VOORPAGINADongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle DongenarenIdeëel|snel|objectief

 

 

 

 

 

 

KINDERPARDON

Alle  columns van Rinus Krijnen zijn HIER te lezen

..."

Wellicht

moeten we sneller tot een asieloordeel komen, maar wel zorgvuldig. We leven godzijdank in een rechtsstaat. Door het hoofd van deasielproblematiek af te draaien ontstaan er de situaties van vandaag.Er wordt niet in geïnvesteerd, want men wil het eigenlijk niet.Onderbezetting op personeel en huisvesting is het gevolg. Daardoorraakt alles in de vertraging.

.".

 

HIER VERDERTE LEZEN

HIER REAGEREN

 

 

 

 

 

 

 

IWAN EN ZOËY, EEN LIEFDESGESCHIEDENIS ?

 

Alle columns van  Lia van Gool   zijn HIER te lezen

 

"..

Wat er verder gebeurde, daarover treed ik niet in details, het laat zich raden. Het kwam erop neer dat er kunstmatig geïnsemineerd is. En er werd bloed afgenomen bij de teef. Helaas, de bloedwaarden waren de volgende dag niet goed en de kunstmatige actie had, waarschijnlijk, geen effect. De dierenarts had het over een ‘gespleten loopsheid’. Zij verwachtte dat Zoëy weer zou gaan vloeien, en dat gebeurde.

...."

 

HIER VERDER LEZEN

HIER REAGEREN

DONGENHOMESPT.NL werkt op  grond van het begrip symbiose en op  onafhankelijke  niet commerciële  basis, samen met LANGSTRAAT MEDIA als onderdeel van de  lokale nieuwsvoorziening in het Langstraatgebied en de lokale omroep in Waalwijk, Loon op Zand

en Dongen.

 

POLITIEK VANDAAG

----

 D66 en

Dongense

VVD

OVER  DE BEGROTING

+++

 

Situatie rond TUF nog niet op alle fronten duidelijk

 

****

BESLUITEN B&W VAN DINSDAG 13 novemBER

==

HIER VERDER LEZEN

meer politiek nieuws

 

ALLE SPORT

IN

DONGEN

UITSLAGEN

VERSLAGEN

STANDEN

Hockey


VOORBESCHOUWINGEN

FOTO'S

IN DEZE KRANT HET EERST !

Unieke symbiose van deskundigheid en wensen van mensen

Verkeersplan

 s Gravenmoer krijgt gestalte op termijn

 

 

s Gravenmoer, Dongen , 31 oktober 2018. UPDATE. Een project als het tot stand komen van het verkeersplan in s Gravenmoer is niet uniek voor Nederland, maar wordt wel als het eerste project in Dongen gezien waarbij het mogelijk zal blijken dat een zogenoemd 'Burgerinitiatief' ook wordt uitgevoerd. Dat is ook de overtuiging van Gertjan Hanckmann van Bureau Kragten. Tijdens een persbijeenkomst in de s Gravenmoerse Geubel over het verkeersplan dat binnenkort in 'de Parel' van Dongen dat  op punt van start staat en waarover deze woensdag de bewoners van het dorp zijn bijgepraat, gaf hij toelichting bij dit project. Wethouders  Rolf Vullings en Bea van Beers  waren daarbij aanwezig en lichtten toe hoe het plan tot nu toe tot stand kwam en gaven uitleg over de status er van. Het fenomeen 'bijpraten'  zal tijdens het gehele lange - termijnproject een belangrijk onderdeel blijven voor de realisering van het verkeersplan. Een groep bewoners in s Gravenmoer (Verkeersgroep s Gravenmoer) nam begin 2016, samen met de Wijkraad het initiatief om iets te doen aan de volgens hen haperende en vooral onveilige verkeerssituatie in het dorp. Er verscheen een duidelijk en lijvig rapport dat werd aangeboden aan de gemeenteraad die na uitwerking en bestudering de noodzaak er wel van inzag. De toenmalige raad nam het latere raadsvoorstel in meerderheid aan.

LEES VERDER

 

 

MUSEUM DE LOOIERIJ zoekt enthousiaste rondleiders

 

MUSEUM DE LOOIERIJ in Dongen is gehuisvest in een authentieke leerlooierij uit 1889. Een gebouw dat “leer ademt”. Hier wordt het verhaal vertelt over het ambacht van het leerlooien; van koe tot leer, de techniek en de sociale omstandigheden. Dongen was het centrum van de leerindustrie in Nederland, met meer dan honderd looierijen en schoenfabrieken.

 

Taakomschrijving

De rondleiders van het museum zijn het uithangbord van het museum. Zij laten de bezoeker voelen en zien hoe het was om te leven in een dorp dat draaide om de leerindustrie. Jaarlijks verzorgen de rondleiders van het museum zo’n honderd rondleidingen. De rondleidingen worden erg goed gewaardeerd. Deze groepen die het museum ontvangt zijn zeer divers, van ouderen tot leerlingen van de basisschool.

 

MEER INFO H I E R

 

Alle basisscholen in Dongen krijgen boeken van Paul van Loon

Spannende en grappige boeken in de boekenkast van groep vier van de Biezenkring


Dongen, 7 november 2018. In de klas van groep 4 van basisschool De Biezenkring was het op woensdag 7 november nog gezelliger dan anders. Wethouder Van Beers van onderwijs bracht op het gezelligste uurtje van de dag een bezoek aan de groep. Ze kwam niet alleen. Ruud van Stichting Plezier in Lezen, die in de Cammeleur in september een groot leesfeest 'Knetters' maakte en Simone van uitgeverij Zwijsen brachten een cadeautje mee. Een boekenpakket van schrijver Paul van Loon. Mevrouw Bea, die in Dongen over alle scholen gaat, gaf de leuke, grappige en spannende boeken van Paul aan de kinderen van de groep. De wethouder kan ook goed voorlezen en ze las uit een heel grappig boek van de kinderboekenschrijver. Ook de juffen van de klas moesten erg lachen; het boek ging over een juf en heet 'Wat doen we met de juf'! Mevrouw Simone van de uitgeverij tekende de boeken en wat nóg leuker is dat de meneer van het ' Knetterfeest' er voor gaat zorgen dat Paul van Loon zelf een handtekening in de nieuwe boeken gaat zetten die straks in de boekenkast van de klas gaan staan. Wisten jullie dat Paul van Loon altijd en alleen in de nacht aan zijn boeken schrijft? Misschien is het daarom dat hij ook veel griezelverhalen schrijft! Alle andere scholen in Dongen krijgen ook een pakket met de spannende boeken van van Loon.

Ik zorg, ik zorg, wat jij niet ziet!

Ben jij een jonge mantelzorger?


Ik zorg, ik zorg, wat jij niet ziet! Met deze slogan werd afgelopen juni de eerste Week van de Jonge Mantelzorger afgetrapt! Een week waarin in Brabant aandacht werd gevraagd voor jonge mantelzorgers. Om aan deze week een vervolg te geven in Dongen wordt er dit jaar tijdens de Week van de Mantelzorg ook een compliment uitgereikt aan Jonge Mantelzorgers. Vanaf maandag 19 november t/m maandag 3 december kunnen zij een waardering afhalen bij Jongerencentrum De Poort. Hiervoor moeten de jonge mantelzorgers het formulier invullen voor de jonge mantelzorgwaardering. Deze is af te halen bij de balie van de Cammeleur of bij Jongerencentrum De Poort. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de jonge mantelzorgwaardering zijn: je groeit op met een familielid dat chronisch ziek, gehandicapt is of een psychische aandoening heeft of je zorgt voor iemand anders in je omgeving en je merkt dat dat je veel tijd kost of je hebt een ouder die verslaafd is of in de gevangenis zit; je familielid of degene voor wie je zorgt woont in Dongen; Herken jij jezelf hierin? Of ken jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Kom dan een formulier halen bij de Cammeleur of Jongerencentrum De Poort. De jonge mantelzorger vult dit formulier zelf in natuurlijk! Wil je meer informatie over Jonge Mantelzorgers of wil je misschien alvast meedenken over 'De week van de Jonge mantelzorger 2019? Neem dan contact op met Jeanine Bouman, jongerenwerker bij Rnewt Dongen. Dit kan via: jeaninebouman@contourdetwern.nl of via 0162 317 361.

Sfeervolle verwendagen en cadeaubonnen voor mantelzorgers

 

Vorige week werden de mantelzorgers in Dongen drie dagen lang getrakteerd op leuke activiteiten op verschillende locaties in Dongen en een sfeervolle feestavond in de Cammeleur. Het verwennen is nog niet voorbij, want deze week is gestart met de uitgifte van de Mantelzorgwaardering en dat gaat volgende week nog verder. Dat gebeurt in De Cammeleur, op de eerste verdieping in de spreekkamer van ContourdeTwern. Mensen die in aanmerking willen komen voor de bonnen ter waarde van 50 euro hebben al een aanvraagfomulier gekregen via de mail, of kunnen een aanvraagformulier ophalen bij de balie van de Cammeleur. Op het formulier staan alle voorwaarden en ook de tijden waarop de bonnen kunnen worden afgehaald. Let op! De laatste mogelijkheid is op zaterdag 24 november van 09.30 tot 12.00 uur .LEES HIER VERDER

 

 

Bestuursdwang

gevolgen brand TUF

 

De gemeente Dongen heeft   vandaag (vrijdag 9 november 2018) per brief een definitieve last onder bestuursdwang (gevolgen brand) opgelegd   aan TUF Recycling BV.   Uiterlijk 16 november 2018 moeten er maatregelen zijn getroffen om de gevolgen van de brand voor het milieu zo veel als mogelijk te voorkomen en beperken. Op die datum moeten de verbrande rollen kunstgrasmatten en brandresten/assen zijn afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting, dan wel moeten er op het terrein tijdelijke maatregelen zijn genomen. In dat geval moeten de afvalstoffen van de brand voor 1 januari 2019 worden afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting.TUF Recycling BV heeft aangekondigd maatregelen te treffen waarmee nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen worden. Het nemen van deze maatregelen staat gepland op maandag 12 november aanstaande.

Controle hierop vindt plaats door de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het is de tweede procedure last onder bestuursdwang voor TUF Recycling. De eerste werd door de gemeente opgestart op 4 oktober 2018 door het sturen van een voornemen last onder bestuursdwang. Dit vanwege bedrijfsvoering die niet voldoet aan de vergunde situatie op beide locaties (Vierbundersweg, De Schacht). Deze sanctie volgde op eerder opgelegde lasten onder dwangsom, waaraan door TUF  Recycling geen gevolg werd gegeven. In dat kader is een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Het gelijktijdig doorlopen van meerdere trajecten last onder bestuursdwang is mogelijk, aangezien het verschillende overtredingen betreft.

Vaartweg helemaal opgeknapt

Méér veiligheid,

mooie uitstraling en

100 % natuurcompensatie

Iedereen is nu wel tevreden. De Vaartweg, die jarenlang een hobbelig en 'scheefgereden ' buitenweggetje was, is helemaal opgeknapt en oogt nu als een volwaardige buitengebied - weg. De algemene uitstraling van het buitengebied is er een stuk mee opgeknapt. Vanaf de komgrens van

s Gravenmoer tot aan de Nieuweweg is het beeld hetzelfde: strak, overzichtelijk en meer veilig.Door de snelheidsbeperkende maatregelen is het nu goed fietsen en ook landbouwvoertuigen hebben ruim baan.In het donker is alles goed te overzien door de voordelige en milieuvriendelijke LED - verlichting in de lichtmasten. Tijdens de reconstructie is ook de riolering grondig aangepakt. Niet enkel voor de reconstructie van de weg was het nodig om een flink aantal bomen te kappen; vele bomen waren aangetast door een woekerende en ziekmakende zwammensoort. De bomen staan nu verder uit elkaar waardoor de ziekte minder kans krijgt. 141 bomen zijn gekapt, 90 zijn al gecompenseerd door nieuwe aanplanting en nog eens 51 bomen krijgen groepsgewijs een plaatsje in het buitengebied. De buurtbewoners mogen meedenken waar die komen. Wethouder Rolf Vullings opende de 'nieuwe' weg samen met een flink aantal buurtbewoners,vertegenwoordigers van de dorpsraad Klein-Dongen | Dongen -Vaart en de aannemer door het plaatsen van drie nieuwe bomen. Pleisterplaatsen waren Pukkemuk en café 't Vaartje.

Journalist geweerd bij gesprek

Invulling bestemming Broederhuis Glorieux in Dongen weer volop in discussie

 

Er doen op dit moment geruchten de ronde met betrekking van de bestemming van het het nu leegstaande Broederhuis in West1. Het college heeft daar vandaag middels een raadinformatiebrief wat meer duidelijkheid in willen brengen. Broederhuis Glorieux is sinds 2009 in eigendom van woningcorporatie Leystromen en blijft dat voorlopig ook. Het bedrijf Bouwvast Beheer BV huurt sinds 1 november de gebouwen aan de Triangellaan 2, in Dongen. Dit bedrijf nu, heeft de wens geuit om in het complex arbeidsmigranten te huisvesten op, zo wordt gezegd, tijdelijke basis. Daarbij gaat het specifiek om medewerkers van het uitzendbureau E&A. Op 5 november zou het verzoek door de initiatiefnemers inhoudelijk worden toegelicht aan de gemeente Dongen. Volgens het college kreeg dit gesprek – wat genoemd wordt – 'een ander karakter'. De plannen zijn inhoudelijk niet aan de orde gekomen. Alle aandacht ging uit naar signalen van verontruste buurtbewoners en het adequaat reageren op vragen die ontvangen waren.

HIER VERDER LEZEN

 

Zo ! da's ôk wir geregeld

 

Zondagmiddag11 november was de Cammeleur annex ‘ut Swingende Sportpaleis’ het decor voor de Jeugdprins en Prinses verkiezing van Stichting de Peeënstekers. Dongense jongens en meisjes uit de 7e en 8e groep van diverse basisscholen streden deze middag om een plekje in de Jeugdraad van 11, bij de hofdames of natuurlijk als Prins of Prinses. Na een middag vol spanning en sensatie kwamen Rav Riemslag en Eva den Boer als winnaars uit de strijd. Zij mogen zich een jaar lang Prins Dreke de 44ste en prinses Eva noemen 

BRON: tekst en foto dongen.niews.nl  | Bart van Kerkhof

OPROEP !

Buurtbus zoekt

nieuwe chauffeurs

 

Iedereen kent ze wel, die kleine wit/rode bussen die een vaste dienstregeling onderhouden tussen Dongen,’s Gravenmoer, Rijen, Oosterhout, Oosteind, Waspik en Waalwijk. Wist u ook dat iedereen met de buurtbus kan reizen ? Velen weten dat en maken er met veel plezier gebruik van. Wist u ook dat deze bussen door Arriva ingezet worden, maar dat er een vereniging bestaat waarvan de leden de buurtbus besturen ? De vereniging is: De buurtbusvereniging ’s Gravenmoer en omstreken. Om haar diensten aan de reizigers van de buurtbus aan te bieden ,zijn er veel chauffeurs nodig en het bijzondere daarvan is, dat deze chauffeurs dat op vrijwillige basis doen. Onbetaald, doch er staat veel tegenover, de dienstverlening aan het publiek en de sociale contacten met de passagiers, alsmede het verenigingsverband.De buurtbusvereniging kampt momenteel met een tekort aan chauffeurs, niet omdat chauffeurs de vereniging zomaar verlaten, doch door het bereiken van de 79-jarige leeftijd, door ziekte, of door omstandigheden waardoor de chauffeur langere tijd niet beschikbaar kan zijn en door uitbreiding van het dienstrooster. Ook vrouwen zijn bij onze vereniging welkom. De buurtbusvereniging ’s Gravenmoer e.o. kan op korte termijn een aantal chauffeurs gebruiken. Is uw interesse gewekt ? vraag om nadere informatie bij de secretaris van de vereniging , de heer B.W.Dane telefonisch bereikbaar op 0162-315266 of de coördinator de heer J. Klijn telefonisch bereikbaar op 06-43790135.

Maisonnettewoningen Trappistenstraat maken plaats voor energiezuinige appartementen


De 45 maisonnettewoningen aan de Trappistenstraat in Dongen worden in januari 2019 gesloopt. Casade bouwt daarna op dezelfde locatie 72 nieuwe en energiezuinige Nul-Op-de-Meter (NOM)huurappartementen verdeeld over drie gebouwen. Er komen 53 twee- en 19 driekamerappartementen. De appartementen zijn met voorrang bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder en hebben een huurprijs van € 517 tot maximaal € 640 (prijspeil 2018). Daarnaast betalen huurders een bijdrage (Energie Prestatie Vergoeding - EPV) voor de energiebesparende maatregelen die zijn genomen bij de bouw. Alle 72 woningen worden Nul-Op-de-Meter (NOM). Dat betekent dat er geen gas in de woning is en de nieuwe bewoners elektrisch koken. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en warm water, maar maakt ook koelen in de zomer mogelijk

HIER VERDER LEZEN

Campagne Duurzaam Dongen:

Energieadviezen voor woningeigenaren

in wijk West 2

 

Onder de noemer Duurzaam Dongen begint deze week een campagne om bestaande koopwoningen duurzamer te maken. De campagne begint in de wijk West 2. Speciaal voor eigenwoningbezitters in deze wijk heeft op 21 november een informatieavond plaats in De Cammeleur. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom.In de gemeente Dongen staan ongeveer 11.000 woningen. Voor 70% bestaat deze voorraad uit koopwoningen. Er is vaak heel veel mogelijk om in bestaande woningen energie te besparen, maar het is lastig om te ontdekken wat de beste oplossingen zijn. Om woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen is de campagne Duurzaam Dongen ontwikkeld. Het streven is om minstens 100 van de 1200 koopwoningen in West 2 duurzaam te maken. MEER INFO H I E R

 

Gastdocent Jules Calis op het Cambreur College


Op maandag 12 november gaf oud-leerling Jules Calis (kunstenaar, illustrator, cartoonist) diverse gastlessen in verschillende klassen.Jules deelde zijn wijsheid en kunde over het maken van illustraties en trailers. Onlangs kwam het boek ‘Mijn oma denkt dat ik haar zusje ben’ uit, met illustraties van Jules. Jules gaf persoonlijk advies aan de leerlingen bij het maken van illustraties. In de lessen ACE analyseerde hij trailers met de leerlingen, omdat zij deze periode tijdens de lessen met film aan de slag gaan. Als praktische opdracht maken zij een trailer. Op 10 december zal hij nogmaals terugkomen in de bovenbouwklassen. Hij zal nog laatste tips geven en kijken wat de leerlingen met eerdere tips hebben gedaan.

* video's

* fotoalbums

* belangrijkste Dongense links

* disclaimer