VOORPAGINA

Op 19 juni zij er drie voorstellingen te zien in de Cammeleur: van 11.00 uur tot 12.00 uur, van 13.00 tot 14.00 en van 15.00 tot 16.00 uur.  De opbrengst van onze voorstelling gaat naar het opvrolijken van zieke kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

De vrolijke muzikale voorstelling “Wat een leven” gaat door op 19 juni.


Foto: WKZ

Leuk Amusement en Dongense Mon Ballon presenteren vrolijke middag in Cammeleur


Nu wel! De vrolijke muzikale voorstelling “Wat een leven” . Deze was vanwege Corona 3x uitgesteld. Op 19 juni mag de voorstelling eindelijk doorgaan en… er zijn ook versoepelingen. In plaats van dertig mensen mogen er nu vijftig mensen in de zaal. De voorstelling "Wat een leven!"is een muzikale vrolijke voorstelling die nu op 19 juni 2021 in de Cammeleur drie maal in Dongen wordt uitgevoerd door Leuk Amusement en Mon Ballon. De opbrengst gaat naar de Bloemenkoningin voor het opvrolijken van zieke kinderen in het WKZ. Bedrijven kunnen doneren en hun logo wordt dan bij de in en uitloop van de voorstelling op groot scherm geprojecteerd. De voorstelling gaat over een moderne oma die heel wat heeft meegemaakt in haar leven. Er wordt veel in gezongen met liedjes als: Oja lee lee, Daarbij de waterkant en Laat de zon in je hart. Een vrolijke familie voorstelling en voor € 9,50 kun je erbij zijn  

Arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest maar onder strengere voorwaarden

Dongen 'verliest' weer rechtszaak over opvang migranten.

arbeidsmigranten

Dongen, 11 juni 2021. Er mogen zo'n 100 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten worden gehuisvest in het voormalig broederhuis Glorieux, maar wel onder de voorwaarde die de rechter bepaald. Dat is -samenvattend -de uitkomst van de uitspraak van de rechter mr. drs. E.J. Govaers. De bezwaarmakers, voornamelijk buurtbewoners, zijn desondanks blij met de uitspraak. Zij worden vertegenwoordigd door Germaine Portier die hiermee voor de derde maal de voorzieningenrechter aan haar zijde vond. De kwestie loopt inmiddels al jaren en werd door minstens drie wethouders als een lastig dossier beschouwd. De huidige wethouder Eline van Boxtel zei ooit de kwestie 'als een van de lastigste onderdelen' te vinden van haar portefeuille. De betreffende locatie in West 2 ligt precies in een woonwijk en vraagt daarom de meeste aandacht op het gebied van cohesie ,begrip ,maar ook beleid. Het gaat hier om het huisvesten van 70 personen in het voormalige Broederhuis Glorieux. Tijdens wat wordt gezegd ‘pieken’ zullen dat er ten hoogste 98 zijn. Tel daar de twee beheerders bij en het getal reikt het maximum van 100 personen. Er is al jaren een oplopend conflict tussen met name de gemeente en de buurbewonersvertegenwoordigers. HIER MEER LEZENEerste 166 Cambreurvlaggen uitgereikt     PROFICIAT !!


Examen doen in een onrustig coronajaar, op anderhalve meter en met speciale voorzorgsmaatregelen. Ga er maar aanstaan. Maar de leerlingen van het Cambreur laten zien dat ze kunnen schakelen, zich kunnen aanpassen en dat ze kunnen presteren ook onder lastige omstandigheden.Op donderdag 10 juni blijkt na de uitslagvergadering dat al 166 leerlingen kunnen gaan feestvieren.32 leerlingen van het vwo zijn geslaagd, 2 moeten nog gebruik maken van de herkansingen en één leerling heeft door ziekte nog wat inhaalwerk. Bram Thielen geeft met trots te kennen, dat er van de eerste lichting al 94 % geslaagd is.Bij Cindy Schade op de havo zijn er meer leerlingen die het examen in het tweede tijdvak nog moeten afronden, 22 in totaal. 59 hebben hun diploma al ”in the pocket, 8 leerlingen zijn nog niet geslaagd en kunnen gebruik maken van de twee herkansingen. Op 88% staat de teller nu.Ook de mavo kent al 88% geslaagde leerlingen, vertelt afdelingsleider Danilo Verus trots. Van de 74 leerlingen zijn er 65 geslaagd, moet er één gebruik maken van de herkansingen en gaan 8 leerlingen in het tweede tijdvak hun examen helemaal afronden.

Sommigen van deze laatste leerlingen weten bij voorbaat al dat ze geslaagd zijn, maar moeten nog wel aan de start verschijnen. Dat geeft alvast een prima gevoel.Het Cambreur feliciteert zijn leerlingen van harte en wenst de nog niet geslaagden in de komende twee weken heel veel succes. De vmbo-leerlingen moeten nog zes dagen wachten op de uitslag en dan mag bij hen ook de vlag uit.  OOK HIER 


Wijkraad West 1

NIEUWS EN VERZOEK


Nu de Corona regels weer wat versoepeld zijn, durven wij het aan, Wijkraad West 1 en ons vernieuwde Wijk Centrum Europlus.Organiseren op verschillende locaties in de wijk binnen en buitenactiviteiten.Zo zijn er in en rond Europlus leuke spelen te doen, maar je kunt ook een kopje koffiedrinken.Op het Europaplein kun je je waren aanbieden, op een gezellige rommelmarkt. Er zijn ook twee natuur speeltuintjes achter de Reggestraat waar je zou kunnen tafeltennissen, voetballen of gewoon spelen. Misschien hebt u ook wel ideeën, dan horen wij dat graag, er zijn bijvoorbeeld stemmen opgegaan voor een BBQ. Wij zeggen niets isonmogelijk. Natuurlijk hebben wij daar Uw hulp bij nodig, wilt U ons helpen? stuur dan een mail aan wijkraad@dongenwest1.nl


Wethouder Petra Lepolder :


“Ik ben heel blij dat de signalen over de tekorten die gemeenten moeten opvangen voor de uitvoering van de jeugdwet nu serieus zijn genomen en er een mooi bedrag is toegezegd...”(...)


lees verder in het artikel 


Staatssecretaris Blokhuis neemt voortouw  voor verlichting gemeenten in jeugdzorg nog voor de installatie van nieuw kabinet

Foto : Jan Stads Pix4Profs

Er komt water onder de boeg voor de Nederlandse gemeenten. Ze kunnen spoedig een groot deel meer besteden aan de jeugdzorg en misschien zelfs eventuele achterstanden inhalen.Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Tegelijk moeten gemeenten  uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Het is van tweeën een dus. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben bovenstaande met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de Commissie van Wijzen. Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.Staatssecretaris Blokhuis: “Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel. Momenteel staat dat onder grote druk"( ...)

HIER VERDER LEZEN : reactie wethouder Petra Lepolder


Wethouder Lepolder:

‘Positieve manier van aandacht vragen’
Dongen presenteert eigen opvallende verkeersborden

Dongen, 4 juni 2021. Vlak bij de 'burelen' van deze krant en op de juiste plaatst staan vanaf nu splinternieuw verkeersborden. Ze zijn gemaakt in opdracht van de gemeente Dongen. De borden wijzen weggebruikers op de maximumsnelheid. Wethouder van verkeer Petra Lepolder heeft deze nieuwe borden onthuld. De eerste borden zijn te zien in de Anjerstraat.“De afgelopen tijd hebben we meerdere berichten ontvangen van inwoners dat er te hard wordt gereden in de Anjerstraat. Dit was voor ons de aanleiding om nieuwe verkeersborden te laten ontwikkelen. We willen weggebruikers op een positieve manier wijzen op de maximumsnelheid. De eerste borden staan in de Anjerstraat. De komende maanden zullen ze ook in andere straten binnen de gemeente te zien zijn.” aldus wethouder Lepolder.

HIER VERDER LEZEN


Watsnjoe! Zorgorganisaties bundelen krachten rondom innovatie in online event


Drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo organiseren op 10 juni een uniek online evenement voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten om innovaties, kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het betreft een 14-uur durende radio-uitzending inclusief livestream die tevens toegankelijk is voor iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd. Slim werken en welzijn cliënt verbeteren

In de afgelopen weken hebben mede-werkers en vrijwilligers hun innovaties aan kunnen melden. Hierbij gaat het niet per se om technische innovaties, maar juist ook slimmere manieren van werken of een idee dat de het welzijn van de cliënt verbetert. De drie nominaties zijn te vinden op de website www.watsnjoe.nl. Tijdens de radio-uitzending kunnen luisteraars stemmen op deze nominaties.

HIER MEER LEZEN

Rnewt Dongen

'Varkensruggen' moeten zorgen voor meer veiligheid...

Varkensruggen in Dongen

Ze knorren niet en de naam is voor 'Nederlanders' best wel even wennen. In Vlaanderen worden ze meer en al lang gebruikt : Varkensruggen. Het zijn eigenlijk betonnen trottoirbanden die niet als zodanig gebruikt worden. Varkensruggen worden meestal op parkeerterreinen gebruikt om parkeervakken af te bakenen. In Dongen moeten ze zorgen voor meer veiligheid. Doordat de ruggen met fluoriderende verf zijn bewerkt zorgen ze vooral 's nachts voor een optisch obstakel. Deskundigen zeggen dat de automobilist door een 'psychische' prikkel attent wordt gemaakt op de voorhanden zijnde verkeerssituatie. We hopen het. Wethouder Lepolder hielp de buitenploeg van de gemeente een handje bij het plaatsen van de varkensruggen. Deze zijn door enkele kinderen van de meidenmiddag van R-Newt, in samenwerking met Wijkraad de Biezen, omgetoverd tot mooie kunstwerken. De meiskes staan trots op de foto en kijken naar het resultaat aan Bolkensteeg, nabij de oversteek van het Kloosterpad.

OOK HIER ( meer foto's)

Online innovatiecongres Thebe,

De Wever, Mijzo groot succes


Pol Rijnders ( foto)

Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl was het event toegankelijk voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten en voor overige geïnteresseerden. Belangrijk onderdeel binnen de 14-uur durende radio-uitzending was de uitreiking van de innovatieprijs. De innovatie Ant Helpt van organisatie Thebe heeft de prijs van € 20.000,- gewonnen. Hiermee wordt de innovatie verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Het innovatiecongres is opgericht door Thebe en in 2018 organiseerde Thebe het innovatiecongres samen met De Wever. Bij deze editie is ook Mijzo aangesloten. Een unieke samenwerking van drie ouderenzorgorganisaties. ‘De organisaties werken op steeds meer thema’s samen ook in regionale samenwerkingen met andere zorgorganisaties.

HIER VERDER LEZEN College blijft optimistisch

over Dongense toekomst


Dongen, 1 juni 2021. Gisteren stuurde het college drie lijvige stukken naar de raad en de lokale en regionale pers. Het jaarverslag (2020), de BERAP 1 ( bestuursraportage) en de Kadernota 2022 kregen daardoor groen licht voor publicatie. Wederom is er sprake van grote transparantie in lopende en gedane  zaken en ook de vandaag toegevoegde mondelinge toelichting voor de pers via digitale weg gebeurde met een open blik bij soms moeilijke onderwerpen. De raad vergadert er binnenkort over. Met de bestuursrapportage informeert het college over de actuele stand van zaken van de lopende gemeentebegroting. Er wordt beleidsverantwoording afgelegd over zaken als coronabestrijding ,de nadelige kostenontwikkeling sociaal domein in het onderdeel WMO en Jeugd

HIER VERDER LEZEN


Wethouder Lepolder: “Nu zo snel mogelijk naar eindstreep’
Mijlpaal voor Dongen: 12.500ste vaccinatie!


Dongen, 4 juni 2021.Steeds meer inwoners uit onze gemeente zijn beschermd tegen het coronavirus. Deze week wordt door de GGD de 12.500ste vaccinatie gezet bij een Dongenaar, zo blijkt uit cijfers van de GGD Hart voor Brabant. Daarnaast zijn er ook nog Dongenaren die door de huisarts of via het werk (in de zorg) in ziekenhuizen zijn gevaccineerd.

,,Dat is goed nieuws’’, zo reageert wethouder Petra Lepolder. ,,Een belangrijk deel van onze lokale samenleving is dankzij de vaccinatie al beschermd. Maar we zijn er natuurlijk pas écht als iedereen een uitnodiging voor een prik heeft gekregen en ook de kans heeft gekregen om daar gebruik van te maken. Nu zo snel mogelijk naar de eindstreep.’’

HIER VERDER LEZEN


Datum: woensdag 16 juni 2021

Tijdstip: 19.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

Plaats: De Geubel, Hoofdstraat 4, 's Gravenmoer

Vragen en aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de contactpersoon voor deze avond: ronald.sutmuller@tennet.eu. U kunt zich ook registreren via tennetccc@tennet.eu. In verband met corona- maatregelen, graag aanmelden uiterlijk 9 juni, met daarbij het aantal personen waarmee u komt. Geef liefst ook aan of u tijd wenst om uw ideeën toe te lichten. Op basis daarvan wordt dan een agenda gemaakt voor de avond. Deze agenda is vanaf 11 juni beschikbaar

TenneT organiseert dialoogavond 380kV:
Inwoners s Gravenmoer worden 'bijgepraat'
s Gravenmoer, 31 mei 2021. Er is al veel over gezegd en niet iedereen is er onverdeeld blij mee, maar volgens de rijksoverheid  is de geplande nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV nodig. De bestaande verbinding heeft de maximale capaciteit bereikt. De race is gelopen en inmiddels is ook duidelijk welke route de nieuwe verbinding volgt. Al in september 2019 heeft toenmalig minister van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer zijn keuze bekend gemaakt. Het gaat over het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Voor onze gemeente is belangrijk dat grondgebied van ’s Gravenmoer en Dongen-Vaart ook deel uitmaakt van dit tracé. Begin maart van dit jaar is het concept-landschapsplan gepubliceerd. In dit landschapsplan staan allerlei maatregelen om deze verbinding goed in het landschap in te passen. Denk aan natuurcompensatie en maatregelen die de impact van deze hoogspanningslijn zullen verzachten. Het concept-landschapsplan is een groeidocument. Het wordt de komende tijd ‘gevuld’ op basis van uw inbreng en het overleg met belanghebbenden zoals provincie, gemeenten, dorps- en wijkraden, bewonersgroepen  en 'terreinbeherende' organisaties. Inwoners vn s Gravenmoer en andere belangstellende zijn woensdag 16 juni welkom voor een zogenoemde 'dialoogavond' in de Geubel 

COLUMNS

IJSTERREUR (69) 

CITAAT :

"Begrijp me goed, ik heb géén hekel aan de ijssalon ‘bij ons aan de overkant’. Integendeel zelfs, het ijs is heerlijk en ik houd écht van ijs. Ik heb mezelf echter de beperking opgelegd dat ik maar één keer per week een ijsje mag gaan halen, anders wordt het echt te gek. "(>>>)

HIER VERDER LEZEN 

HIER ALLE COLUMNS VAN

LIA  VAN GOOL


MEDISCH GEDOE (413)

CITAAT : 

"...Nog een toestand bij onze lokale medici waaruit blijkt dat de systemen van de medici om te gillen zijn. Neem nu de App Medgemak. Daar kun je achter een 5 cijferige pincode corresponderen met je huisarts. Handig zou je denken. Maar toen ik van de week bloed moest gaan prikken en de uitslag wilde opzoeken vond ik ze daar niet "(>>>)

HIER  verder lezen 

HIER ALLE COLUMNS

RINUS KRIJNEN


VERJAARFEESTJES ( 686)


HIER VERDER LEZEN

HIER ALLE COLUMNS

PIET EELANTS

NIEUWSTIPS of  IDEEÉN ?

info@dongenhomespot.nl

HIER HET POLITIEKE NIEUWS

Besluiten college van B&W gemeente Dongen van dinsdag  8 JUNI  

*******

BEELD- AUDIOVERSLAG


ANALYSE EN COMMENTAAR BESLUIT-VORMENDE
raadsvergadering
 27  mei  

*******


Dongense VVD : 

Knopen doorhakken en gas erop!

*****

DVVC speelt spannende wedstrijden tijdens eerste ronde KNVB RegioCup


HIER MEER LEZEN ! 

*******************************

**De VOETBALVROUWEN

van DVVC

**Trainer Giovanni Henskens & DVVC gaan samen verder

**Pracht weekend

voor Atledo

**JO7 Voetbal Party bij VV Dongen met vriendjes

****************************

**Toekomstvisie VV Dongen krijgt vormen

**Dankzij spaarplan Jumbo Dongen heeft VV Dongen nieuwe trainingsmaterialen

**VV Dongen neemt in stijl afscheidvan selectiespelers 


VEEL MEER SPORT

UIT DONGEN  H I E R 

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) bestuurlijk in stroomversnelling

Het college van Dongen heeft de Regionale Energie-

en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant met een raadsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandeld de nota op 20 mei opiniërend en een week later besluitvormend. De afgelopen twee jaar is in de regio Hart van Brabant hard gewerkt aan een ‘Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)’. Vorig jaar rond deze tijd is dit belangrijk item al onderdeel van gesprek geweest in de Dongense raad. Ook de andere Hart van Brabant - gemeenten zijn druk bezig met de besluitvorming ervan De betrokken wethouders uit de Regio Hart van Brabant, de bestuurders van de drie waterschappen en de provincie Noord-Brabant hebben de REKS op 4 maart jl. vastgesteld. HIER VERDER LEZEN


Het Cambreur- college staat op dit moment volop in de belangstelling. Er gebeurt ook van alles en sommige dingen gaan als een speer. In mei en juni vinden de eerste eindexamens voor diverse leervormen plaats in het nu kant en klare nieuwe gebouw. Dit sterk staaltje van moderne architectuur is na de grote vakantie in volle glorie te bewonderen,wanneer de 'oudbouw' voorgoed uit het Dongense straatbeeld gaat verdwijnen. Op deze plaats houdt de krant de ontwikkelingen in de gaten, maar ook het normale schoolnieuws.

 Je komt het hier tegenMAAND JUNI  

Cambreurleerlingen nemen spectaculair afscheid van hun gebouw

HIER VERDER LEZEN


CAMBREUR EXTRA 

Eerste 166 Cambreurvlaggen uitgereikt

HIER KIJKEN EN LEZEN


MUSEUM DE LOOIERIJ BEPERKT GEOPEND


Op zaterdag 5 juni opent museum DE LOOIERIJ voor individuele bezoekers na een lange sluiting beperkt de deuren. Het gebouw is op zaterdag en zondag geopend voor bezoekers die individueel het museum willen bezoeken, niet in groepsverband. Aanmelden voor bezoek is nog steeds verplicht en u kunt uw reservering kenbaar maken via het aanmeldformulier op de website: www.delooierij.nl. Vanwege de huidige coronamaatregelen mag het museum maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Ook binnen het museum zijn speciale regels van toepassing, waarop u door onze gastvrouwen en gastheren wordt gewezen. Kijk hiervoor ook op de aangegeven website.Voor groepen is het museum in ieder geval tot 1 september nog gesloten. U bent van harte uitgenodigd in museum DE LOOOIERIJ in Dongen aan de Kerkstraat 33 te Dongen, gevestigd in het hart van de leerindustrie in 19e en 20e eeuw. Laat u meenemen in de verhalen van looiers en over looiers. Heeft u een museumkaart? Dan kunt u zelfs zonder te betalen het museum bezoeken. De wisseltentoonstelling van ‘Zoektocht naar Licht’ is gratis te bezoeken.


Dongen ‘maakt gezond gewoon’


JOGG Dongen

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd (7 t/m 11 juni) vraagt de gemeente Dongen samen met andere JOGG-gemeenten door heel Nederland, aandacht voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien.Gemeente Dongen werkt sinds een aantal jaar onder de naam ‘JOGG Dongen’ samen met scholen, kinderdagverblijven en lokale partners aan het gezonder maken van de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren. De gezonde keuze is nu nog niet altijd de makkelijke, terwijl dat zou wel zo moeten zijn. Met de integrale JOGG-aanpak werken we aan een structurele verandering. Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd delen we via de Facebookpagina Dongen Beweegt’ tips en tricks om aandacht te vragen voor een toekomst waarin iedereen gezond kan opgroeien. Met onder andere een TikTok Challenge met JOGG ambassadeur Ingrid Jansen (actrice, danseres en presentatrice). Wil je als school of organisatie ook meedoen aan de Week voor de Gezonde Jeugd? Laat dan met #maakgezondgewoon op social media zien hoe jij je inzet voor een gezonde jeugd en daarmee een gezonde toekomst.

Fotoclub Dongen online…

DE FOTO VAN DE WEEK (4)Frans Schrijver


 ZONDAG 6 juni 2021

Hier zijn we weer met onze wekelijkse rubriek: Fotoclub Dongen

We zien elkaar – ondanks de versnelde versoepelingen van onze minister de Jonge – nog steeds online op de woensdagavond. Hopelijk worden die aanpassingen steeds verder doorgevoerd, zodat we elkaar ook daadwerkelijk

in een “veilige omgeving” fysiek kunnen ontmoeten.

Binnen onze club zijn er leden, die door de jaren heen een bepaalde fotografische voorkeur hebben opgebouwd. De een houdt zich bijvoorbeeld bezig met onderwerpen uit de rijke wereld van flora en fauna en de ander richt zich op datgene wat er “op straat” gebeurt. Daarnaast heb je clubleden die alles vastleggen wat ze mooi vinden. Vandaar dat de onderwerpen tijdens de inleveringen altijd heel divers zijn.Deze keer presenteren we een foto van een relatief jonger clublid in onze vereniging: Rob Verschuuren. Hij is overigens al wel ruim 13 jaar lid van FC Dongen. Hij heeft niet echt een bepaalde voorkeur voor een fotografisch onderwerp, hoewel de meeste van zijn foto’s gerelateerd zijn aan de tijd en de wereld waarin hij nu leeft. Ook wil hij graag wat dingen uitproberen........


HIER VERDER LEZEN


BURGEMEESTER GEVACCINEERD


Dongen, 3 juni 2021.Misschien was  onze burgermoeder  wel de 10.000.000ste ontvanger van een coronaprik. Die werd vandaag in Nederland uitgedeeld. Burgemeester Marina Starmans is vandaag gevaccineerd. De afspraak was bij de GGD-locatie in Almkerk. ,,Een groot compliment voor alle medewerkers voor het goede werk dat ze daar doen’’, aldus de burgemeester van Dongen. Ze hoopt dat het niet lang meer duurt of alle Dongenaren hebben een uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren - en maken daar ook gebruik van. ,,Dat is de beste manier om af te rekenen met het coronavirus en weer zo snel mogelijk terug te gaan naar een samenleving zoals we die graag willen. Dus een normaal school- en sportjaar, lekker veel evenementen en bezoekjes aan familie, horeca en theaters. Daar snakken we allemaal naar’’, aldus de burgemeester.

Albert Heijn Dongen weer open na grondige verbouwing

Nieuwste winkelconcept met meer vers en zelfscan


Dongen, 7 juni 2021 – Vandaag ging de Albert Heijn in Dongen na een ingrijpende verbouwing weer open. De supermarkt is een flink stuk groter en heeft het allernieuwste winkelconcept. Er zijn veel meer verse producten zoals groente, fruit, maaltijden, brood, vleeswaren, kazen en borrelhapjes. Ook gaat het afrekenen sneller met zelfscankassa’s. Supermarktmanager Anthony Broeken en zijn team kregen meteen al veel complimenten. “Klanten zijn positief over al het nieuwe in onze winkel.” Door uitbreiding met het erachter gelegen pand omvat de Albert Heijn nu maar liefst 1.500 m2. De winkel heeft brede gangpaden en overzichtelijk ingerichte afdelingen. Meteen na binnenkomst worden klanten verrast met een wereld van verse groente en fruit. Gemakkelijk kiezen voor vers, gezond en lekker eten gaat nu nog gemakkelijker, mede dankzij een brede selectie verspakketten en maaltijdsalades. Bij de bakkerij komt de hele dag door heerlijk vers brood uit de oven. Je vindt er ook lekkere taarten, gebak, koek en chocolade. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, salades, noten, olijven en andere borrelhapjes. Klanten kunnen voortaan bij Albert Heijn Dongen ook boodschappen doen met de zelfscanner. Albert Heijn Dongen is nu ook duurzamer. Door de nieuwe installatie die warmte terugwint, wordt er geen gas meer gebruikt en dat levert een forse energiebesparing Foto's : AH / Yasmin Hargreaves. ( bericht zonder winstoogmerk)