VOORPAGINA

 Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

DONGENHOMESPOT.NL

Het college van de gemeente Dongen heeft vandaag met tevredenheid kennis genomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake bezwaarprocedure nieuwe provinciale weg tussen Oosterhout en Dongen.


,,Met deze uitspraak bevestigt de Raad van State nut en noodzaak van de nieuwe N629. De aanleg wordt gezien als een belangrijke verbetering voor de verkeersveiligheid. De aanleg wordt ook benoemd als een verbetering van de leefbaarheid voor omwonenden. Met name voor onze inwoners in West 1 betekent de komst van de nieuwe weg een verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. De Raad van State spreekt van een groot openbaar belang en stelt vast dat Provinciale Staten zich heeft gehouden aan de regels voor natuurcompensatie. Daarmee zijn alle bezwaren ongegrond verklaard’’, aldus wethouder Petra Lepolder namens het college.

Groen licht voor nieuwe provinciale weg tussen Oosterhout en Dongen


foto : provincie BrabantHet inpassingsplan ‘N629 Oosterhout - Dongen’ van provinciale staten van Noord-Brabant blijft in stand. De bezwaren tegen de nieuwe provinciale weg die de gemeenten Dongen en Oosterhout met elkaar moet verbinden, zijn ongegrond. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (25 november 2020). Met de nieuwe N629 wil de provincie de problemen op de bestaande N629 oplossen en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost in Dongen verbeteren.

 

Nut en noodzaak


Tegen het bestemmingsplan waren onder meer Milieuvereniging Oosterhout en omwonenden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij twijfelen over het nut en de noodzaak van de nieuwe weg. Maar uit onderzoeken blijkt dat de bestaande verkeersoverlast op de N629 verder zal toenemen door de komst van nieuwe woningen en het nieuwe bedrijventerrein in Dongen. Ook is de bestaande N629 niet verkeersveilig omdat er verhoudingsgewijs veel ongelukken gebeuren. Bovendien zal de leefbaarheid voor omwonenden met de komst van de nieuwe weg toenemen vanwege verbeterde luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Provinciale staten hebben de nieuwe weg daarom nuttig en noodzakelijk kunnen achten, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

HIER VERDER LEZEN    reactie van de bezwaarmakers


Succesvolle pilot in Dongen met eerste virtuele gemeente assistent

Sinds afgelopen juni konden inwoners van Dongen als eerste in Nederland via een chatbot vragen stellen over verhuizen en reisdocumenten. De chatbot was een toevoeging aan de bestaande kanalen als WhatsApp, telefoon, e-mail en Facebook Messenger.

Pilot

Gem, de naam van de chatbot, is ontwikkeld door de innovatiegroep Virtuele Assistent die onder andere bestaat uit A&O fonds Gemeenten, VNG Realisatie en gemeente Tilburg en Utrecht. De eerste versie van de virtuele assistent ging live in Dongen. De chatbot gaf antwoord op vragen over verhuizen, paspoorten en ID-kaarten. Ook verwees de chatbot door naar de juiste pagina op de website als het gaat om veel gestelde vragen of bij het doen van een melding. Als de chatbot het antwoord op de vraag niet wist werd het gesprek, tijdens kantooruren, overgenomen door een medewerker van de gemeente.

Drie gesprekken per dag

De chatbot heeft in 5 maanden 425 inwoners van Dongen te woord gestaan. Dat zijn bijna 3 gesprekken per dag. 60% van deze gesprekken loopt van begint tot eind goed en de inwoner krijgt een passend antwoord. In 37% van de gevallen moet Gem een keer doorvragen of een suggestie doen en krijgt de inwoner nog steeds een juist antwoord. Bij 3% van de gesprekken snapt Gem niet wat de inwoner bedoeld en haakt de inwoner af. Uiteindelijk hebben maar 7 inwoners aangegeven een medewerker te willen spreken.

HIER VERDER LEZEN

Wethouder Eline van Boxtel wil spookwoningen tegengaan

NRC- Media in artikel :

'Spookhuizen in Dongen huisvesten arbeidsmigranten'


Onder andere een internationale fruitteler in Dongen werkt veelal met Poolse arbeidsmigranten. Eigenaren van het bedrijf worden in NRC met naam genoemd. Net als een aantal gemeenten waar veel arbeidsmigranten werken zijn die soms gehuisvest in wat NRC Media 'spookwoningen' noemt. Alhoewel dat door wethouder van Boxtel (PvdA /wonen ) op vragen van deze krant in deze zaak niet met zoveel woorden wordt gezegd , ligt de oplossing van problemen bij de huisvesting van deze mensen bij locaties zoals het voormalige broederhuis Glorieux of in andere behuizingen. Bekend is,dat in het voormalige broederhuis tot 100 Poolse werknemers een tijdelijk thuis zouden kunnen vinden. Bekend is ook dat pogingen bij deze voorgenomen huisvesting niet zonder meer goed verloopt. Een aantal buurtbewoners is het mordicus oneens met de plannen van onder meer de gemeente Dongen. 

HIER VERDER LEZEN (Bron NRC-media en  eigen nieuwsgaring)

Tòch nog een Lampkesoptocht…

.....in 1.000 stukjes

lampkesoptocht in Dongen

Carnaval 2021 zal op een bijzondere wijze de geschiedenisboeken ingaan. Het ontbreken van gezellige voorevenementen, fraaie optochten en uitbundige feesten geven het komende carnavalsjaar een triest randje. Maar er is gelukkig toch ook nog wat positief carnavalsnieuws te melden.


Uitgeverij Pix4Profs en dongen.nieuws.nl hebben de handen ineengeslagen en presenteren gezamenlijk een legpuzzel van 1.000 stukjes, met daarop een prachtige en unieke compilatie van afbeeldingen van een flink aantal Lampkesoptochten in het Peeënrijk. Onmisbaar voor iedere carnavalsliefhebber én voor iedere puzzelliefhebber. Deze Lampkesoptocht puzzel heeft de carnavaleske prijs van 22 euro en wordt slechts eenmalig uitgebracht in een beperkte oplage van 750 stuks dus op = op. De puzzel zit verpakt in een exclusief ontworpen doos, die vervaardigd wordt door een Dongens bedrijf. Elk exemplaar is voorzien van een uniek genummerd certificaat. Met de aankoop van deze puzzel steunt u bovendien Stichting De Peeënstekers, de centrale organisatie van het carnaval in Dongen. De Stichting ontvangt van ieder verkocht exemplaar namelijk 2 euro.“Deze oogverblindend mooie uitgave komt in februari 2021 uit productie, maar als u zeker wilt zijn van een exemplaar, dan kunt u deze vanaf nu exclusief reserveren in de webshop www.dongensedingen.nl of in de Pop-Up Store van Dongense Dingen aan de Hoge Ham 103 (voorheen De Feestwinkel).

HIER VERDER LEZEN

mededeling zonder winstoogmerk

Officieel bericht gemeente Dongen

Dongen en het coronavirus

Coronavirus berichten Dongen

UPDATE 

18 november 2020
Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving.


Horeca
De burgemeester heeft inmiddels drie sessies gehouden in een reeks van gesprekken met alle Dongense horecaondernemers. In deze sessies met steeds een zestal deelnemers wil de burgemeester persoonlijk van de horecaondernemer horen wat de coronamaatregelen voor impact hebben en hoe we daar in Dongen de komende tijd het best samen mee om kunnen gaan.


Communicatie
In samenwerking met Dongen Promotion is team communicatie deze week begonnen met het maken van filmopnamen onder het motto: Winkelen doe je thuis, in Dongen. In de filmpjes (die binnenkort worden verspreid via communicatiemiddelen van Dongen Promotion en gemeente, maar ook via lokale media), wordt aan onze inwoners de oproep gedaan om juist nu lokaal te winkelen in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart.


Kerstbomen

Om de verkoop van kerstbomen dit jaar veilig te laten verlopen verstrekt de gemeente posters aan de kwekers. Op deze manier worden de bezoekers gewezen op de geldende coronamaatregelen.


Corona-cijfers
De nieuwe cijfers van het RIVM laten zien dat in de afgelopen weken het aantal coronabesmettingen in Dongen is gedaald. De afgelopen weken zijn 172 besmettingen gemeld. In de twee weken daarvoor was het aantal besmettingen 244, in de twee weken daarvoor waren dat er 150. Er werden de afgelopen twee weken drie personen uit Dongen opgenomen in het ziekenhuis met corona terwijl er twee Dongenaren overleden aan corona.


Wethouder Jansen reageert op brief voorzitter vvDongen

Controverse  tussen vvDongen en college opnieuw aangewakkerd

'plan'  Beljaart exit


Dongen, 16 november 2020.UPDATE  vvDongen wilde in het recente verleden verhuizen. Hiermee zouden veel problemen die de vereniging ondervond en ondervindt opgelost kunnen worden. De ledenvergadering van VV Dongen stemde op 21 juni 2017 overduidelijk in met de door het bestuur voorgestelde verhuizing naar een nieuw sportpark aan De Beljaart. Met een overweldigende meerderheid van 382 voor, 9 tegen en 1 onthouding werd gekozen voor een nieuw sportpark aan De Beljaartlaan. De verhuizing naar Beljaart ging niet door en ook  de  later geopperde locatie Noorderlaan verdween naar het land van nooit. Zaken veranderen en worden geschiedenis. Wensen én overleg bleef en blijft . Er kwamen ommezwaaien en nieuwe inzichten. Nu , november 2020 spreekt voorzitter John Paul Verkooijen namens het bestuur van de grootste voetbalvereniging in Dongen in een brief aan de leden van voetbalvereniging vvDongen zijn teleurstelling uit over het uiteindelijke resultaat voor zijn vereniging die uiteindelijk voortkomt uit de sportnota Sportvisie 2019 en de nu door instemming van de raad geldende programmabegroting 2021-2024. In de sportvisie wordt veel aandacht besteedt aan de positie van vvDongen. Door de gemeente wordt erkent dat er problemen zijn met onder onder andere de parkeercapaciteit rondom het sportpark. Die kunnen, zo blijkt uit een ruimtelijke scan, met aanpassingen op het sportpark, opgelost worden.

HIER VERDER LEZEN ZIE OOK  HIER ( archief) 

Efteling en Mijzo slaan handen ineen
Unieke regionale ondersteuning in bijzondere tijden

Regio Dongen, 16 november 2020 – De Efteling en ouderenzorgorganisatie Mijzo gaan vanaf vandaag een samenwerking aan. De druk in de zorg loopt op door de aanhoudende coronapandemie. Efteling-medewerkers bieden een helpende hand om de teams in de zorg te ondersteunen en cliënten een fijne dag te bezorgen.Sinds de eerste golf in maart wordt er heel hard gewerkt in de zorg. De tweede golf is momenteel duidelijk merkbaar in de verpleeghuizen en houdt naar verwachting nog een tijd aan.

voorheen Volckaert  oa Dongen

Zorgmedewerkers hebben nauwelijks op adem kunnen komen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren die cliënten van Mijzo gewend zijn en te zorgen dat medewerkers het vol kunnen blijven houden...

HIER VERDER LEZENDe Volkspartij Dongen is er voor alle verenigingen. Ook voor VV Dongen. Vijf jaar geleden kwam Van Wanrooij met een prachtig plan aan de Noorderlaan. Toen was dit financieel te organiseren, voor zowel gemeente als VV Dongen. De leden stemden echter voor het plan Beljaartlaan. Het debacle rondom de Beljaartlaan werd een juridische en politieke vastloper. Inmiddels is de financiële positie van de gemeente flink veranderd. Bezuinigingen zijn nodig om de extreme kosten binnen het Sociaal Domein op te vangen. We kunnen het niet verkopen miljoenen naar de ene club te schuiven en bij de andere verenigingen te korten op subsidies. De afgelopen periode is gezocht naar kostenneutrale oplossingen. Geen gemakkelijke opgave voor onze wethouder. Vervanging van het versleten kunstgrasveld is noodzakelijk. KNVB normen zijn leidend in de zoektocht naar oplossingen voor de club. Er zal nog een sportieve en financiële puzzel gelegd moeten worden, maar wij hebben er vertrouwen in dat de oplossing er komt.


Volkspartij Dongen  disclaimer 

Jeugdorkest Koninklijke muziekvereniging Dongen en L-Joy dancefactory slaan handen ineen met een sinterklaasproject 

Konnklijke muziekvereniging Dongen

Zaterdag 14 november is het moment weer daar: de aankomst van Sinterklaas. Waar Sinterklaas en zijn Pieten normaal gesproken op de Loswal verwelkomd worden door de dansers van L-Joy Dancefactory en het jeugdorkest van Koninklijk Muziekvereniging Dongen, is dat dit jaar helaas niet het geval. Maar dat betekent niet dat ze stil gaan zitten! Docenten van L-Joy Dancefactory vonden dat er dit jaar speciaal aandacht mocht komen voor het Sinterklaasfeest. Wegens corona zijn er vele activiteiten geannuleerd. Lidian de Ronde heeft hiervoor Rolf Rombouts benaderd, die meteen razend-enthousiast was, en er is een speciaal Sinterklaasproject opgericht. In de jongste dansgroepen gaan ze aan de slag met superleuke opdrachten passend bij het Sinterklaasthema. Ze gaan hier vanaf 16 november mee van start en dit word aangepast aan de leeftijden van de dansers. De dansers hebben al een start gemaakt door de dansschool van vlaggetjes en slingers te voorzien, die ze zelf gemaakt hebben. Zonder muziek kan er niet gedanst worden en voor de jongste 3-4-5 jarige dancekids op zaterdag en de selectiedansers van L-Joy Dancefactory is er een extra opdracht. Dat wordt natuurlijk swingen op Sinterklaasmuziek, uitgevoerd door het Jeugdorkest. Zij gaan de komende weken o.l.v. Rolf repeteren en zullen hier de komende weken mee bezig zijn. Een project zou geen echt project zijn als het geen eindresultaat zou hebben. Alles gaat online gebeuren, want samen dansen en muziek maken kan niet. Het optreden bij de Loswal voor ouders en liefhebbers moet gemist worden. Ook hieraan is gedacht en wordt er zoveel mogelijk gefilmd, zodat ook de ouders en de leerlingen van l-joy en leden van koninklijk muziekvereniging Dongen kunnen meegenieten. Daarom gaan alle opdrachten, muziek en dansen samengevoegd worden tot een superleuk eindresultaat! AVEvent Supply heeft aangeboden om hierin de opnames van het jeugdorkest en de zang verzorgen. Zo kunnen de dansers dansen op het beste geluid van het jeugdorkest. "Het is een uitdaging, maar wij hebben er zo veel zin in! We zijn blij dat we toch nog iets kunnen organiseren om de Sinterklaassfeer er goed in te houden!"

coronavirus info

Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur

Advies: Lokale media zijn niet te missen

Loklale media Dongen

Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en democratie. Maar de lokale media kunnen hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur pleiten daarom voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media. Alleen daarmee zullen lokale media weer in staat zijn hun essentiële functies voor democratie en samenleving uit te oefenen.

Dat stellen de raden in hun advies ‘Lokale Media: niet te missen’ dat is opgesteld op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de minister voor Media (OCW). Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en de lokale democratie. Zo is het voor de democratie onontbeerlijk dat lokale media burgers informeren, zodat mensen bijvoorbeeld weloverwogen kunnen besluiten op welke partij ze stemmen. Daarnaast houden lokale media lokale bestuurders scherp en agenderen ze belangrijke maatschappelijke kwesties in de politiek. Ten slotte zorgen lokale media voor verbinding, zowel binnen groepen, bijvoorbeeld binnen een bepaalde wijk of straat, als tussen groepen, zoals tussen verschillende leeftijdsgroepen of groepen met een verschillende afkomst.

H I E R  V E R D E R   L E Z E N 

EET met je hart en Scan de QR-code en selecteer Dongen voor je donatie.

Steun de lokale EET met je hart campagne. Iedere euro telt. Juist nu!


Dongen code
eet met je hart Dongen

Dongen, 13 november 2020.Al jaren is 1 november de startdatum van de landelijke EET met je hartcampagne van stichting Met je hart. Gedurende 6 weken wordt aan restaurantgasten een vrijwillige donatie van een euro gevraagd. Hiermee organiseert ook Met je hart Dongen waardevolle ontmoetingen voor eenzame ouderen in de lokale horeca.Dit jaar is alles anders. De horeca mag geen gasten ontvangen, waardoor de EET met je hart campagne, de belangrijkste lokale fondsenwerving voor stichting Met je hart Dongen, in het geding is. Tegelijkertijd neemt de eenzaamheid onder kwetsbare ouderen in deze periode alleen maar toe. Reden te meer voor Met je hart om zich extra hard in te zetten om haar ouderen te laten voelen dat ze niet vergeten worden.Met je hart Dongen kijkt er naar uit om volgend jaar weer vele ontmoetingen te kunnen organiseren bij haar loyale horecapartners, om de ergste eenzaamheid van de ouderen te verzachten. ‘Het is hartverwarmend hoe gastvrij de horeca ons keer op keer ontvangt en omarmt’, aldus Lisette Veenstra van Met je hart Dongen. ‘En daarom extra pijnlijk om te zien hoe zwaar zij het momenteel hebben’.Stichting Met je hart Dongen zit niet bij de pakken neer en start tot het eind van dit jaar een alternatieve EET Met je hart campagne op. Bestel lokaal bij de horeca om af te halen of thuis te laten bezorgen en doe een donatie via de QR-code die je aantreft op de flyer. Met afstand de beste besteding van je euro, juist nu! Want je steunt er niet alleen de stichting en dus de ouderen mee, maar óók de lokale horeca. Tref je geen flyer aan bij je bestelling, is een donatie ook mogelijk via https://www.metjehart.nl/help-mee/doneren/ of scan de QR-code. Selecteer Dongen voor je EET met je hart donatie.De campagne wordt dit jaar ook omarmd door diverse foodwinkels in Dongen. Ook zij steunen de stichting én de horeca met de verkoop van specifieke EET Met je hart producten. Zie www.metjehart.nl/gemeenten/Dongen voor een overzicht van de deelnemers aan de EET Met je hart campagne.100% van de donaties aan EET met je hart wordt lokaal ingezet om eenzaamheid bij ouderen te verzachten. Lisette Veenstra: ‘Samen genieten, oprechte aandacht en nieuwe contacten maakt alles mooier. Precies waar onze ouderen zo hard behoefte aan hebben. Help ons om er ook in 2021 voor hen te kunnen zijn. Heel veel dank voor alle steun’.

Elf-elf-viering 2020: “Peeënrijk draait door!”


UPDATE Op 14 november 2020 startte Stichting “De Peeënstekers” het carnavalsseizoen 2020-2021, echter héél anders dan anders. Dit in navolging van het afgelopen carnavalsseizoen wat door de elementen der natuur danig werd verstoord en diverse optochten en evenementen moesten worden afgeblazen. Nu  de “corona” pandemie  roet in onze feestvreugde strooide zocht  men natuurlijk naar alternatieven. Wat doe je als er géén publiek naar de 11-11-viering mag komen vanwege de Coronamaatregelen? Dan komt “Stichting de Peeënstekers” met de 11-11-viering wel naar de mensen thuis!In de landelijke en lokale media werd het de afgelopen maanden steeds meer duidelijk: Carnaval zal in het seizoen 2020 – 2021 op een héél andere manier gevierd gaan worden dan wat we gewend zijn. Zo ook in “ôôs schôn en onvolpreze Peeënrijk”. Stichting “de Peeënstekers” widel het carnavalsseizoen 2020-2021 niet zomaar voorbij laten gaan. Dit zou wel heel gemakkelijk zijn. Er werd al een oproep gedaan aan de Dongense Peeën en Peeërinnen om het ons welbekende Peeënlied “Corona-proof” op te nemen en in te zenden zodat we toch nog met z’n allen kunnen zingen. Daar kwan de aankondiging bij van een wel héél speciale editie van de 11-11-viering: “Peeënrijk draait door!”Wilbert den Boer heeft als onze “eigen” Peeënrijkse “Mathijs van Nieuwkerk” de presentatie voor zijn rekening genomen. Wilbert ontving in zijn talkshow diverse gasten en werd natuurlijk de gehele hofhouding van het Peeënrijk voor het seizoen 2020-2021 bekend gemaakt. Wie wordt er Prins van ’t Peeënrijk? Wie wordt zijn Adjudant? Zijn er verder nog wisselingen in de hofhouding? Tja, hoe kom je daar achter dit jaar? Stichting “De Peeënstekers” nodigde daarom alle Peeën en Peeërinnen uit om af te stemmen op “Peeënrijk draait door!”.Ook via deze krant was de live-uitzending te volgen en nu als video. Geniet er  er opnieuw van en kom er achter wat het nieuwe thema wordt in ons dorp

Theek Away Loket  van bieb geopend Goed nieuws!

Vanaf woensdag 11 november is het weer mogelijk om gebruik te maken van ons Theek Away Loket! In overleg met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant mogen we het loket toch openen. Zolang de bibliotheken gesloten moeten blijven, kun je gebruik maken van deze reserveer- en ophaalservice van Theek 5 in onze vestigingen in Baarle, Dongen, Made, Oosterhout, Raamsdonksveer en Rijen.Hoe werkt het ook alweer?Bel (vanaf 10 november) naar onze klantenservice via (085) 744 10 52 en geef aan dat je gebruik wilt maken van het Theek Away Loket.Onze klantenservice is op alle werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur bereikbaar voor het reserveren van boeken en andere materialen. Houd je bibliotheekpasnummer en vier boektitels bij de hand. Onze medewerker spreekt een dag en tijd met je af waarop je jouw reservering op kunt halen in de vestiging van jouw keuze.Wij bieden deze service voorlopig aan zolang de bibliotheek gesloten moet blijven en deze service uitgevoerd kan worden binnen de richtlijnen van het RIVM en met toestemming van de lokale autoriteiten.

Goede hoop voor huurders

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel om de WOZ (waardering onroerende zaken) in het woningwaarderingsstelsel (WWS) te maximeren aan de Tweede en Eerste Kamer gezonden. De regeling zorgt voor een maximering van de puntentoekenning voor de WOZ-waarde tot 33%. De huren kunnen hierdoor minder snel stijgen en meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad Dit is één van de maatregelen die het kabinet neemt om te zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen en het behouden van voldoende woningen binnen de sociale huurvoorraad.Het doel van de maatregel is om uitschieters, veroorzaakt door een onevenredig hoog aandeel van de WOZ-waarde, te beperken. Het borgt de omvang van de gereguleerde voorraad en de regionale verdeling daarvan. Op deze manier blijven ook in gebieden met grote woningkrapte en stijgende huizenprijzen voldoende betaalbare woningen beschikbaar.

Daar wordt aan de deur geklopt…


Aan de deur geklopt opent pop-up winkel metSinterklaas-cadeautjes

Daar wordt aan de deur geklopt.... waar zal het zijn? Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november opent Aan de deur geklopt met veel enthousiasme een pop-up winkel in het centrum van Dongen. Het voormalige Etos-pand, aan de Hoge Ham 149, wordt tijdelijk ingericht als gratis speelgoedwinkel. Aan de deur geklopt zorgt voor het verzamelen van nieuw en tweedehands speelgoed en wil dit verspreiden in de gemeente Dongen. "Door het aanbieden van goed en gratis speelgoed willen we in deze tijd iets extra's doen voor kinderen", geven initiatiefnemers Rob en Bea aan. Zij hebben voldoende nieuw en mooi tweedehands speelgoed ontvangen om een pop-up winkel te kunnen openen. Maud Keulers, vanaf het begin af aan betrokken bij het initiatief vult aan: “We maken er een toffe winkel van, er zijn veel mooie cadeautjes en iedereen is welkom om een gratis Sint-cadeau uit te zoeken”. Aan de deur geklopt kan de cadeautjes ook thuis bezorgen. Ken je een gezin die iets leuks kan gebruiken? Aan de deur geklopt is te bereiken via aandedeurgeklopt@gmail.com en te volgen via Instagram: @aandedeurgeklopt of via Facebook: https://www.facebook.com/aandedeurgeklopt

Kloppen in DongenDe openingstijden van de pop-up winkel zijn vrijdag 27 november van 10.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag 28 november van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn vrijwilligers aanwezig die begeleiden bij het winkelen en helpen bij het inpakken van de cadeautjes. 

SCOUTING ST. JOZEF KERSTLOTEN WEBSHOP

 Help de kinderen van Scouting St. Jozef en koop loten!


Op zaterdag 14 november zijn leden van de Scouting St. Jozef gestart met de verkoop van kerstloten.

Door de coronamaatregelen is er geen gezamenlijke verkoopdag dit jaar waarbij onze leden op één zaterdag zoveel mogelijk woningen bezoeken om de Dongenaren de gelegenheid te geven om deel te nemen aan deze traditionele jaarlijks terugkerende kerstloterij.Wel is er dit jaar de loten-webshop. Via www.kerstloterij.st-jozefgroep.nl. kunt u op een eenvoudige manier toch deelnemen aan de loterij. Door het invullen van enkele algemene gegevens en het aantal gewenste loten ontvangt u na betaling digitaal de kerstloten.Voor het kleine bedrag van slechts 50 eurocent per lot maakt u al dan al kans op een overheerlijke ambachtelijk gemaakte bakkerstaart. De trekking zal plaats vinden op vrijdag 18 december om 20:00 uur tijdens een live uitzending vanaf ons Scoutinggebouw ’t Wezelhonk. De winnende lotnummers worden ook hier na de trekking bekend gemaakt. Bovendien zal de uitslag te zien zijn op onze website: http://www.st-jozefgroep.nl en op facebookpagina: http://www.facebook.com/scouting.st.jozef.dongen

Veilig Dongen

Verkeersveiligheid is gebaat bij gerichte communicatie naar diverse doelgroepenOp dit moment kiezen we voor Dongen als extra aandachtspunten in de communicatie voor:


-Verlichting
-Parkeren
-Hardrijden
-Verkeersregels

Landelijk

(Ministerie I&W, VVN) staan het hoogst op de campagnekalender:


-Afleiding
-Fietsverlichting

-Snelheid

-Alcohol

Dongen moet verkeersveiliger worden. Wethouder Petra Lepolder wil dat bereiken door 'Dongens maatwerk'. Daarin staat het opschalen van gerichte communicatie door zoveel mogelijk Dongenaren te bereiken aangaande verkeer en veiligheid centraal. Dat blijkt uit de inhoud van een raadinformatiebrief aan de gemeenteraad. Lepolder wil zo direct mogelijk en duidelijk communiceren, ook naar Dongenaren die laaggeletterd zijn. Per doelgroep wordt de juiste kernboodschap en de juiste vorm gekozen. Daarmee worden specifiek fietsers of automobilisten aangesproken , of bewoners van een bepaalde wijk. Dat kan gaan over rijgedrag en bijvoorbeeld parkeerbeleid De maatregelen en voorstellen vloeien voort uit een recent gehouden themasessie over verkeer & veiligheid waar de wethouder van verkeer en vervoer , de beleidsadviseur verkeer, de beleidsmedewerker verkeer en adviseurs van de teams beheer en communicatie aan deel namen. Het moet veiliger in, door en om Dongen door minder ongelukken, meer veiligheid ,minder overlast in de wijken en daaruit voortvloeiend ook minder klachten bij gemeente. Onderzoeken wijzen uit dat het gedrag van mensen negen van de tien keer de oorzaak is van een ongeval of het creëren van een gevaarlijke situatie in het verkeer en niet de infrastructuur. Ook in Dongen blijkt dat de praktijk te zijn. ' Daarom richten we ons in het plan van aanpak op het gedrag van onze inwoners. We willen zorgen voor meer inzicht en meer bewustwording. We spelen in op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid' zo staat te lezen in brief aan de raad. Dongen wil blijven meewerken en een bijdrage leveren aan de veiligheid in de regio, lokaal ,provinciaal en landelijk. De kracht van herhalen van de boodschap en het 'wijzen op' is daarbij een middel. De boodschap moet duidelijk zijn en liefst een 'lokaal gezicht' .Dat kan worden bevordert door dorps- en wijkraden erbij te betrekken. Zo ontstaat er een permanente 'jaarplanner'


Vv Dongen en ING verlengen opnieuw het sponsorcontract tot en met 2023


VEEL MEER SPORT

UIT DONGEN

VIND JE H I E R 


Glasvezel voor 8000 huishoudens en bedrijven in Dongen

Deze week starten de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel binnen de bebouwde kom van Dongen. Na de eerste aanleg van glasvezel in De Beljaart, worden nu ongeveer 8000 gezinnen en bedrijven voorzien van een aansluiting op het glasvezelnetwerk. De werkzaamheden duren tot ongeveer september 2021. Het gaat in totaal om ruim 100 kilometer kabel dat door de Dongense bebouwde kom wordt gelegd. Het netwerk wordt tot in de woning of het pand aangelegd.


Snel en goed internet belangrijker dan ooit.

Wethouder Lepolder is blij met de aanleg van glasvezel in Dongen: “Glasvezel heeft veel voordelen. Het is een stabiele techniek, waarmee je snel en goed internet hebt. Dat is nu belangrijker dan ooit. Heel veel mensen werken op dit moment thuis of volgen onderwijs vanuit huis. Digitale verbondenheid speelt een steeds grotere rol. Dan is een goede internetverbinding essentieel. We zijn dan ook blij dat er partijen zijn die daarin willen investeren.“ 

Aanleg en planningHet netwerk wordt wijk voor wijk, straat voor straat aangelegd. KPN NetwerkNL, de partij die de glasvezel aanlegt, informeert bewoners over het glasvezelnetwerk voordat de werkzaamheden in hun wijk starten. De aanleg betekent dat in alle straten gegraven gaat worden. Als het netwerk er eenmaal ligt, staat het open voor de diensten van diverse providers. Kernen Naast de bebouwde kom zijn er ook partijen die de kernen willen gaan voorzien van glasvezel. Hierbij is het noodzakelijk dat genoeg mensen een abonnement afsluiten bij één van de vier deelnemende telecomaanbieders. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Richtlijnen CoronavirusKPNNetwerkNL volgt tijdens de werkzaamheden de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Op basis daarvan wordt elke dag opnieuw bekeken of er extra maatregelen nodig zijn. De meest actuele informatie staat op www.kpnnetwerk.nl/corona.

Vragen?Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van het glasvezelnetwerk? Neem dan contact op met KPN NetwerkNL. De contactmogelijkheden zijn te vinden op kpnnetwerk.nl/service-en-contact.De Luchtmachtdagen van 2021 op vliegbasis Gilze-Rijen, gaan definitief niet door

KIJK OP ONZE

REGIO

PAGINA
HIER

HET POLITIEKE NIEUWSBesluiten college Vergadering  van B&W gemeente Dongen

dinsdag 17 november 2020


**

Woningbehoefte onderzoek gaat er komen!
Eigen berichtgeving Ouderenpartij voor Dongen

** 


BEGROTINGS-VERGADERINGEN

2021 – 2024 Gemeente Dongen.

VERGADERINGEN

1 EN 2 :

donderdag 5 en 12 november 2020

EEN ANALYSE

**

D66 Dongen keurt begroting goed

EIGEN BERICHTGEVING D66

**

Begroting 2021-2024 gemeente Dongen

Column ingezonden door  Fractie Volkspartij Dongen 

BINNENKORT MEER !!


HIER ALLE COLUMNS VAN LIA

INTERNETSTORING

(384)YOU'RE  FIRED ! (385)

verder lezen 

HIER ALLE COLUMNS RINUS

Kinderen spreken de waarheid (673)

(...).Kinderen tot gemiddeld zeven jaar waarvan sommigen nog bedplassend tijdelijk heel lief en gehoorzaam in het leven staan zijn geen uitzondering in de periode van pakweg half november tot (en met ) 5 december .unnen betalen.‘Hoezo niet kan betalen ? (...)  


verder lezen

HIER ALLE COLUMNS PIET

Man die jongens aanspreekt krijgt klappen


politie houdt jonge verdachten aanPolitiemensen hebben vrijdagmiddag 20 november 2020 in Rijen een 15-jarige jongen uit die plaats aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Een dag later, op zaterdag 21 november, hielden ze bovendien een 17-jarige jongen uit Rijen aan. De jongens worden ervan verdacht die middag op de Mgr. Schaepmanlaan in Dongen een 53-jarige man uit Vlaardingen te hebben mishandeld.


Het slachtoffer had gezien dat twee jongens een fiets aan het vernielen waren en had daar wat van gezegd. Vervolgens kreeg hij zelf klappen van het tweetal. De man zou daarbij ten val zijn gekomen en terwijl hij op de grond lag zijn geschopt. Omstanders vingen de man op en waarschuwden de politie.


Melden

Politiemensen stelden ter plaatse direct een onderzoek in. Ze namen een aangifte op en spraken met diverse mogelijke getuigen. Uit dit onderzoek bleek dat de verdachten vermoedelijk jongens uit Rijen van 15 en 17 jaar oud zijn. Een officier van Justitie gaf diezelfde middag toestemming voor aanhouding buiten heterdaad op verdenking van openlijke geweldpleging c.q. (poging) zware mishandeling. De 15-jarige jongen is daarna in Rijen aangehouden. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet. De 17-jarige verdachte heeft zich zaterdag bij de politie gemeld, hij is ook aangehouden en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.

( bron : Politie Dongen)

Dongens herfstarchief


Een duik in ons archief

Dongenhomespot bestaat ruim 15 jaar. We gaan dat niet vieren. Wel blikken we elk seizoen ruim terug in onze archieven. Wat gebeurde er allemaal  in de vijftien lange jaren … We starten met verhalen over mensen en dingen uit Dongen.


Dongen ' mensen en dingen '

86 pagina's


Dongen ' toen'

88 pagina's


Dongen 'nu en toen'

26 pagina's


Dongen 'verleden en toekomst'

21 pagina's


Dongen cultuur

99 pagina's


Dongen verenigingen

30 pagina's


Dongen 'mijn verhaal'

88 pagina's


Dongen 'mijn gedicht' 

8 pagina's


Dongen 'korte verhalen'

44 pagina's


Dongen ' PEE zomerverhalen '

76 pagina's