VOORPAGINA


Motie van afkeuring tegen wethouder Eline van Boxtel-Pullens  van onderwijs haalt  het niet in de raad

Besluiten college B&W van

dinsdag 14 september 2021

en ander politiek nieuws

HIER

anton 2
anton 1

AFSCHEID ANTON EUREN VAN INFORMATIEPUNT ENERGIE DONGEN

Initiatief informatiepunt voor alle energievragen én zelf bemand 


Tijdens de intervisiebijkomst van de energiecoaches heeft Anton Euren afscheid genomen van de uitvoerende werkzaamheden bij het informatiepunt van Energie Dongen. Anton nam het initiatief tot dit informatiepunt dat onderdak kreeg bij Casade. Hij was hier 4 jaar lang 3 ochtenden in de week om alle bezoekers met raad en daad bij te staan. Het bleek de basis voor het Energieloket Dongen. Als bestuurslid blijft Anton verantwoordelijk voor het Energieloket in de Cammeleur.


Hulde van het bestuur

Het bestuur memoreerde in zijn dankwoord vooral aan de gave van Anton om de ingewikkeldste technische dingen begrijpelijk te maken. Zijn vlekkeloze presentaties en toespraken noemde het bestuur legendarisch. Met de woorden van Sijtze Brandsma: “Namens het bestuur, de bezoekers en de leden willen we je hartelijk bedanken voor al je prachtige werk, kennisoverdracht, je onbaatzuchtige hulp, je prettige omgangsvormen!” Het bestuur overhandigde als blijk van dankbaarheid een voucher voor hotelovernachtingen samen met echtgenote Rosalie. Als echte wandelaars ontvingen zij tevens een wandelboekje van Groningen.

HIER VERDER LEZEN

Foto : Jan Stads | Pix4Profs
Foto : Jan Stads | Pix4Profs
Foto : Jan Stads | Pix4Profs
Foto : Jan Stads | Pix4Profs
Foto : Jan Stads | Pix4Profs
Foto : Jan Stads | Pix4Profs
Foto : Jan Stads | Pix4Profs
Foto : Jan Stads | Pix4ProfsWORLD CLEANUP DAY SCHOLENEDITIE

 s Gravenmoer 15 september 2021.Er wordt al heel wat troep opgeruimd. Zwerfafval hoort gewoon niet in onze natuur én niet in onze leefomgeving in het algemeen. Tal van organisaties wijzen ons daar op en scholen worden daarbij vaak ingeschakeld. In s Gravenmoer doet de basisschool De Wegwijzer mee om het afvalleed te verzachten en geven daarbij het goede voorbeeld. Zaterdag 18 september is de wereldwijde dag om het zwerfafvalprobleem aan te pakken. Leerlingen van deze basisschool kozen er voor een paar dagen vroeger aan het karwei te beginnen. World Cleanup Day is een initiatief van 'Let’s Do It World ' (LDIW), die een wereldwijd netwerk vormen Wethouder René Jansen was vandaag in s Gravenmoer om de kinderen aan te moedigen en zelf een handje uit te steken.


Hoop op doorgaan groeit 

Dongen verlangt naar winters festijn DongenIce
De dagen worden korter en de coronamaatregelen steeds verder versoepeld. Dat maakt dat veel Dongenarenzich afvragen of ze komende winter weer mogen genieten van het traditionele schaats- en roetsjfestijn DongenIce. Als het aan het bestuur ligt, is dit absoluut het geval, met inachtneming van de regels rondom COVID-19, die zij nauwlettend in de gaten houden. Enthousiaste sponsoren en vrijwilligers verklaren zich bereid het evenement te ondersteunen. Commissies zijn druk met de uitwerking van de programmering, waarbij de nadruk ligt op winterse kinderactiviteiten en gezellig samenzijn onder het genot van muziek in de sfeervolle winterhuiskamer. En er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. Inschrijven curling competitie vanaf 25 september Ook worden al de nodige voorbereidingen getroffen voor de befaamde Floris’Hand Curling Competitie. Teams kunnen zich vanaf 25 september in de namiddag inschrijven. Dus stel alvast je team van minimaal vier (zes is ideaal) leden samen en meld je binnenkort aan via www.dongenice.nl. Daar vind je ook meer informatie over de inschrijving en de spelregels. Gaan jij en je team dit jaar voor een podiumplek? Zorg dan dat je er snel bij bent, want de aanmeldingen gaan doorgaans enorm snel. Medio oktober wordt het competitieprogramma bekendgemaakt. HIER VERDER LEZEN 

Afscheid Helga van der Weele van Cambreur College druk bezocht 

Foto : Cambreut College

'Blijf trouw aan jezelf'

Helga van der Weele laat het Cambreur College met vertrouwen achter Na er 40 jaar gewerkt te hebben, gaat Helga van der Weele het Cambreur College verlaten. Dat is niet zomaar een afscheid: Helga heeft zoveel bijgedragen aan wat het Cambreur nu is, dat je met een gerust hart mag zeggen dat er een icoon vertrekt. In het nieuwe, smaakvol ingerichte CC blijven sporen van haar aanwezigheid achter, zoals in haar inbreng met betrekking tot het interieur.Je kunt iemand soms typeren door hem een aantal keuzes aan te bieden. Als hij die keuzes zonder omwegen maakt, dan zegt dat iets over hem. Bij Helga werkt die truc niet, want ze twijfelt bij bijna iedere keus die ze moet maken: ‘Keuzes op zich zeggen niet veel, het hangt af van de context.’  opstropen. HIER VERDER LEZEN prmium free one.come

HEB JIJ NOG WAT TE ZEGGEN WAT JE AAN HEEL DONGEN WILT LATEN WETEN ? WEET JIJ IETS WAT DE REST VAN DONGEN  NOG NIET WEET? IS ER NOG NIEUWS UIT JOUW BUURT ?. HEEFT

JOUW VERENIGING NOG EEN AANKONDIGING TE DOEN? WIL JIJ NU EINDELIJK EENS JOUW VERHAAL

KWIJT ? ZET HET IN DE KRANT

REDACTIE@DONGENHOMESPOT.NL

disclaimer  

Start Bloemschiklessen bij Groei en Bloei de Langstraat


Met ingang van september en uiteraard onder voorbehoud van wat er mogelijk is starten de bloemschiklessen bij Groei & Bloei De Langstraat. 3 Cursusgroepen worden opgezet, zodat er voor iedereen wel een cursus bij zit, van de beginnende enthousiasteling, tot de zeer ervaren bloemkunstenaar. Hieronder voor elke groep de beschrijving van de cursus.De groepen bestaan uit 10 tot 12 personen, zodat er voldoende aandacht is voor alle cursisten. De lessen worden gegeven in D’n Elshof, Th. Rijkenstraat 10a in Elshout.Onze ervaren docenten zijn Yvonne Zwinkels en Leo van den Hoven.Lijkt het je iets om dit najaar lekker aan de slag te gaan met mooie bloemen meld je dan aan bij Coördinator Bloemschikken bij Groei & Bloei De Langstraat Yvonne Zwinkels. Je kunt Yvonne mailen ymzwinkels@gmail.com.  Wil je eerst wat meer informatie vragen neem ook dan even contact op met Yvonne. Er zijn drie groepen : Groep Enthousiast Voor beginnende bloemschikkers of voor diegene die het wel handig vinden dat alles verzorgd wordt, Groep Creatiefde cursus voor de al wat gevorderde bloemschikker en Groep Bijzonderdé cursus voor de vergevorderde bloemschikker.


CARNAVAL ,    de Peeënstekers 

en de DONGENAAR ...

Stichting de Peeënstekers voornemens komend jaar evenementen
te organiserenHet afgelopen jaar heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat Peeënrijk carnaval niet heeftkunnen vieren zoals we gewend zijn.
Op basis van de huidige maatregelen is ‘Stichting de Peeënstekers’ voornemens om, aldan niet in aangepaste vorm, evenementen te organiseren. Hierbij staan de op datmoment geldende maatregelen uiteraard aan de basis van de organisatie.Het streven is om zoveel mogelijk evenementen door te laten gaan, al zullen een aantal evenementen niet op hun vertrouwde moment plaatsvinden. Locaties en tijden volgen op
een later moment. Hieronder een overzicht van de evenementen voor komend jaar:
11-11 viering zaterdag 13 november 2021
JPV zondag 21 november 2021
Grand Gala du Pee zaterdag 15 januari 2022
Straotparade zondag 16 januari 2022
Sauwelweekend do 3 t/m za 5 februari 2022
Jeugdsauwel Nader te bepalen
Ut Grote Veurspel zaterdag 19 februari 2022
Carnaval 2022 vr 25 feb t/m di 1 mrt 2022

Stijn Sips (20) is de lijsttrekker voor het CDA Dongen – ’s Gravenmoer

Op vrijdag 3 september is Stijn Sips unaniem gekozen door de leden van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer tot lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Voor het bestuur een mooie bekrachtiging van de alreeds ingezette vernieuwing.Het bestuur van het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer droeg Stijn Sips voor aan haar leden. Stijn Sips is sinds 2019 zeer actief voor het CDA. Zo heeft hij meegeschreven met het CDA Visiedocument, heeft hij zich ingezet voor leden- en kandidaten werving, is hij voorzitter van de Communicatie Commissie en is hij steunfractielid.

HIER VERDER LEZEN

Dementievriendelijke Gemeenschap Dongen


Wereld Alzheimer Dag

Dinsdag 21 september is het Werled Alzheimer dag 2021, met als thema “De vele gezichten van dementie”. Op deze dag vragen we extra aandacht voor dementie.In Dongen willen we deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan.Iedereen die met dementie te maken heeft, of die vermoedt ermee te maken te krijgen is daarom uitgenodigd in park Vredeoord.Enthousiaste medewerkers van verschillende organisaties in Dongen hebben een gezamenlijk doel: meer aandacht voor een dementie vriendelijke gemeenschap. Daar hebben wij u bij nodig!Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt de komende jaren enorm toe. In de gemeente Dongen vinden we het belangrijk om een dementievriendelijke gemeente te zijn zodat mensen die leven met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving.De groep “Dementievriendelijk Dongen” bestaat uit de gemeente Dongen, ContourdeTwern, SWOD, Thebe, Mariaoord, Mijzo, Met je hart, Thebe en Alzheimer Nederland (Midden-Brabant)


HIER VERDER LEZEN 

Ook Gemeente Dongen op de vingers getikt  

Groot aantal Brabantse gemeenten verzuimt

stipte informatie aan provincie te sturen


De provincie Noord Brant houdt op 7 gebieden toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in Brabant. Dat zijn archief- en informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en waterschappen. Gemeenten wordt gevraagd hierover binnen gestelde termijn verslag te doen bij het provinciebestuur. Zo houdt het toezicht op de uitvoering van de Monumentenwet door de Brabantse gemeenten onder meer in dat gemeenten door de provincie gevraagde informatie verstrekken in het kader van het in de gemeente aanwezige onroerend cultureel erfgoed. Dit jaar is Dongen 6 dagen te laat geweest met het ter zake informeren aan de provincie. Dongen wil dit in de toekomst voorkomen en daarom wordt de taak voor het verzamelen en versturen van de toezichtinformatie voortaan jaarlijks in februari en maart ingepland bij de betreffende aangewezen ambtenaar. Volgens de inhoud van een raadinformatiebrief resteert er in verband met de financiële positie van Dongen overigens een minimale inzet op de instandhouding van ons cultureel erfgoed en is dat ook de oorzaak van het verzuim. De provincie is van mening dat het tijdig aanleveren van gegevens past bij de voorbeeldfunctie die gemeenten hebben richting burgers, bedrijven en andere overheden en verzoekt ons om structurele maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

Koop met 1 klik loten voor Atledo


gratis foto One.Come premium

Atledo doet mee aan de Grote Clubactie. We willen zoveel mogelijk loten verkopen en hiermee geld ophalen om ons doel te bereiken.Ons doel voor dit jaar is: We willen onze jeugd in het 40 jarig jubileumjaar 2022 een onvergetelijk jeugdkamp bezorgen.Loten kopen kan door middel van een machtigingsformulier in te vullen, maar het kan ook heel eenvoudig online. De koper scant dan de (persoonlijke) QR-code op het verkoopboekje of gaat naar clubactie.nl/lot en vult de gegevens online in.Door gebruik te maken van de persoonlijke QR-code komt de koper na het scannen direct op de pagina van de verkoper. Gebruik je de algemene QR-code op het boekje moet de koper de club en verkoper zelf nog selecteren.De voordelen van online loten verkopen via de (persoonlijke) QR-code zijn;

 • Vereniging die de persoonlijke QR-code gebruiken verkopen gemiddeld 20% meer.

 • De vereniging hoeft achteraf de machtigingen niet meer in te voeren.

 • Minder foutgevoelig.

 • Koper ontvangt zijn/haar lotnummer(s) per e-mail.

 • Verkopers kunnen zelf eenvoudig de link delen met familie en vrienden op afstand.

  ATLEDO bedankt alvast voor jullie steun!

fotoclub Dongen foto van Koos Schenk


DE FOTO VAN DE WEEK

(18)


ZONDAG 19 september 2021

(foto van Koos Schenk)Beste fotovrienden,


Vorige week heb ik U wat verteld over onze eerste clubavond in de Geubel. De reacties van de leden waren overweldigend en keken al uit naar de volgende clubavond. Die was afgelopen woensdagavond. Mede door de vakantie was de opkomst nog niet zo groot, maar dat komt nog wel. Op de agenda stond “inlevering passe-partout”: iedereen is vrij om een afgedrukte foto naar keuze in een omlijsting in te leveren. Er wordt dan uitvoerig over de foto(‘s) gesproken en mogelijk krijgt de maker dan nog tips om ermee verder te gaan.


Het commentaar van de leden kan over verschillende onderdelen gaan. Het belangrijkste is uiteraard wat de foto met je doet, wat de foto bij je oproept, heb je er iets mee? Dit is natuurlijk altijd subjectief, omdat ieder persoon, iedere beschouwer er op zijn of haar manier naar kijkt. Er zijn ook wat meer “meetbare” elementen in een foto te bespeuren: hoe is de compositie? Voldoet deze aan de regels? Hoe zit het met het licht in de foto? Is de foto scherp of misschien wel functioneel onscherp? Is de toegepaste techniek, zowel tijdens de opname als in de nabewerking goed? Zit er geen zweem in de foto? Enzovoorts, kortom voldoende stof om over een foto te praten.


De week weer een foto van Koos Schenk. We hebben in de afgelopen weken al wat vaker een foto van hem gezien. Koos is een echte zwart-wit werker. Zijn foto’s kun je vaak meteen herkennen aan de stijl van fotograferen. De onderwerpen die hij fotografeert zijn vaak heel eenvoudig en dichtbij huis. Ze liggen bij wijze van spreken voor het oprapen. Alleen…je moet er wel oog voor hebben. Zo kijkt Koos niet alleen naar boven of recht vooruit, maar ook vaak naar beneden. Wat is er allemaal te zien op straat of langs de kant. Zo ook op deze foto, een fietsenrek voor een fiets. Hoe vaak heb je zo’n ding wel niet gezien of heb je er zelf gebruik van gemaakt? Meestal loop je er argeloos aan voorbij, maar Koos wordt door zoiets getriggerd! De titel “Dongen by

Night” dekt misschien niet de lading van deze foto. Je moet je daardoor dan ook beslist niet laten leiden. Het zou zo maar kunnen dat deze foto gewoon overdag in Groningen gemaakt is bij een lekker zonnetje!

De toegepaste techniek kan je gemakkelijk op het verkeerde been zetten.

Een simpel onderwerp, de foto is goed opgebouwd door de plaats van het fietsenrek en de schaduw ervan. Er valt ook mooi licht op het onderwerp. De afdruk is pittig, een kenmerkend iets voor Koos’ foto’s. Bovendien heeft hij nog wat extra’s toegevoegd door het kader, de randen te bewerken. Een fraai beeld toch?

Ik wil jullie dan ook de volgende tip meegeven:


Kijk eens wat vaker naar beneden!


Tot volgende week.

Bent U geïnteresseerd? Neem contact op met Henk van Roode: henkvanroode@ziggo.nl

HIER VERDER LEZENBiljartsport:

Ton Kemmeren 40 jaar lid BV ‘t Vaartje

  Op de foto in het midden jubilaris Ton Kemmeren

Op de feestavond van biljartvereniging ’t Vaartje werd Ton Kemmeren gehuldigd voor het veertig jarig lidmaatschap. Ton was ook al eerder lid, maar is een tijdje weggeweest. Nu is hij veertig jaar onafgebroken lid. In die tijd nam hij ook sportcafé ’t Vaartje over. Ton speelt in verschillende spelsoorten. Hij is actief in de libre- en driebandencompetitie van de Dongense Biljart Bond. Hiervan is hij eveneens veertig jaar lid. Al geruime tijd speelt biljartvereniging ’t Vaartje ook in de districtscompetities van de KNBB. Eerst in het district Kaatsheuvel en later in het district Midden-Brabant. Ton speelt ook hier vanaf het begin actief zowel in de competities driebanden-klein als in competitie driebanden-groot. Ook op nationaal niveau was hij in laatstgenoemde competitie actief. Ton wist in de afgelopen jaren menig kampioenschap te vieren. Hij werd door voorzitter Embert Broekhoven geroemd om zijn wedstrijdmentaliteit. Ook wordt er zelden tevergeefs een beroep op hem gedaan wanneer er een invaller nodig is. De vereniging hoopt nog lang van de diensten van Ton gebruik te mogen maken.


Cursus Basis EHBO:


EHBO-Dongen organiseert opnieuw de cursus Basis EHBO.

Deze cursus wordt georganiseerd voor iedereen die eerste hulp wil verlenen bij ongelukken. De cursus wordt gegeven op elf avonden van 19.30-21.30 uur in het Jeugdcentrum van Dongen-Vaart.

Dongen


De cursus wordt gegeven op:

 • Donderdagen, en start op 7 oktober en vervolgens op 14 en 21 oktober, op 4, 18 en 25 november, op 2 en 16 december en

 • woensdagen van 12 en 19 januari.

 • op donderdag 27 januari volgt het examen.

 • Voor aanmelding en eventuele vragen kun je terecht via het e-mailadres:

  secretaris@ehbo-dongen.nl


  In Dongen doen we dingen samen en zorgen zo voor een veilige samenleving!


COLUMNS

EEN STUKJE DONGEN IN ROTTERDAM EN TOCH WEER NIET ? (72)


CITAAT : “Terug van de rondvaart, wilden we eigenlijk naar het centrum om te winkelen. Onze plannen wijzigden ter plekke, omdat we de historische tram zagen staan. Wij wilden al zo lang zo graag een keer met die tram mee. Wel met onze eigen Dongense conducteur Cor Stierman (voor wie hem niet kent, hij is de man van Betsie Cloïn). Helaas, hij was er deze zaterdag niet. Wat waren wij graag door Rotterdam gereden met het Rotterdams-Dongense dialect van Cor, terwijl hij uitleg gaf over alles waar wij voorbijreden. Jammer dat we dat nu gemist hebben. Maar, de collega’s van Cor hebben het ook prima gedaan, hoor..”

HIER VERDER LEZEN 

HIER ALLE COLUMNS VAN

LIA  VAN GOOL


RUIMTETOERISTEN | MILIEUTUIG

 (429)

CITAAT : “Die elektrische auto’s moeten worden opgeladen, anders komen ze geen meter vooruit. Stekker uit het stopcontact, kabel er tussen en pompen maar. Elektrische energie wordt doorgaans gezien als ‘schone’ energie voor auto’s want elektrische auto’s braken minder fijnstof uit en CO2. Hallelujah!....”HIER  verder lezen 

HIER ALLE COLUMNS

RINUS KRIJNEN

SOMBER EN HOOPVOL ( 693)


CITAAT : "Daarvóór was het een stuk a socialer hoor. Gedwongen winkelnering, ook in onze streken en de hier in Dongen veelvoorkomende leer – en schoenindustrie deed soms gezellig mee in dat klassenspelletje .Ook hier werden hongerloontjes uitbetaald en óók als zodanig ervaren in de grote gezinnen..."

HIER VERDER LEZEN

HIER ALLE COLUMNS

PIET EELANTS