VOORPAGINA

 Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

DONGENHOMESPOT.NL

Interview met voorzitter  De Looierij Rinus Krijnen

Museum  De Looierij hoopt op betere tijden en barst van de plannen

Foto Dongenhomespot.nl
Foto : De Looierij


De bewegingsvrijheid van de mens is helaas nog noodzakelijk beperkt. Het vermaledijde virus dat ons nog steeds hindert het leven te leven zoals we dat graag zouden willen, is een spelbreker in ons doen en laten. Op alle terreinen van het openbare leven is Covid19 een sta-in-de-weg. Iedereen heeft er last van. In een kleine serie proberen we een beeld te schetsen hoe de Dongenaar hier mee omgaat en hoezeer het onze lokale gemeenschap treft. Carnavalsverenigingen zoeken hun toevlucht op de digitale weg , de gemeenteraad vergadert niet zo spannend achter letterlijk gesloten deuren en neemt besluiten op niet eens meer spreekwoordelijke afstand van de burger. Winkeliers van niet essentiële aard zitten duimen te draaien en kunnen ondanks steunmaatregelingen nog maar weinig zegeningen tellen. Iedereen vreest het en weet het ondertussen: het verenigingsleven dat ons dorp een leefbaar dorp maakt ligt op haar gat en op bezoek gaan bij vrienden of familie is een gotspe. Wij gingen virtueel op bezoek bij Rinus Krijnen. Krijnen is een actieve Dongenaar op velerlei terrein en is ook onbezoldigd voorzitter van ons eigen Dongense museum 'De Looierij'. We beginnen met de hamvraag.Hoe beleeft je deze tijd ?

HIER VERDER LEZEN

Spelletjes spelen?!

Het valt op dat in deze tijd, waarin je weer veel meer op de thuissituatie bent aangewezen er andere dingen gebeuren. Er wordt meer tijd gestoken in hobby’s. Zo valt bijvoorbeeld op dat de legpuzzels niet aan te slepen zijn. Ook worden de puzzels tussen de gezinnen geruild. Er is immers meer dan het kijken naar de televisie of het hangen achter de computer. Ook het spelen van spellen wint enorm aan populariteit. Een spel is een prima mogelijkheid om met elkaar een gezellige tijd te beleven. Van spellen leer je ook veel. Het vergroot afhankelijk van het soort spel, je ruimtelijk inzicht, je denkvermogen en je motorische vaardigheden. Ook voor je sociaal-emotionele ontwikkeling hebben spellen veel te bieden. Zo leer je bijvoorbeeld om op je beurt te wachten en om om te gaan met winst, maar zeker ook met verlies. Spellen hebben ons dus veel te bieden. Wist je overigens dat Dongen ook een echte spelletjesvereniging in huis heeft. Al sinds 1985 bestaat spelletjesvereniging de Gamblers. Destijds is de vereniging opgericht om een deel van de vakantieperiode op een plezierige manier door te brengen. Hier is ook de spelletjesmarathon uit ontstaan. Een vereniging die dus al zo’n 35 jaar bestaat.

HIER VERDER LEZEN

'Huiskamer van s Gravenmoer op eigen benen'

De Geubel overgedragen aan

Stichting De Geubel

 G.Lanting (foto)


's Gravenmoer,'Dongen, 20 januari 2021 'De Geubelcommissie' die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 Stichting De Geubel zal heten gaat met goede moed beginnen aan wat minstens een moedig avontuur genoemd kan worden. Stichting DonckHuys pleitte al langer voor een separate uitbating van twee gemeentelijke 'gemeenschapshuizen' Een scheiding tussen tafel en bed met 'De Cammeleur' wordt het al genoemd. Deze Dongense huiskamer die blijvend door Stichting DonckHuys wordt geëxploiteerd is daarmee een grote zorg kwijt en kan zich nu richten op het herstel van in ieder geval het financiële herstel van Dongens trots. Een goede oplossing die eigenlijk ook noodzakelijk is. Belangrijk ook voor een groot deel van de inwoners van de kern s Gravenmoer die blij zijn dat de Geubel een faire kans krijgt om op eigen benen te staan. Samengevat heeft het college besloten om het beheer en de exploitatie van De Geubel (formeel) over te dragen aan Stichting De Geubel. Er wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van drie jaar. Het college schrijft dit in een raadinformatiebrief aan de raad. Midden 2023 wil het college het beheersplan van de nieuwe stichting evalueren. De uitkomst daarvan is voorwaarde voor een verlenging van eventueel nog eens drie jaar. Minimaal 1 keer per jaar en vaker indien gewenst of nodig, vindt er overleg plaatst tussen  de gemeente en stichting De Geubel om de ontwikkelingen en ervaringen met betrekking tot het 'zelfbestuur ' van De Geubel en de stichting te volgen. Het nieuwe bestuur van de s Gravenmoerse huiskamer kan rekenen op een startkapitaal in de vorm van subsidie van € 7.665 voor 2020 en per saldo een subsidie van € 23.000 voor 2021.

HIER VERDER LEZEN

Koningsdag vier je overal in Dongen!

Waar we vorig jaar na het afgelasten van het Oranjeparkfestival 2020 er nog van overtuigd waren dat het festival in 2021 zeker door kon gaan, hebben we als organisatie de knoop helaas wederom moeten doorhakken. Met de huidige maatregelen rondom corona en het zicht op de situatie kunnen we ons geliefde festival op 27 april niet organiseren.

Maar het Oranje Comité Dongen laat het daar uiteraard niet bij zitten en is direct geschakeld naar het organiseren van een alternatieve Koningsdag 2021, waar mogelijk met alle Dongenaren samen en overal in Dongen!


Studio OPF 2.0

Na het succes van 2020 is het al zeker dat Koningsdag ook dit jaar live in je huiskamer te volgen is via Studio OPF. De aftrap vindt plaats op 26 april, Koningsnacht, en het evenement gaat verder op de avond van Koningsdag. Daarnaast werken we hard aan een interactief programma voor Koningsdag waaraan zoveel mogelijk Dongenaren deel kunnen nemen.

Meer informatie volgt eind februari. Volg het Oranjeparkfestival op social media en houd de Dongense media in de gaten voor de updates over Koningsdag 2021!

Proef met gft-containers bij hoogbouw gestart


Uit handen van wethouder Jansen ontvingen donderdagochtend bewoners van Dongepark de eerste gft-pakketten van de gemeente Dongen. Hiermee is de proef met gft-containers bij hoogbouwlocaties symbolisch gestart. Vanaf vrijdag 22 januari staan er tien gft-containers bij zes hoogbouwlocaties in Dongen. Bewoners van deze hoogbouwlocaties kunnen hierdoor voortaan hun gft gescheiden aanbieden en dat scheelt enorm in de hoeveelheid restafval.

Een groot deel van het restafval dat nu wordt opgehaald bestaat uit gft. Gft staat voor groente, fruit en tuinafval. Dat is zonde, want als dit goed wordt gescheiden, worden hier weer nieuwe grondstoffen van gemaakt zoals compost en groen gas. Bewoners van een hoogbouwwoning in de gemeente Dongen hadden tot nu toe nog geen aparte inzamelmogelijkheid voor gft.

Gft-proef bij hoogbouw

Deze eerste tien gft-containers zijn een proef. In Dongen komen containers bij Dongepark, in de Rijnstraat en in de Angerstraat/Dahliastraat. In ‘s Gravenmoer komt er één aan de Kerkebosdreef en één in de ‘s Gravenhoven. In Klein-Dongen-Vaart komen geen gft-verzamelcontainers omdat daar geen hoogbouw staat.


HIER VERDER LEZEN

Vragen van D66 beantwoord 

Woning- en bouwontwikkelaar Van Wanrooij enige

Detaill Van Wanrooij

126 bouwrechten en woningbouwmogelijkheden

in de gemeente Dongen

De Dongense fractie van D66 heeft nog in het kader van de reeds door de raad behandelde programmabegroting vragen gesteld in het kader van artikel 33 van de gemeentewet. Het artikel omschrijft de mogelijkheid die de raad en elk van zijn leden recht op ambtelijke bijstand hebben. D66 wilde van het college weten hoeveel bouwrechteten ontwikkelaar Van Wanrooij heeft in de gemeente Dongen. Volgens antwoorden blijken dat er 126 te zijn. De gemeente specificeert dit aantal als volgt :16 bouwrechten categorie goedkoop (fase 4) ,12 bouwrechten categorie middelduur (3) ,8 bouwrechten categorie middelduur (4), 28 bouwrechten categorie middelduur , (5), 14 bouwrechten categorie duur (3), 20 bouwrechten categorie duur (4), en 28 bouwrechten categorie duur (5) . Tussen haakjes geeft aan in welke fase ze toebehoren . De bouwrechten zijn allen in de woonwijk De Beljaart uitgegeven. Volgens het college zijn na de inlossing hiervan nog een aantal van 8 voor Van Wanrooij die vallen in de categorie middelduur.

MEER LEZEN H I E R

Energiecoöperaties dragen bij aan biodiversiteit

Energie Dongen | om maakt het vanaf nu mogelijk voor klanten om actief bij te dragen aan de vergroening en biodiversiteit in Nederland. Via de energiecoöperatie kunnen zij fruitbomen laten planten in een nieuw te ontwikkelen Voedselbos in de Noordoostpolder.Met het planten van appel- en perenbomen wil het om | nieuwe energie collectief, waar Energie Dongen | om eigenaar van is, samen met haar klanten op een leuke manier extra bijdragen aan een duurzaam Nederland. Het project volgt op de succesvolle Sneeuwballenactie, waarmee het collectief afgelopen herfst binnen een aantal dagen duizenden struiken redde van de verbrandingsoven door deze massaal gratis uit te delen.Andre Dippell, directeur van om | nieuwe energie: “We hebben het afgelopen jaar weer mooie mijlpalen behaald, zoals het bereiken van 50 aangesloten lokale energiecoöperaties en het opnieuw uitgeroepen worden tot groenste leverancier van Nederland. Coöperatieve energie is dan ook aan een flinke opmars bezig. Veel van onze klanten dragen hier actief aan bij door hun omgeving kennis te laten maken met deze nieuwe vorm van energielevering en -opwek. Daarom willen we met deze actie iets voor hen terugdoen dat goed past bij hun duurzame levensstijl.”

HIER VERDER LEZEN

Atledo Dongen

Cross-pupillen Atledo lopen samen de marathon


Normaal gesproken is het winterseizoen voor de jonge atleten van Atledo gevuld met cross-wedstrijden. Voor degenen die niet bekend zijn met het atletiekvocabulaire: een cross is een hardloopwedstrijd op onverhard terrein. Vaak worden deze wedstrijden in een bos gehouden, prima terrein voor een cross. Maar omdat het op onverhard terrein is, is oefenen op de atletiekbaan weinig zinvol. Daarom heeft één van de jeugdtrainers van Atledo, ondersteund door de andere jeugdtrainers, het idee opgepakt om een crosstraining speciaal voor pupillen te geven in het Trimbos.  Vanaf 14 november is er iedere zaterdagochtend in het Trimbos getraind door een groep pupillen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Door middel van oefening en spel verbeterden zij looptechniek, conditie en doorzettings-vermogen.Na twee maanden trainen vond trainer Rob dat het op zaterdag 16 januari tijd was voor een echte uitdaging: met zijn allen de afstand van een hele marathon lopen. Na de warming-up gingen de Atledo-pupillen van start. Na 44 rondjes Trimbos was de afstand van 42,195 kilometer gehaald! En dat de atleten trots waren, is wel te zien op de foto.

Interview met Ton en Hanny Kemmeren.

In gesprek met Hanny  en Ton Kemmeren 

(café ’t Vaartje)

Hanny en Ton Kemmeren zijn de uitbaters van sportcafé ’t Vaartje in Dongen-Vaart. Ze doen dit al ruim 37 jaar. Zij ervaren net als vele andere ondernemers  de gevolgen van de coronacrisis. Nu zitten we inmiddels in de tweede lockdown.


Eerder spraken we al met jullie. Hoe gaat het nu?


Na de eerste ‘intelligente’ lockdown waren we blij weer te kunnen beginnen. Vanaf 1 juni (2e pinksterdag) mochten we weer gaan draaien. Normaal is de vakantieperiode voor ons een rustige tijd. Voordeel van de coronacrisis was wel dat veel mensen waren thuisgebleven. De verenigingen hebben ons enorm geholpen. De biljartvereniging organiseerde onderlinge wedstrijden en daarnaast werd ook meegedaan aan de aangepaste Dongense competitie. Daarna werden ook de clubkampioenschappen georganiseerd. De voetbalwedstrijden werden weer opgepakt. Ook de spelletjesmarathon kon worden gehouden.”...( …)

VERDER LEZEN H I E R

Werk van Dongense documentairefotograaf Cees Mutsaerts over de vrijwillige brandweer in Dongen te zien in 'PAND 44' aan het Looiersplein

Fotoinzet : Rinus Krijnen


Eind 2018 en begin 2019 heeft de Dongense fotograaf Cees Mutsaerts de vrijwillige brandweer van de post Dongen gevolgd Een korps als in Dongen kan alleen maar bestaan op basis van de inzet van vrijwilligers. Bij het fotograferen ging het Cees niet om de hectiek rondom een echte uitruk , maar meer de minder spectaculaire zaken als wekelijks oefenen, theorielessen met herhalen van dingen die nut hebben bij een uitrukken. Eerst gebruikte de fotograaf kleurenbeelden ,maar bij het uitbrengen van een jubileumboek gebruikte Mutsaerts zwart - wit beelden. Mutsaerts stelde zijn eerdere werken, zoals een serie foto's van de zusters Franciscanessen en de Moskee al ten toon in het Dongens Museum De Looierij. Later waren er foto's van zijn hand te zien in de Cammeleur. Dongenaren zagen daar een documentaire serie van de Eagle Shelter. In Gilze wilde Cees Musaerts de foto's van de vrijwillige brandweer tentoonstellen ,maar corona stak daar een stokje voor. Als documentair fotograaf wil Mutsaerts graag zijn foto's laten zien. Het aanbod om dat in 'Pand 44 'aan het Looiersplein te doen nam hij graag aan. Meer van Cees op zijn website www.ceesmutsaerts.nl

fanancieel komt het er op aan...


Wethouder Jansen : ...' er is geen verscherpt toezicht! Dat betekent niet dat we er al zijn...'

BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten 2021: 'financiële situatie onhoudbaar'Volgens BDO Accountantskantoor kampen veel Nederlandse gemeenten met 'ongekende financiële uitdagingen en onzekerheden '. Jaarlijks maakt dit kantoor de balans op van de financiële positie van dit overheidssegment. Het kantoor doet ook een onheilspellende voorspelling : 'vergeleken met 2018 zal het totale tekort bij de ( nu nog ) 353 Nederlandse gemeenten in 2021 een tekort zijn van € 1,3 miljard'. Bij het samenstellen van het rapport wordt (ook) uitgegaan van het inwonertal. Dongen valt daarmee in de categorie van plaatsten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners. De categorie gemeenten met 25.000-50.000 inwoners telt 139 gemeenten met in totaal 4.894.844 inwoners (29% van de totale Nederlandse bevolking). Gemiddeld scoren ze in deze ranking een 8. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde van 7,9. Dongen staat er financieel slecht bij volgens het onderzoekbureau. Samen met Heusden als (bijna) buurgemeente staat ons dorp flink in het rood en krijgt een rapportcijfer van 5. Gilze en Rijen die ook in deze categorie valt, staat wat steviger , in de financiële schoenen. Onze buren scoren plaats 91 met het cijfer 8. Verder is het interessant te weten dat onze grotere buur Oosterhout hoog in de lijst scoort van gemeenten die meer dan 50.000 inwoners hebben. Amstelveen scoorde hier een 10 en Oosterhout maar liefst een 9 en staat daarmee op nummer drie in deze categorie.De grootste buur in onze buurt Tilburg is met een 10 de 'rijkste' gemeente in de categorie boven de 100.000 inwoners. Breda scoort een magere 6.

HIER VERDER LEZEN : Wethouder René Jansen geeft een reactie.


Verzoek namens spelende kinderen |Oproep aan alle baasjes

Ruim aub uw hondenpoep op


Hondenpoep : opruimen AUB

We merken het als de kinderen thuis komen. Het gebeurt al lang en is een significant probleem dat zich in elke gemeente voordoet. Volgens een persbericht van de gemeente Dongen komt het de laatste tijd helaas steeds vaker voor dat spelende kinderen besmeurd raken met hondenpoep. Dat gebeurt zowel op de openbare voetbalvelden van Hertog-Jan aan de Kanaaldijk als ook sportcomplex De Gaasjes in Dongen-Vaart. Ook komen er steeds meer klachten binnen van ouders over hondenpoep in speeltuintjes. “Natuurlijk zijn speeltuinen en voetbalvelden absoluut geen goede locatie om de hond uit te laten. Of er nu een verbodsbord staat of niet, dat zou toch voor iedereen duidelijk moeten zijn” zegt de gemeente. En doet een dringend beroep aan de baasjes hun hond uit te laten op andere plaatsen die daar veel beter geschikt voor zijn. Ook spreekt het voor zich dat inwoners die hun hond uitlaten, er voor zorgen dat de grote behoefte van hun hond netjes wordt opgeruimd met de speciaal daarvoor bestemde poepzakjes. En toch moet er volgens de gemeente geconstateerd worden dat er in de afgelopen maanden steeds meer sprake is van overlast door hondenpoep en dan ook nog vaak op plaatsten waar kinderen spelen en jongeren voetballen. Daarom deze oproep: laat u hond niet uit op voetbalvelden en in speeltuinen. En doe op andere plaatsen wat voor iedereen het beste is, namelijk gebruik het poepzakje en ruim de grote behoefte van uw hond netjes op en voorkom daarmee overlast voor andere inwoners. Namens de spelende kinderen en voetballende jongeren alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Vuile luiers?

Gooi ze in de luiercontainer


WAAR LAAT IK MIJN LUIERS ?


Bij kinderopvanglocaties: 

 • Glorieux 5 

 • Laagstraat 62 

 • Otterdonk 5 A  

 • Oude Baan 88 

 • Vermeerstraat 1

 • Wilhelminastraat 78, 

 • Vaartweg 87 A,  Dongen-Vaart 

 • Molendijk 3 A, 's -Gravenmoer 

én

 • De Hak 16, (Milieustraat)

 • Europaplein 1 T, (Amarant)

 • Hoge Ham 25, (KVH Maria – Oord)

Wat een lief kindje! Tantes en ooms en vooral Peter en Meter. Ze zeggen het en menen het ook meestal bij gelegenheid en als er een nieuwe mens in zijn of haar wiegje ligt. “Het mooiste kindje van de wereld” is een zinnetje dat voorbehouden is aan de meestal kersverse ouders. De gemeente is dan weer praktisch. Zij leven ook mee, schrijven de nieuwe wereldburger in het bevolkingsregister bij en nemen al gelijk een deel van de zorg voor hun rekening. Er wordt gelijk beseft dat gezinnen ook veel afval hebben aan luiers. Wassen, zoals (heel) vroeger is niet meer van deze tijd dus. Luiers van nu koop je in pakken en nemen ook na gebruik veel ruimte in beslag in de restcontainer. Dit geldt ook voor mensen die gebruik maken van incontinentiemateriaal. De gemeente heeft daarom op verschillende plekken in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein- Dongen- Vaart containers geplaatst voor luiers en incontinentiemateriaal en verstrekt ook speciale luierzakken die dan weer gratis zijn en afgehaald kunnen worden in het gemeentehuis en bij Coolhof. Gezinnen die geen gebruikmaken van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal mogen van deze container gebruik maken. Bij de milieustraat kunnen de spullen(verpakt in die zakken) óók worden afgeleverd. Maandverband en inlegkruisjes, (latex) handschoenen, mondkapjes, washandjes, stoma-afval, ziekenhuisafval, onderleggers, papier, verpakkingsmateriaal en plastic, mogen absoluut niet in de luierzak en luiercontainer.

Dongenaar Mark de Weerd weer bezig met onderzoek naar neergestorte bommenjager in Dongen in WOII


plaqiuette met als inzet Mark de Weerdrd

Dongen, 11 januari 2021. Dongenaar Mark de Weerd is bezig met een tweede onderzoek naar een in de tweede wereldoorlog neergestort vliegtuig in Dongen. Het betreft hier een vliegtuig van het type Lancaster .Deze 'geallieerde' bommenwerper is naar alle waarschijnlijkheid neergestort in het gebied tussen de Voldijk en het kanaal , vlakbij de Dongense brug. Volgens Mark de Weerd is al bekend dat een bemanningslid van dit vliegtuig in Dongen begraven is.  De Dongense onderzoeker naar het nog veelal onbekende oorlogsverleden in Dongen  heeft al contact gelegd met familieleden van het bemanningslid. Via deze krant kwam de heer van Weerd vandaag in contact met een Dongense mevrouw die zeker denkt te weten dat haar vader in de nadagen van WOII vlak bij zijn huis waar het vliegtuig neerstortte, medicijnen heeft gehaald die hij naar toenmalig huisarts dr. Koekoek heeft gebracht. Ook heeft deze mevrouw nog wat spullen in haar verzameling die mogelijk afkomstig zijn uit dat vliegtuig of uit de Halifax die neerstortte iets buiten het dorp bij de Gemeenteweg op de plaatst waar nu een gedenkteken is opgericht.

ZIE OOK HIER


COLUMNS


Eindejaars-blues(66)

( ….) Op die avond sprak ik met vrienden af om een ‘after-Corona-party’ te houden op 6 juli, de dag dat één van mijn vrienden zijn verjaardag zou vieren. Toen was nog de verwachting dat het allemaal wel mee zou vallen, dat het virus nu al lang weer verdwenen zou zijn. Helaas, het feestje is niet doorgegaan.(...)

HIER VERDER LEZEN

HIER ALLE COLUMNS VAN

LIA  VAN GOOL


STEMMEN TIJDENS CORONA(392)


We mogen dit voorjaar naar de stembus. Het is in maart weer 4 jaar geleden dat we onze stem konden uitbrengen voor de Tweede Kamer. Normaal gesproken zijn de voorbereidingen al in volle gang en zijn alle partijen bezig met hun campagnes. Deze campagnes zijn er op gericht om mensen te bereiken met een politieke overtuiging. De praktijk leert dat je dan als politieke beweging je moet laten zien. Dit is overigens ook het verwijt van het publiek: De politiek is alleen zichtbaar in verkiezingstijd. verder lezen 

HIER ALLE COLUMNS

RINUS KRIJNENTips voor politiek

Den Haag.. ( 677)

Nog even zijn ze echt aan de macht. De tweede kamer regeert even mee. Eigenlijk en letterlijk zouden ze dat volgens de taak-omschrijving meer moeten doen. Ze zijn al zo’n kleine maand demissionair zoals dat heet. In België hebben ze daar trouwens een meer passend woord voor : ‘ontslagnemend ‘. Letterlijk vertaald zou dat ook betekenen dat ze geen WW- uitkering krijgen als ze vrijwillig opstappen. In ons land doet men vrijwel niets vrijwillig of het zou moeten zijn dat ze daar op worden uitbetaald. Ministers en ook Kamerleden komen niet in de WW. Zelfs niet als ze ‘verwijtbaar’ worden weggestuurd. Dan heet het in enen wachtgeld. Maar een pietlut die daar op let. Toch ? HIER VERDER LEZEN

HIER ALLE COLUMNS

PIET EELANTS

logdhs
logoDHS
logokrant

In plek van waoter naor de zee,

Brengen we bier naor ut Café

Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - Tramhalte
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - Janssen en Janssen
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - Hamse Bok
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - de Valk
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - Cammeleur
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - Stapperij
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - Ouwe Sok
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - Gouden Leeuw
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - de Viersprong
Schuimsnuivers - Bier naor ut cafe - collage

Toch nog Straotparade voor CV Schuim-snuivers

Alle evenementen van stichting de Peeënstekers zijn dit jaar afgelast. Corona heeft ons stevig in de greep. Zo ook is de Straotparade afgelast. Deze was eigenlijk voor afgelopen zondag gepland. Carnavalsvereniging Schuimsnuivers heeft vorig jaar de Straotparade gewonnen voor begeleidende verenigingen. Zij mogen de gewonnen wisselbeker dus nog een jaartje langer op de schoorsteen zetten. 

HIER VERDER LEZENHIER HET POLITIEKE NIEUWS


Besluiten college Vergadering  van B&W gemeente Dongen van dinsdag 19 januari 2021

****

BEELD EN ANALYSE 

VAN DE

   OPINIËRENDE

GEMEENTERAADS-VERGADERING VAN DONDERDAG 21 JANUARI 2021

EN VRIJDAG (vervolg)

22 JANUARI 2021


Tevredenheid 1865 op Langstraat TV

*

Grootste pijn: geen voetbal en geen sociale contacten in kantine.

VV Dongen: Corona noopt zaken te heroverwegen.

***

SPORTEN IS ZO BELANGRIJK! JUIST IN DEZE TIJD VAN COVID19

***

VEEL MEER SPORT

UIT DONGEN

VIND JE H I E R 

Carnaval vieren

doe je thuis!

Beste Peeën en Peeërinnen, allereerst nog de beste wensen voor 2021 namens Stichting “de Peeënstekers”! Achter de schermen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het Coronacarnaval. We zijn druk bezig met het samenstellen van een live-uitzending tijdens de carnavalsdagen. De eerste berichten zijn hierover al verstuurd en er zullen er ongetwijfeld nog veel volgen. Echter: het kijken naar deze uitzending wordt veel leuker met een versierd huis, een hapje en een drankje erbij! Daarom heeft Stichting “de Peeënstekers” een thuisvierpakket samengesteld. Zo beleef je de uitzending helemaal in de juiste sferen! Wat zit er allemaal in dit pakket?


- 3 flesjes Dongens Pee Ale, speciaal voor carnaval gebrouwen bij Opener

- 2 kleine flesjes Schrobbelèr

- Groen/oranje veters om in je carnavalsschoenen te doen

- Chips en nootjes

- Vlaggetjes en ballonnen, bedrukt met het Stichtingszegel

- Serpetines

- Een kaartje met een QR-code naar het spotify-account van Stichting PeeCeeDee

- En uiteraard het opstekertje van dit carnavalsseizoen


Dit alles is verpakt in een prachtig bedrukte goodybag die ook nog te bewaren is! Je kunt het pakket bestellen via https://peeenstekers.nl/alternatief-carnaval/bestellen-thuisvierpakket. Wees er snel bij, want op = op! Het pakket kost slechts €22,-. Op het moment dat je hebt aangemeld, ontvang je via de mail een betaalverzoek. Wanneer je hebt betaald, ontvang je via de mail een bevestiging van de betaling en daarbij een uniek nummer. Bewaar deze mail (en dit nummer) goed, want deze heb je nodig bij het afhaalmoment. De pakketten zijn op zondag 7 februari af te halen. De locatie en de tijd volgen nog. Tot slot hebben we nog een leuke actie. We zijn nog op zoek naar een originele naam voor het thuisvierpakket. Heb je een leuk idee? Mail dit dan door naar . Het leukste idee wordt beloond met een gratis pakket!

Vestigingen gesloten,
Theek Away Loket geopend

Boeken en meer

Vanwege de verlengde lockdown zijn onze vestigingen gesloten tot en met 9 februari. Ook annuleren wij alle activiteiten in de vestigingen in deze periode. Wil je lekker blijven lezen en leren maak dan gebruik van ons Theek Away Loket.
Hoewel het sluiten van onze vestigingen geen plezierig bericht is, hopen wij je toch ook in deze lockdown van dienst te kunnen zijn. Wij hopen vooral dat we – met elkaar – op deze manier de verspreiding van het coronavirus echt terug kunnen dringen, zodat we snel weer als vanouds onze diensten kunnen verzorgen.In deze nieuwsbrief vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen en onze dienstverlening die (online) beschikbaar is.Theek Away LoketWil je lekker blijven lezen en leren? Maak dan gebruik van ons Theek Away Loket; onze tijdelijke reserveer- en ophaalservice voor boeken en andere materialen. Ook basisscholen en kinderopvang instellingen kunnen van deze service gebruik maken. Wij bieden deze service voorlopig aan zolang de bibliotheek gesloten moet blijven en deze service uitgevoerd kan worden binnen de richtlijnen van het RIVM en met toestemming van de lokale autoriteiten. Je vindt een Theek Away Loket bij onze vestigingen in Baarle, Dongen, Made, Oosterhout, Raamsdonksveer en Rijen.Hoe werkt het ook alweer?Bel op werkdagen tussen 10.00 en 13.00 uur naar onze klantenservice via (085) 744 10 52 en geef aan dat je gebruik wilt maken van het Theek Away Loket. Houd je bibliotheekpasnummer en vier boektitels bij de hand. Onze medewerker spreekt een dag en tijd met je af waarop je jouw reservering op kunt halen in de vestiging van jouw keuze.


mengelmoeshoekje

We laten  de lezer  van deze  nu  ruim 15- jaar oude Internetkrant op deze plek  een door de internetkrantredactie  uitgekozen onderdeel van ons Dongense DNA zien. Maar ook andere specials komen op deze plaats.

Kom nog eens een keertje terug dus!

verzoekjes en/ of reacties voor deze rubriek :

info@dongenhomespot.nl

IN JANUARI

LEER DONGEN ANDERS KENNEN

JOUW WEBSITE UITGELICHT 

DEZE KEER :