VOORPAGINA

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

* video's

* fotoalbums

* belangrijkste Dongense links

* disclaimer   

lia van gool

DE VIJFTIGSTE COLUMN VAN LIA VAN GOOL GAAT OVER 

even slikken..

Komkommers

op batterijen en tasjes met een piemel

rinus krijnen

We vinden het veilig en handig dat we overal kunnen pinnen, maar eigenlijk laat je een enorm digitaal spoor na. Het gemak wint het van de privacy, al proberen overheden op allerlei manieren wel ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens beschermd worden

REGIE

Zij beleven de wereld anders dan de meesten van hun medemensen rondom ze, die fluitend opstaan en het klaar spelen om elke dag een vrolijke lach op hun gezicht te toveren.

 

VAN TAKJE NAAR TAKJE

(625)

 

piet eelants


Gemeente Dongen ruimt binnenkort op kosten van bedrijf brandresten op bij TUFEr is in ieder geval één kogel door de kerk. De gemeente Dongen gaat onderzoeken hoe de brandresten die aanwezig zijn na de grote brand op 11 oktober 2018 op het fabrieksterrein van TUF recycling kunnen worden opgeruimd. Dat is vandaag besloten in een vergadering van B&W waar het advies is behandeld van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.De commissie is van oordeel dat de bezwaren van TUF Recycling BV en TiMaSe BVBA niet-ontvankelijk zijn en de bezwaren van mevrouw Van Trimpont ( eigenaar van TUF) ongegrond zijn. Haar verzoek om vergoeding van proceskosten werd eveneens afgewezen. Het college heeft vandaag (dinsdag 19 februari 2019) op het bezwaar besloten conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften te volgen. Er gaat dus opgeruimd worden.Daarbij is nog niet bekend of nu ook alle kunstgrasvelden worden opgruimd. In een brief aan de raad heeft het college het over 'brandresten'. Het opruimen van die brandresten moet wel nog aanbesteed worden.

 HIER MEER 


Google mapsfoto

Oud -Broederhuis Glorieux in Dongen.

Dongen wil meer adequate en rechtstreekse informatie voor omwonenden door

woningcorporatie Leystromen


Middels een raadinformatiebrief is de raad ingelicht over de stand van zaken rond het voormalige broederhuis Gloreux .Het college schrijft daar in, dat op donderdag 14 februari een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Dongen en de Bouwvast Beheer BV, E&A Uitzendbureau en Leystromen. De gesprekspartners van de gemeente zijn geïnformeerd over het aantal overhandigde petities en over de strekking daarvan. Gezamenlijk is teruggekeken op de inloopdag en op de vragen die leven in de wijk. De vragen gaan voornamelijk over het aantal arbeidsmigranten dat men wil huisvesten, de parkeerdruk, beheer en toezicht, de periode dat arbeidsmigranten in het gebouw verblijven en het aantal jaren dat het gebouw voor dit doel gebruikt gaat worden. Ook is gesproken over (het gebruik van) het park dat annex gelegen is aan het voormalige broederhuis. Het college wil dat Leystromen en Bouwvast Beheer BV, E&A Uitzendbureau de vragen beantwoordt die met name door de buurtbewoners zijn gesteld en grote zorgen weergeven die spelen in de buurt. Het college hoopt daarmee wat zorgen voor die aanwonenden weg te kunnen nemen. Leystromen zal over de inloopdag een terugkoppeling gaan geven rechtstreeks aan de inwoners van de wijk. Tevens moet
Leystromen, Bouwvast Beheer BV en Uitzendbureau E&A het initiatief nemen voor het indienen van een nieuw principeverzoek voor de invulling van het gebouw. HIER VERDER LEZEN: ruim 500 opgehaalde petities

klimaatstaken

41 klimaatstakers op het Cambreur College

“Spijbelen is niet echt mijn ding, ik ga de uitleg donderdag echt missen”, schrijft een vwo-leerlinge. Toch kiest zij er met veertig andere havo- en vwo-leerlingen ervoor om op 7 februari naar Den Haag af te reizen. 41 lange brieven ontvangen de afdelings-leiders, keurig handgeschreven en met een handteke-ning van hun ouders. Ze maken zich zorgen. De focus van de Nederlandse regering ligt meer op de sociaal-economische positie van Nederland, te weinig op het verbeteren van het klimaat. We putten de aarde uit, de temperatuur stijgt, de ijskappen smelten, de plastic soep in de oceanen groeit. We moeten sneller van het gas af, de grote vervuilers moeten betalen, we moeten een vleestaks invoeren, het gebruik van groene stroom moet gestimuleerd worden.Maar ‘de jeugd van tegenwoordig’ bestaat niet. Deze 41 jongeren hebben nagedacht, met hun ouders overlegd, een lange brief geschreven en daarin aangegeven wat zij zelf doen om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.HIER VERDER LEZEN


Trouwen in Dongen, daar zeg je geen  nee tegen!

Binnenkort wordt trouwen in Dongen nóg aantrekkelijker. Er komen nu al veel bruidsparen naar de bijzondere trouwlocaties in Dongen om te trouwen, maar als  het aan de gemeente Dongen ligt worden dat er nog meer. Binnenkort start de campagne 'Trouwen in Dongen, daar zeg je geen nee tegen' om meer bruidsparen naar Dongen te trekken.

Compleet aanbod Trouwen in Dongen wordt een complete beleving voor toekomstige bruidsparen. Een warm bad, in het contact én in de vorm van een totaalpakket in samenwer-king met ondernemers uit Dongen. De service vanuit de gemeente naar toekom-stige bruidsparen wordt intensiever en persoonlijker door een persoonlijke trouw assistent te koppelen aan het bruidspaar. Bruidsparen kunnen via WhatsApp gemak-kelijk in contact komen en vragen stellen. Ook krijgt het bruidspaar tips toegestuurd in de vorm van een online magazine. Hierin staan Dongense ondernemers waar bruidsparen terecht kunnen voor bijvoorbeeld een bruidstaart, catering, een feest of visagie. LEES VERDER HIER


Mooie opbrengst voor

'Eet met je Hart '
Burgemeester Starmans : "zonder sponsors kan het niet "

'Eet met je Hart' is een landelijk stichting die in Dongen geleid wordt door Lisette Veenstra – Goos. Zij was een van vrijwilligsters die vandaag het bedrag bekendmaakte dat vorig jaar is opgehaald tijdens de campagne van de stichting onder de vele etentjes die plaatsvonden in de Dongense restaurants. Hierbij wordt gasten gevraagd per maaltijd  één euro te schenken aan 'Eet met je Hart'. Dat geld wordt gebruikt om vooral eenzame mensen in Dongen gezel-lige tijden mee te laten maken waardoor die eenzaamheid even vergeten kan worden. HIER VERDER LEZEN

De Biezen doet NLDoet:

Opknappen hotel

Zaterdag 16 maart doet Wijkraad De Biezen weer mee met NLDoet. Zes jaar geleden heeft de Wijkraad samen met wijkbewoners en Ken en Geniet een insectenhotel gebouwd. Dit hotel is toe aan een grondige renovatie, zeker door het intensieve gebruik ervan. Hiervoor zoeken wij mensen die handig zijn in dakpannen leggen of een handje mee willen helpen. “Bouwvakkers” kunnen zich op 16 maart om 13.30 uur melden bij de Wijkraadtent die nabij het hotel staat geplaatst. Bent u niet zo’n klusser maar wilt u er wel graag bij zijn, dat mag natuurlijk ook. De koffie en thee staat klaar in onze tent.
Voor kinderen is die middag ook genoeg te doen: zij kunnen hun eigen insectenhotel maken om zo de insecten in eigen tuin en omgeving een plezier te doen. Iedereen is van harte welkom, om te klussen of om gewoon een lekker bakkie koffie of thee met elkaar te drinken. Wij zien u graag aanstaande zaterdag 16 maart tussen half twee en vier uur in onze tent aan het Jagersveld ter hoogte nummer 31.

Situatie nu
Zo ziet het complex er straks uit

Raad van State verklaart beroep ongegrond 

Groen licht voor ontwikkeling Heuvel 15 in Dongen

Dongen mag gaan bouwen en verbouwen aan de Heuvel 15 in het kader van  herbestemming en ontwikkeling van de voormalige leerlooierij en het aangrenzend terrein. Woensdag 13 februari heeft de Raad van State het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is de gerechtelijke procedure ten einde en is het bestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van maximaal 23 woningen, onherroepelijk geworden. Op 8 maart 2018 stelde de gemeen -teraad het bestemmingsplan Heuvel 15 vast. Dit bestemmings-plan voorziet in de verbouw van de voormalige leerlooierij tot woningen en de bouw van grondgebonden woningen op het aangrenzend terrein. Tegen het vaststellingsbesluit was door een omwonende beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan zou voorzien in te veel woningen en de invulling zou afbreuk doen aan het historisch karakter van de Heuvel. Ook waren er bezwaren tegen de verkeersafwikkeling op de Heuvel en de ligging van de parkeervoorzieningen. Afbeeldingen : Gemeente Dongen
HIER VERDER LEZEN 

Foto : AD VONK

Optochten Peeënrijk Carnaval 2019
Ook dit jaar trekken er met Carnaval weer drie optochten door ons schôn en onvolprezen Peeënrijk. De Grote Optocht en Lampkesoptocht staan in het teken van het Carnavalsmotto “We zen in Vurm”. Het thema voor de Kinderoptocht is “Dreke, al 44 jaor un Peeke”. In dit artikel vind je informatie over de diverse optochten Belangrijke informatie voor het inschrijven voor optocht(en)Op zaterdag 2 maart tussen 11.00-12.00 uur kan bij Jansen & Jansen voor het laatst ingeschreven worden door deelname als groep of individueel. Hierna kan er niet meer worden ingeschreven! Dit geldt voor zowel de Grote Optocht als óók voor de Kinderoptocht. Zaterdag 2 maart is de dag van de Intocht. Om 14.00 uur word bij het gemeentehuis de Peeënvlag gehesen en er vindt de onthulling plaats onder het luid gezang van het Peeënlied. Daarna gaat de stoet voor de kranslegging naar de beeldengroep bij “Ut Swingende Sportpaleis” (de Cammeleur). Aansluitend vindt tijdens de buitengewone raodsvergaodering in (besloten Carnavals sfeer) de sleuteloverdracht plaats.

HIER VERDER LEZEN

Bezoekers-onderzoek centrum Dongen

 

De gemeente Dongen laat van 6 tot en met 23 februari onderzoek doen onder bezoekers van het centrumgebied. In deze periode lopen er enquêteurs in het centrum en kunnen bezoekers door hen aangesproken worden. Het houden van een bezoekersonderzoek komt voort uit de Centrumvisie en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Dongen centrum 2018-2020, die met inwoners, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en organisaties zijn opgesteld. Twee van de speerpunten zijn Winkelen en Ontmoeten & Verblijven. Ambities zijn onder andere het concentreren van detailhandel in het kernwinkelgebied, transformatie van leegstand in de aanloopstraten naar wonen en het verbinden en programmeren van ontmoetingsplekken rondom het centrum (De Cammeleur, het Looiersplein, het Wilhelminaplein en Park Vredeoord).

 HIER VERDER LEZEN  foto: Adriaan Raesen 


DDDQ 2019

Dongense DorpsQuiz 2019  is op zaterdag  28 september

De Dongense DorpsQuiz (DDDQ) bestaat 5 jaar! Omdat er een lustrum gevierd moet worden krijgt editie 2019 een speciaal tintje. Welk tintje dat gaat worden blijft nog even geheim. De Dongense DorpsQuiz wordt gehouden op zaterdag 28 september. De prijsuitreiking annex feestavond volgt een week later op 5  oktober. Inschrijven kan op zondag 19 mei tussen 10.00 tot 12.00 uur in museum De Looierij, Kerkstraat 33. Er is ruimte voor maximaal 150 teams. De captainsavond vindt plaats in week 38 (tussen 16 en 20 september). Exacte datum volgt.

Wordt vervolgd!