VOORPAGINA

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

Woensdag 26 juni, 19.30 en 20.30 uur:

Rondwandeling bomenbeheerplan

Park Vredeoord

Woensdagavond 26 juni is er een rondwandeling in Park Vredeoord. De wandeling staat in het teken van het bomenbeheerplan. Projectleider Sander Spiering van de gemeente Dongen geeft uitleg en beantwoordt vragen. Er zijn twee starttijden: 19.30 uur en 20.30 uur. De wandelingen beginnen en eindigen bij het parkpodium, gelegen aan de terrassen van De Cammeleur en brasserie Winkk. Aanmelden is niet nodig.Het centrum van Dongen wordt in fases opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan het Wilhelminaplein zijn bijna klaar en na de zomer is Park Vredeoord aan de beurt. Zowel de gemeente Dongen als Stichting Parkplezier hebben met het oog op een duurzame instandhouding van het park een onderzoek laten doen naar het bomenbestand. Beide onderzoeksrapporten zijn de basis voor het bomenbeheerplan.

Kwaliteit bomenbestand
Uitgangspunt is dat het bomenbestand toekomstbestendig wordt gemaakt, waarbij de huidige sfeer en de beleving van het park behouden blijven. Om dat te bereiken is het nodig dat er bomen worden verwijderd. Nu zijn er namelijk bomen die elkaar beconcurreren en elkaars ontwikkeling in de weg staan. Uiteindelijk heeft dat als gevolg dat de kwaliteit van het bomenbestand achteruit gaat. Door ruimte te maken en 'minderwaardige' bomen te verwijderen, krijgen waardevolle, zogeheten toekomstbomen de kans zich verder te ontwikkelen en nog vele tientallen jaren hun stempel te drukken op het park.

HIER VERDER LEZEN


'We zijn al aan de slag met de

voorgenomen uitdagingen'

Wethouder financiën René Jansen kijkt niet per se door pikdonkere bril


Dongen, 14 juni 2019. Het college begint bij de presentatie vandaag van de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad met de veelzeggende volzin “ Voor u ligt de Jaarrekening 2018. Belangrijkste conclusie: Onze financiële huishouding staat onder grote druk.” . Ondanks die bepaald niet echt opbeurende conclusie is wethouder René Jansen optimistisch. Deze ochtend werd de jaarrekening 2018 samen met de kadernota 2020 ook toegelicht en aangeboden aan de lokale en regionale pers. Voor de burger is het nu al vrij duidelijk en bijna zeker : De OZB gaat behalve met het indexeringscijfer ook percentueel omhoog. Daarbij zal het percentage voor bedrijfsgebouwen hoger liggen in verhouding tot de woningen. De raad moet daar nog een (bindende) uitspraak over doen.

HIER VERDER LEZEN


Zes visies met bouwstenen voor de toekomst van Dongen

Raadsleden en andere belangstellenden onder indruk van grootse Dongense toekomstplannen

Dongen, 14 juni 2019. Dongen heeft een visie. Sterker : Dongen heeft zes visies. De visies zijn duidelijk , moeten nog behandeld worden in de raad en zijn bedoeld om Dongen voorwaarts te trekken in de vaart der volkeren en voor te bereiden op de toekomst. De visies overlappen elkaar soms en betreffen plannen op het terrein van het sociaal domein, economisch gebied, sport en bewegen en cultureel perspectief. Lees HIER verslag van de avond in de krant van vandaag

Vier de zomer, proost op het leven
Culinair genieten met Proef Dongen

Op vrijdag 28 juni van 16.00 – 23.00 uur, vindt voor de derde keer ‘Proef Dongen’ plaats. De grootste culinaire zomerborrel van Dongen in Park Vredeoord. Dit jaar doen er 13 culinaire ondernemers mee.
De formule is eenvoudig: je komt naar het park en je koopt daar munten. En vervolgens kun je gaan genieten van ‘uit eten’ in de buitenlucht bij 13 culinaire ondernemers tegelijkertijd. Er is voor elke smaak en elke grote of kleine trek wel een gerecht te vinden. De culinaire gerechten kosten 1, 2 of 3 munten (€ 2,50 per stuk) en kun je bij de 13 restaurants gaan uitkiezen. Ondertussen zorgen we ervoor dat de drankjes naar je toe worden gebracht. Onze gastheren en -vrouwen verzorgen de bediening op een uitgebreid terras. Het allerleukste is als je niet alleen komt, hoewel je vast bekenden zult tegenkomen. Kom met je buren, je clubgenoten, je familie, je vrijdagavond-borrelclub, je netwerkvrienden of je collega’s. Vorig jaar werd er ook druk geappt en gebeld: ‘Hé het is hier keigezellig! Kom ook ff mee-eten en -borrelen’. HIER VERDER LEZEN    ( ook HIER)

* video's

* fotoalbums

* belangrijkste Dongense links

* disclaimer 


Het college is er uit...

Besluitvorming over locaties en aantallen tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
Veelzeggend is misschien de eindconclusie die het college koos bij de vandaag verzonden raadinformatiebrief over het tot nog toe gevoerde beleid inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Dongen. : “Ons beleid voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten is heel recent. Er is nog beperkt ervaring mee opgedaan. De resultaten van en ervaringen met het gemeentelijke beleid worden gemonitord en jaarlijks geëvalueerd, voor het eerst in september 2019 ( ...) “. Toch is het college er in geslaagd zo evenwichtig mogelijk besluiten te nemen over huisvesting van arbeidsmigranten op 11 locaties in de gemeente. Met name de 70 tot hoogstens 100 voornamelijk vrouwelijke Poolse werknemers die gehuisvest zullen worden in het oude broederhuis Glorieux is nog omstreden bij een aantal buurtgenoten. Er was deze week nog overleg met vertegenwoordigers van de bewonersgroep waarbij de bezwaren overeind bleven. Er zijn in Dongen overigens in totaal 11 locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten die in aanmerking komen voor bewoning of waar zelfs al daadwerkelijk arbeidsmigranten wonen.

HIER VERDER LEZEN  Op het kaartje de locaties en het aantal te hebergen migatiewerknemers ( bij tik of klik vergroten)


Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder indruk van ' Staat van Dongen '

Dongen, 19 juni 2019.Bij een periodiek bezoek aan Dongen bleek Brabants Commissaris van de Koning Wim van de Donk onder de indruk van de 'staat van Dongen'. Vd Donk zei zich welkom te voelen in deze 'prachtige gemeente'. Tijdens de lange bezoekochtend die de commissaris in Dongen doorbracht heeft hij gesproken met jonge ondernemers en bijzondere Dongenaren, de fractievoorzitters van de politieke partijen en het voltallige college. Er werden diverse actuele onderwerpen besproken. Van de Donk bracht onder andere een bezoek ,compleet met rondleiding aan en rond de nieuwe Cammeleur, het voormalige gebouw van de Broeders Glorieux en het aangrenzende en voor Dongenaren helaas niet toegankelijke park daarvan. De commissaris was op die plek in verband met de aangekondigde komst van een aantal arbeidsmigranten die in het voormalige klooster zullen worden gehuisvest. Volgens de commissaris zijn er soms maatschappelijke tegenstellingen die een rol spelen in dit soort zaken. Transparantie betrachten op diverse maatschappelijke punten is daarbij belangrijk om tot goede besluiten en resultaten te komen. Ook zaken als de TUF- kwestie kregen aandacht in gesprekken met bestuurlijk Dongen. Burgemeester Marina Starmans wees de commissaris op het 'Het Warme Hart van Brabant ' en deelde haar trots-zijn op het Dongense DNA. Wim van de Donk prees de wil en het streven van Dongen om dat nieuw ontdekte Dongens DNA opnieuw te willen positioneren. OOK H I E R  (foto : Piet Eelants DHS )

Terug brengen hoogte stapels kunstgrasvelden naar vergunde situatie blijft  hoogste prioriteit

Mogelijke oplossingen problemen met TUF dienen zich aan door onder andere nieuwe technieken.

Dongen, 18 juni 2019. Er zijn 'ontwikkelingen ' rondom TUF. Advanced Sports Installations & Recycling (ASIE) zou in beeld zijn om oplossingsgericht te kunnen handelen en is in gesprek met TUF. Het bedrijf is volgens deskundigen in staat om kunstgrasvelden te recycleren in mobiele installaties. De plannen van Re-Match , een ander bedrijf op dit gebied en eerder in beeld als deel van een mogelijke oplossing van het TUF- probleem, worden hierdoor waarschijnlijk doorkruist en zou het bouwen van een nieuwe fabriek niet echt nodig maken. In een telefonisch gesprek vandaag van deze krant met burgemeester Marina Starmans zei de burgemeester middels voorlichtingsfilmpjes op de hoogte te zijn van de nieuwe technieken en de mogelijkheden daarvan. Uiteraard is Dongen blij en hoopvol met de ontwikkelingen als dat zou kunnen inhouden dat de hoogte van de stapels kunstgrasvelden naar de vergunde situatie terug te brengen is . “Dat is wel het belangrijkste : de hoogte van de kunstgrasvelden terugbrengen naar de vergunde situatie “ aldus Starmans .

HIER VERDER LEZEN 

Bewonersavond voor inwoners van Dongen -Vaart

Dongen– Vaart ondergaat een ware metamorfose


Dongen -Vaart verandert. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd aan het gezicht van dorp. Zo is de bomenrij naast de Vaart al eens recht gezet, is de Vaartweg voorzien van nieuw straatmateriaal,wordt er binnenkort een nieuw dorpsplein gerealiseerd in de kern en wordt de Agnesschool gesloopt. Daarvoor komt in de plaats een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). De Vaartweg in de kern wordt momenteel helemaal vernieuwd en de Meester Janssenweg wordt ook gedeeltelijk opgeknapt.Bewoners hebben even wat overlast, maar het dorp is en blijft mooi. Zij worden op maandag 24 juni bijgepraat over de veranderingen. Vanaf 20.00 uur is er een bewonersavond in café-zaal 't Karrewiel. Bij aanvang van de zomervakantie (tweede week juli) staat de sloop van de basisschool gepland. Zodra de sloop afgerond is, kan de aanleg van het nieuwe, duurzame dorpsplein beginnen. De aanleg van het dorpsplein is als pilot ingebracht bij de Circulair Inkopen Academie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Samen met een afvaardiging van de dorpsraad is gezocht naar materiaalsoorten die zoveel mogelijk voortkomen uit hergebruikt materiaalMomenteel zijn de nutsbedrijven bezig met het vervangen van de water- en gasleidingen in de dorpskern. De verwachting is dat zij hier begin oktober klaar mee zijn. Daarna begint de reconstructie van de Vaartweg, tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg. Nadat de werkzaamheden op de Vaartweg gereed zijn, kan in januari 2020 de reconstructie van de Meester Janssenweg beginnen. Het betreft hier het gedeelte tussen de Vaartweg en de Ijsvogelstraat. ( foto: Adriaan Raesen )

HIER VERDER LEZEN

bieslant2
boeslant4
bieslant1
bieslant3


Kinderen leveren natuurlijke topprestatie
Idylle in het Bieslant geopend

s Gravenmoer, 17 juni 2019.De kinderen van pcbs De Wegwijzer hebben op maandag 8 oktober 2018 veldbloemen gezaaid als Idylle in het Bieslant aan de Wielstaat in s Gravenmoer. Het is inderdaad een idyllische plaatsje geworden in dit toch al mooie natuurgebied net binnen het dorp. Kars Veling , een meneer van de Vlinderstichting liet een groot aantal 'Blauwtjes' los die al direct genoten van de al hier en daar aanwezige nectar in de veldbloemen. De burgemeester kon helaas niet aanwezig zijn. Die had het heel druk. Maar een mevrouw met óók een mooie (bloemen)ketting om, was er wel om het bord te onthullen. Er staan al 'n heleboel bloemen open. Bijen, vlinders en andere insecten kunnen hier nu beter overleven. De Vlinderstichting, de gemeente Dongen en vrijwilligers van natuurvereniging Ken en Geniet hebben de kinderen vorig jaar geholpen met de aanleg en het inzaaien van de idylle. In het gebied liggen ook takkenbossen en andere natuurlijke obstakels waar de insecten in kunnen wonen en dicht bij huis kunnen eten.


101_2868
101_2866
101_2860
101_2861
101_2864
101_2867
101_2865
101_2869
101_2862


Culturele en gezellige mensendag nabij en rondom Turkse Moskee.

(UPDATE)Ook  zondag was er  nog een wervelend programma naast de ISRA moskee en het ISRA cultureel Centrum aan de Rembrandtstraat . Ook zaterdag ging 'het dak eraf'.  Iedereen kon Leuke koopjes doen, genieten van cultureel getinte optredens en heerlijke ,vooral zoete hapjes en drankjes. Ook waren er de typische Turkse pizza's te koop. Er was  volop muziek, een roof- vogelshow, de jeugd kon met bekende voetballers doelpunten scoren en voor de allerkleinsten stond er een gezellig nostalgische draaimolen. Bovendien konden ze genieten van een heuse kinderboerderij met veel makke dieren.


2019-06-12 19.21.23
2019-06-12 19.47.48
2019-06-12 19.20.04

NEL KUIJTEN 

ÉÉN  MET DE NATUUR 

Dongense Nel Kuijten houdt van de natuur en legt haar liefde daarvoor heel dikwijls vast op de gevoelige plaat.

Geniet mee! En DANK weer aan Nel 

101_2854
101_2842
101_2850
101_2849
101_2851
101_2837
101_2857

Langstraat Media opent nieuwe radiostudio
Dongen, Waalwijk, Loon op Zand, 15 juni 2019 .De burgemeesters Nol Kleijngeld van Waalwijk, Marina Starmans van Dongen en wethouder Jan Brekelmans van Loon op Zand hebben met een technisch hoogstandje deze ochtend het nieuwe studiocomplex van Langstraat Media in Waalwijk geopend. De streekomroep met twee radiozenders en een televisiekanaal is de officiële omroep voor deze drie midden Brabantse gemeenten. De drie bestuurders waren het met elkaar eens dat lokale media belangrijk zijn in de dagelijkse nieuwsvoorziening op lokaal gebied. Met name burgemeester Kleijngeld benadrukte de verschillen tussen deze vorm van nieuwsvoorziening en het grotere Omroep Brabant . René Peters, voorzitter van de omroep, was in zij nopjes  en assisteerde bij de techniek tijdens de officiële opening. De rechtstreekse uitzending werd gepresenteerd door Eugenie Geurts. De omroep beleeft vandaag nog een mijlpaal. De zender die eens als piraat begon, bestaat dit jaar 25 jaar. Dat feit wordt met een open dag vandaag gevierd .Veel vrijwilligers uit eerdere tijden ontmoetten elkaar weer tijdens een gezellig samenzijn. Deze krant brengt binnenkort een uitgebreid artikel rondom de officiële uitzendgemachtigde ook in Dongen.  ZIE OOK H I E R 

CIRCUS IN HET DORP ! 

Hooggeëerd Publiek , nog nooit heeft een circus ’s Gravenmoer aangedaan, maar nu gaat dat toch echt gebeuren . Het circus zal neerstrijken op het enige weiland direct gelegen aan de Hoofdstraat. Fanfare Euterpe uit ’s Gravenmoer zal op zaterdag 29 juni tijdens een tweetal voorstellingen alle circusacts muzikaal ondersteunen onder leiding van Ruud van den Bogaert. Het circus is voor alle inwoners van 's Gravenmoer en omstreken. De oorspronkelijke circus directeur stelt die dag zijn plaats beschikbaar aan onze circus directeur Monsieur Comptenoix. Hij zal de acts aankondigen en daarbij de aanwezige kinderen een aantal malen bij de show betrekken. Voor deze samenwerking worden de kinderen gevraagd hun allerliefste en grootste dieren knuffel mee te brengen. Het circus kampt namelijk met enorme problemen als het over dieren gaat en daar gaan wij wat aan proberen te doen, wij krijgen daarbij ook nog de hulp van waarzegster Helga Anastasia Petronella Euterpia . Wat zij in haar glazenbol allemaal ziet is werkelijk fenomenaal! Kaartverkoop via onze website www.fanfare - euterpe.nl en bij COOP in ’ s Gravenmoer, tegen contante betaling. De kaartjes kosten 8,50 euro per persoon; dankzij onze sponsoren kunnen we dit bedrag zo laag houden. De voorstellingen zijn om 14.00 uur en 19.30 uur. Graag tot ziens op zaterdag 29 juni


rinus krijnen

Alle columns

FEMMINISERING

..."Mijn vader heeft volgens mij nooit een volledige avondmaaltijd gemaakt en ons ook nooit voortgeduwd in een kinder-wagen. In het begin van de jaren zestig was de rolverdeling man/vrouw nog heel sterk aanwezig..." ( lees verder )

piet eelants

Alle columns
DE DAAD EN HET WOORD

"..De mens heeft voorsprong op het dier vanwege het woord ,maar velen kunnen het blaffen niet laten of spinnen er het liefst garen mee. Woorden zijn soms onschuldig en hebben een betekenis of zijn loos. Ze worden gebruikt en dat te pas en te onpas. Woorden worden verdraaid en woorden worden verkeerd begrepen. Als je woorden met iemand hebt kun je woorden weer gebruiken om te communiceren ..." (lees  verder)