEZIG

De vijfde Dongense Dorpsquiz houdt Dongen al maanden in de greep. Vanaf de inschrijving is de quiz meteen van start gegaan met een eenmalige pré-quiz. Het bestuur van De Dongense Dorpsquiz (DDDQ) besloot om er een hele quizzomer van te maken. Zo kregen de teams meteen na de inschrijving op 19 mei meteen al vragen te beantwoorden over de inschrijving zelf en de tentoonstelling in museum de Looierij. Daarna werd er maandelijks een onderdeel aan de quiz toegevoegd. Op 1 juni werd aan de teams gevraagd om met DDDQ button of vlag samen met een BN-er op de foto te gaan. Het resultaat is dat er 235 foto’s zijn ingestuurd van o.a. Mark van Bommel, Olav Mol en Roel van Velzen Een maand later werd aan de teams gevraagd om een parodie te maken op een bekend reclamefilmpje. Ook daarvan zijn er vele binnengekomen bij de organisatie. Na ook nog een discofoto, gemaakt in een Dongens bushokje, en een teamfoto ingestuurd te hebben kunnen de teams zich nu klaarmaken voor de Dorpsquiz zelf op zaterdag 28 september. Om alle teams goed voor te bereiden is er een speciale bijeenkomst voor de teamcaptains op donderdag 19 september bij Restaurant SED in ’s-Gravenmoer.
HIER VERDER LEZEN

DONGEN VIERT !


Dit najaar vieren Dongen,

’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart 75 jaar vrijheid. Het bevrijdingsjaar krijgt een prachtige invulling met als hoogtepunt het bevrijdingsweekend van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november. Maar om het weekend zijn er ook tal van activiteiten. 

Alle berichten en al het nieuws

- ook dat nog komen gaat – kun je teruglezen op onze speciale paginahier

The Battle, bijzonder concert van het Dongens Mannenkoor en  Popkoor Spirit

The Battle, een bijzondere naam voor een bijzonder concert. Voor het eerst in de lange geschiedenis van het Dongens Mannenkoor en Popkoor Spirit, zijn de koren samen te zien en te horen tijdens één concert: een ‘battle’ (strijd) dus. Niet dat de koren elkaar letterlijk op het podium zullen verslaan, nee, het is een ‘battle’ tussen twee zeer verschillende genres koren. Twee koren, die, ieder op een eigen manier, en al erg lang, actief zijn in Dongen. .

MEER INFORMATIE IN ONZE DONGENSE AGENDA

3 avonden Sauwelgenot

in ut

Peeenrijk!


Dit carnavalsseizoen organiseert Stichting de Peeënstekers weer een sauwelweekend wat zal plaatsvinden in de Cammeleur op donderdag 30 januari, vrijdagavond 31 januari en zaterdagavond 1 februari 2020.Voor de jeugd is Peeënrijk GotTalent op zondag 2 februari 2020Vanwege de enorme belangstelling en grote vraag naar kaarten zijn er afgelopen jaren veel mensen teleurgesteld omdat ze niet naar de sauwelavond konden. Daarom nu goed nieuws !! Stichting de Peeënstekers heeft in goed overleg met de sauwelaars en de Cammeleur besloten om een derde sauwelavond te organiseren. Op donderdag 30 januari kunt u komen genieten in de Cammeleur van de eerste sauwelavond. Stichting de Peeënstekers hoopt hiermee voldoende mogelijkheden te bieden voor het Dongens publiek om het sauwelweekend te bezoeken.Wanneer en waar de kaartverkoop start zal in latere berichtgeving worden vermeld. Houd je van gein en kletspraat te verkopen? Dan is het nu nog mogelijk om je te op geven om deel te nemen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via René Broeders, sauwelcommissie@peeenstekers.nl .
De inschrijftermijn sluit 1 oktober (bij voldoende deelnemers).

JEUGDCENTRUM KLEIN-DONGEN-VAART: 50 JAAR

Op 4 oktober is het 50 jaar geleden dat het Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart werd opgericht. De feestelijkheden rond dit jubileum zijn gestart op 27 april. Het Jeugdcentrum organiseerde tijdens Koningsdag voor de vijftigste keer de jaarlijkse wielerronde in samenwerking met de Oranjestichting. De activiteiten van het Jeugdcentrum die met vaste deelnemers werken, zoals de vrijdagavondgroep en de voortgezetonderwijsgroep hebben voor de zomervakantie al een extra feestelijke speciale activiteit gehad. De kinderen van de basisschool en de peuters/kleuters waren in september aan de beurt om het feest te vieren.

Open dag.
Iedereen is welkom tijdens de open dag op zondag 29 september van 11.00 uur tot 15.00 uur. Deze dag vinden er presentaties plaats van de activiteiten van het Jeugdcentrum en verenigingen die gebruik maken van het Jeugdcentrumgebouw. Er zullen demonstraties gegeven worden door o.a. EHBO-wedstrijdploeg. De peuters, kleuters en kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen meedoen met een knutselactiviteit en spelactiviteiten. Ook de jeugd van 12 tot 16 zal zich presenteren.


Officieel deel 50 jarig bestaan.
De officiële viering van het 50 jarig bestaan van het Jeugdcentrum zal op vrijdag 4 oktober plaatsvinden van 19.00 uur tot 21.00 uur. Deze activiteit is alleen voor genodigden.


Reünie oud-leiding en oud-leden.
Iedereen die leiding heeft gegeven of heeft deelgenomen aan één of meerdere activiteiten van het Jeugdcentrum in de afgelopen vijftig jaar wordt uitgenodigd voor de reünie op zaterdag 5 oktober vanaf 20.30 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen dan de herinneringen opgehaald worden. Disco Luc zal de muzikale noot verzorgen.
Voor deelname aan de reünie is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de website: www.jeugdcentrum.nl . Doe dit wel voor 22 september. Je eventuele partner is natuurlijk ook welkom. De eerste twee consumpties zijn voor rekening van het Jeugdcentrum.

Eetpunt voor ouderen op 10 oktober.
Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Jeugdcentrum zal het eetpunt voor ouderen eenmalig plaatsvinden in het Jeugdcentrum.
Verdere informatie volgt nog.

* video's

* fotoalbums

* belangrijkste Dongense links

* disclaimer 

 

*  actueel nieuwsoverzicht (klik)

*  nieuwsarchief  


SPORT IN DONGEN


Dongen aan de slag met Lokaal Sportakkoord

HIER LEZEN

H I E R

de besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

3 september 2019


POLITIEKE TRIBUNE 

zomerserie

Dongense visies

Heb jij nog een mening dan is die hartelijk welkom via het e-mailadres. Wij verwerken die alsnog in de artikelen 

info@dongenhomespot.nl

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad
HIER VERDER LEZEN

HIER LEZEN