VOORPAGINA

Geen kandidatenlijst voor PvdA Dongen

one.come free premium

Sociaaldemocraten nemen niet deel aan gemeenteraadsverkiezingen

De PvdA Dongen draagt geen kandidatenlijst aan voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat is besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november. In een korte schriftelijke persverklaring zegt de afdeling  in de persoon van Eric Hendriks, (voorzitter) : "De huidige politieke sfeer en context voelen niet meer als de plek waar de actieve leden van de Dongense afdeling zich willen bewegen. Zitting nemen in het gemeentebestuur, zowel in gemeenteraad als in het college, voelt niet als de weg om voor de gemeente Dongen op dit moment de goede dingen te kunnen doen.
De PvdA Dongen is trots op het nieuw elan dat de partij afgelopen periodes bracht in zowel oppositie als coalitie. De partij dankt alle inwoners die een stem of steun gaven. Daardoor kon de PvdA een sociaal gezicht geven aan de gemeente Dongen. De PvdA afdeling Dongen blijft bestaan en de leden blijven actieve inwoners die zich op andere manieren zullen inzetten voor de samenleving. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 maakt de partij opnieuw de balans op of deelname aan de verkiezingen een mogelijkheid is ".

DONGENHOMESPOT.NL HOUDT OP TE BESTAAN

Op 20 januari 2022 zal het internetdomein van de Dongense internetkrant www.dongenhomespot.nl worden beëindigd. In de loop van december 2021 zal de nieuwsservice al worden gestopt. Momenteel wordt gewerkt aan een algemeen archief dat ook na de sluiting van de lokale krant ter beschikking blijft. De Dongense internetkrant was een initiatief van Dongenaar Piet Eelants die eigenaar was en de eenmansredactie bekleedde. Het beeld- en fotoarchief werd beheerd door Rinus Krijnen. Op hoogtepunten bereikte de krant die op amateuristische, maar vooral ideële, niet commerciële wijze werd gemaakt, een bezoekersaantal van zo'n 5000 bezoekers per dag. De krant werd daarmee het derde grootste mediaorgaan in de gemeente Dongen. Piet Eelants zal in een laatste artikel binnenkort afscheid nemen van de lezers en nieuws- en vriendschapscontacten.

Dongenhomespot
En toen kwam het onvermijdelijke bericht: DongenHomespot gaat verdwijnen. Dat is heel jammer. Jarenlang hebben we in Dongen kunnen genieten van het internetplatform. De begeestering van Piet, die eigenlijk alles in zijn eentje deed, was voelbaar op de site. De site was zoals Piet zelf ook wel is: kritisch, principieel en licht chaotisch. Piet wilde nooit iets weten van advertenties. Het zou hem behoorlijk in zijn portemonnee hebben gescheeld als hij dat wel had gedaan. Zeker met het bereik van de site, zou er een goed verdienmodel mogelijk zijn geweest. Piet zag DongenHomespot als een hobby en een hobby mag geld kosten. En hij wilde zeker geen afhankelijkheid creëren. Ook al hebben adverteerders niets in te brengen op de inhoud van de site; alleen al het idee dat hij of zijn lezers mogelijk beïnvloed zouden raken, was al een reden genoeg om dit niet toe te staan. Onafhankelijkheid boven alles. Het siert Piet dat hij hierin zo principieel is. Het is ook tevens zijn valkuil. Door alles zelf te doen en de volledige regie te houden blijkt de site wel kwetsbaar. 

Rinus Krijnen
Rinus Krijnen
columnist DongenHomespot

 HIER  VERDER LEZEN


HIER ALLE COLUMNS

RINUS KRIJNEN


Een ode aan Piet Eelants

( 75 )


Hier is-t-ie dan: mijn aller-, aller-, allerlaatste column voor Dongenhomespot.nl. Niet dat ik daar zelf voor gekozen heb. Nee, helaas heeft Piet Eelants, de ‘vader’ van Dongen Homespot, besloten om ermee te stoppen. Erg jammer. Daarom nu een ode aan Piet, omdat hij het verdient.Jaren geleden belde Piet Eelants mij met de vraag of ik misschien eens een keertje een column voor zijn digitale krant zou willen schrijven. Dat zou hem wel leuk lijken, hoe dacht ik daar zelf over? De vraag kwam als een verrassing. Mmmmm……een column? Lijkt me wel leuk om zo af en toe eens iets anders te schrijven dan artikelen voor een krant. Mijn antwoord was natuurlijk: ja!

HIER VERDER LEZEN 

HIER ALLE COLUMNS VAN

LIA  VAN GOOL

Één van de vele honderden....


De welbekende Dongense “PEE”

Màokte bekend: “Ik stop ermee”

Wè is ‘r èègelijk aon de haand?

Hij schaait ‘r úit, mee z’ne kraant

’t Is elken dag wir tobbe en sjouwe

Om al dè nuuws góed bij te houwe

Hij héet dè aaltij gèère gedaon

Mar eens komt ‘r ’n ende aon

Nou zeg ik dus téege Píete

Dè’k lange tèèd heb kanne geníete

Van al wet’ie in z’ne kraant líet zíen

Van mèèn krèègt ie ’n dikke tíen

                                                              

Ne trouwe Homespotklaant


Foto EDZO MEERMAN

DE FOTO VAN DE WEEK

(28)


ZONDAG 28 november2021


Foto van de week foto Edzo Meerman


Deze week presenteren wij u een foto van Edzo Meerman. Hij is sinds 1979 lid van Fotoclub Dongen, dus een clublid van het eerste uur.

Hij was niet alleen een “gewoon” clublid, maar maakte ook heel wat jaren deel uit van het bestuur als penningmeester. Hij is dan ook tot erelid benoemd.

Edzo en zwart-wit foto’s horen bij elkaar. Ik geloof niet dat wij in de afgelopen jaren ook maar één kleurenfoto van hem gezien hebben. Nee, zijn voorliefde gaat echt uit naar zwart-wit. De onderwerpen die hij fotografeert hebben vooral betrekking op landschappen, maar daarnaast wil hij ook graag wat portretten schieten van blues muzikanten.

De foto die we hier zien is gemaakt in Reiderland, een voormalige gemeente in Noordoost Groningen, zijn geboortestreek overigens.Hij mag daar graag vertoeven en alles wat hij tegenkomt en de moeite waard is, legt hij vast.

Hij zag in werkelijkheid wat lichte wandelpaden en een aantal palen in het gras staan. Een heel eenvoudig onderwerp, maar wel goed uitgewerkt. De compositie is sterk door het lijnenspel van de paden. De rij palen vormt een mooi evenwicht in de foto.Aanvankelijk was het dus een kleurenfoto, maar binnen het programma Photoshop wordt de foto omgezet naar zwart-wit. Uiteraard werd de foto nog verder bewerkt om tot dit resultaat te komen. Hierbij moet je denken aan contrast en helderheid, maar ook aan verscherping.Het eindproduct mag er zeker zijn. Binnen de club herkennen we aan de foto in middels al lang de maker. Dat is natuurlijk een compliment aan de fotograaf.

We hopen nog vele landschappen van Edzo te mogen zien. Misschien wel uit Groningen, maar ik denk dat het hem niet veel uitmaakt in welke streek van ons land hij fotografeert. Succes verder Edzo!


Bent U geïnteresseerd? Neem contact op met Henk van Roode: henkvanroode@ziggo.nl


Tot volgende week ?


Bent U geïnteresseerd? Neem contact op met Henk van Roode: henkvanroode@ziggo.nl


Dankjewel !

HARTELIJK DANK BEZOEKERS DONGENAREN


Dongen, december 2021. 'De dag waarvan je weet dat ie zal komen'. Ik heb het altijd wel een kromme zin gevonden. Het kan ook zijn dat die officieel een andere constructie had toe dit stukje proza gebruikt werd voor 'het Koningslied'. Die zin maakt iets duidelijk. Je voelt je ergens op voorbereid. De zin, die eigenlijk een soort van ' gezegde ' is geworden heeft iets definitiefs, maar wordt soms ook gebruikt om iets te verbloemen en is daarom ambivalent. Toch :'De kogel is door de kerk'. Ik stop met de krant. Op 19 januari 2022 zal het domein www.dongenhomespot.nl van internet verdwijnen. Nu stopt voor een groot gedeelte de actuele brichtgeving al. Het is goed én mooi geweest. Een definitieve slotdag : het kan nog een tijdje duren, maar ergens in december van dit jaar kan het ook plotseling zijn. Ik neem afscheid van 'mijn kindje' met wat verdriet in mijn hart , maar zeker ook met trots. Maar ook dat went. Alles is eindig. Het is beter nu te stoppen 'dan dat ik in een harnas sterf' (...) Ik wil eigenlijk ook uit een harnas stappen,wat de krant óók is. De verplichtingen, de dagelijkse spanning en het gevoel soms overbodig te zijn in een steeds veranderende wereld. De corona -tijd waarin ik niet altijd en overal waar het nieuws was bij mocht of kon zijn wegens de bekende redenen. Het zijn dingen die meespelen. Het ambivalente, het blijven twijfelen en het vasthouden aan de hoop 'dat het nog wel gaat'; het werd me allemaal een beetje te veel...

De krant. Altijd wel een beetje op de achtergrond, bewust ook, maar meermalen het eerste met een Dongens nieuwtje. Op hoogtepunten zo'n 5000 bezoeker per dag en altijd zo objectief mogelijk. Mijn hart zei soms wat anders en daarom soms een verborgen boodschapje, én daardoor niet kleurloos. Geen bombarie en geen reclame. De Dongense Internetkrant. Ruim 15 jaar nu, maar alles is eindig. Een boodschap die er aan zat te komen. Dank aan iedereen die ooit in die vijftien jaar klaar stond om me helpen. Een paar namen noemen ; daar ontkom ik niet aan. Met liefde en dank noem ik Lia van Gool, Nel Kuijten, Jan Verdaasdonk, Rinus Krijnen, Ad Hessels, Con Loomans, Kees Willemse, Piet Willemse , Cees van den Broeke, Mark van Rijen, Bart van Kerkhof, Kees Broeders, Hans Zimniak,Ton Zinger, Jacqueline Schilders, Jan Stads, Kim de Bruijn- Rompa , Yvonne Stevens, Thecla Bovenberg, Afdeling Communicatie van de gemeente Dongen, gemeente Dongen, Simon van Dongen, alle aanleverende mensen van sport- en andere Dongense en (boven)regionale instanties en persbureaus van nieuws – en sportfeiten, mensen die ik ( sorry) vergeten ben en zij die niet in dit rijtje willen staan. Alles is eindig. Ook mijn doen vermindert en mijn laten breidt uit. Niets bijzonders eigenlijk. Op den duur overkomt ons dat allemaal. Vergeet de mooie dagen niet!


Piet Eelants


Gemeente Dongen doet mee aan Orange the World 2021

Dongen, 25 november 2021 – De gemeente Dongen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom is vanmorgen de Orange the World vlag gehesen en kleurt vanaf vandaag het Looiersplein en de brug in de Beljaart oranje.


DONGEN Jan Stads / Pix4Profs Gemeente Dongen hijst de vlag!

Eén op de drie vrouwen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt vandaag af.


Burgemeester hijst samen met wethouder en raadsleden vlag

Burgemeester Starmans heeft samen met wethouder Lepolder en de vrouwelijke raadsleden: Henriet Jespers, Marieke Schouten, Angela Horsten en Denise Kunst de Orange the World vlag gehesen.

In onze gemeente zullen een aantal objecten oranje kleuren tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechtendag).

Lezing maandag 13 december gaat niet door.

De geplande lezing maandag 13 december van Saskia Beckeringh over Kees Keijzer, Wederopbouwkunst in Dongen kan vanwege de aangepaste coronamaatregelen niet doorgaan.Deze lezing wordt weer ingepland zodra de omstandigheden dit toelaten.

Jeu de Boules De Vaart Erin:

Glühweintoernooi vervroegd!

free premium one.come

Voor aanstaande zondag 12 december staat er weer een wedstrijd op de rol. De wedstrijd wordt weer gehouden op de banen bij sportcafé ’t Vaartje in Dongen-Vaart door gezelligheids-Jeu de Boules-vereniging De Vaart Erin (DVE). Door de coronamaatregelen is deze wedstrijd een uurtje vervroegd, zodat de wedstrijdleiding kan garanderen dat de wedstrijden uiterlijk om 17.00 uur klaar zijn. Deze keer staat het glühwein-toernooi op de rol. Er wordt voor de liefhebbers een glaasje warme glühwein geschonken. De vereniging kent geen contributie. Wel wordt er per wedstrijd een inschrijfgeld gevraagd van € 2,50 per persoon. Aanmelden voor het toernooi kan bij Hanny en Ton Kemmeren (tel:0162-312275 of email: vaartje@home.nl). Ook kun je daar terecht voor informatie. Aanmelden tot 12.15 uur, waarna de loting wordt gehouden, zodat de wedstrijden om 12.30 uur kunnen beginnen. Let op je dient te beschikken over een Corona-QR-code en je hebt een legitimatiebewijs bij je.Besluiten van B&W van dinsdag

16 ,23 en 30 november

HIER

en ander politiek nieuws

Fto: Jan Stads | Pix4Profs

Bewoners Tiny Beljaart bekend
In Dongen komt een nieuwe woonlocatie voor tien Tiny Houses. Geïnteresseerden konden zich inschrijven met een onderbouwd woonidee. Op de bewonersoproep kwamen vele reacties binnen. En nu, na een selectieronde, zijn de nieuwe bewoners van de kleine vrijstaande woningen in het groen bekend.


De bewoners zijn gemotiveerd om te laten zien hoe wonen ook anders kan. Met een kleine belasting van het milieu en socialer, door bijvoorbeeld zorg te dragen voor elkaar en samen het terrein te onderhouden. Met aandacht voor de natuurlijke omgeving. “Wij kunnen laten zien hoe het is om met minder te leven in de breedste zin van het woord. Minder spullen, minder verbruik, minder ruimte met een groter gevoel van vrijheid, zorg voor de natuur en samenleven.” Afgelopen week maakten de bewoners voor het eerst kennis met elkaar tijdens een informatiebijeenkomst.


Natuurlijke materialen en duurzame toepassingen
De bewoners bouwen de microwoningen van natuurlijke materialen zoals gecertificeerd hout en met een hoge isolatiewaarde om energie te besparen. Ze maken gebruik van duurzame toepassingen zoals zonnepanelen en een recirculatiedouche en delen spullen die iedereen nodig heeft, maar niet per se tegelijkertijd, zoals een wasmachine.


Tiny Beljaart
Tiny Beljaart is gelegen aan de Beljaartlaan, vlak naast de nieuwe wijk De Beljaart. Het is nu een grasvlakte aan de rand van het dorp. Hier komen de tien woningen losjes in het landschap te staan. De toekomstige bewoners van Tiny Beljaart hebben allemaal een band met Dongen. Familie en vrienden wonen in Dongen of ze werken er. De verwachting is dat medio 2022 een start gemaakt kan worden met de bouw en het plaatsen van de tiny houses.