START

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant  van Dongen 

is er voor alle Dongenaren

 

Ideëel|snel|objectief

ko 280120 1
ko 280120  2


'Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend'
Burgemeester Marina Starmans

reikt koninklijke onderscheiding uit

aan Leo Verhoeckx  
Dongen, 28 januari 2020. Burgemeester Marina Starmans overhandigde deze dinsdag namens de koning een koninklijke onderscheiding uit aan de heer Leo Verhoeckx. Verhoeckx is vanaf nu lid in de orde van Oranje Nassau . Uiteraard was het een groot genoegen voor Starmans om de versierselen uit te reiken. Zijn vrouw ontving een grote bos lentebloemen. Leo Verhoeckx is in 1994 lid geworden van BRIDGE82 en nam na enkele jaren de voorzittershamer ter hand. "Dit heeft u met grote deskundigheid gedaan " aldus de burgemeester. Verhoeckx is volgens Starmans niet zo maat een voorzitter. "U bent meer DE duizendpoot van BRIDGE82. Naast uw voorzitterschap bent u bridge -cursussen gaan geven en u heeft zelf cursussen gevolgd om wedstrijdleider en arbiter te worden. " Volgens de burgemeester heeft de heer Verhoeckx de 'vergrijzing 'in de club tegen weten te houden. Leo Verhoeckx heeft er voor gezorgd dat er een samenwerking op gang kwam met Golfcentrum Dongen om enkele Golf- en Bridge- activiteiten te organiseren en hij werd op verzoek interim- voorzitter van de tennisvereniging Bas Dongen. Leo Verhoeckx is volgens de burgemeester ' de man met de helicopterview'. "Want niet alleen de financiën worden in de gaten gehouden maar er is ook aandacht voor lief en leed. U bent integer, heeft een goed gevoel voor humor en bent voor de club enorm belangrijk geweest. Uw onnavolgbare kracht binnen BRIDGE82 noemen de overige bestuursleden uniek in zijn soort".

De Cammeleur :

'gewoon een goed verhaal'

Evaluatie valt  vrij gunstig uit ,

maar er zijn beren op de weg 


Dongen, 24 januari 2020. Beginnen met het goede nieuws is een veel voorkomend fenomeen. Het college van Dongen koos hiervoor bij het vrijgeven van de gegevens uit de eerste evaluatie over het wel en wee van de eind 2018 geopende Cammeleur. Dat kan ook. De Cammeleur is inderdaad de nieuwe hotspot van Dongen zoals het college opmerkt. Aan de hand van de vrijgekomen cijfers vanuit een op 15 januari 2020 gesloten enquête onder gebruikers en bezoekers blijkt dat op een schaal van 10 de ondervraagden gemiddeld een 7,2 aan waarderingscijfers gaven aan vele aspecten van het gebouw en het concept waarop de Cammeleur draait . Men voelt zich thuis in de Cammeleur en men vindt dat er genoeg te doen is (veel activiteiten in het gebouw). Ook vindt men goed geholpen te worden , zijn ze tevreden over de ruimten en vindt men de prijzen aanvaardbaar. De ( 28) medewerkers zijn tevreden over de 'open cultuur' ,de ruimten ,het gevarieerde aanbod van activiteiten , de toegankelijkheid, de ten tijden van de enquête geldende toegangstijden en de samenkomsten tussen de verschillende doelgroepen .Ook minpuntjes kwamen hier naar voren .”In praktijk lopen ze het meest aan tegen drukte in het gebouw en op kantoor en de overlast van jongeren. Medewerkers zien nog groeimogelijkheden in de samenwerking en communicatie tussen de partners “zegt het college. Wel werd het 'klimaat' in de enquête door gebruikers en bezoekers ook regelmatig genoemd als verbeterpunt.

HIER VERDER LEZEN


Nieuwe ontwikkelingen rond recycling oude kunstgrasvelden geven hoop voor oplossing van het TUF probleem


Dongen, 21 januari 2020. Het college heeft de raad vandaag schriftelijk 'bijgepraat ' over de actuele status van het in Dongen als heet hangijzer bekendstaand TUF- dossier. In de brief staat dat de gemeente Amsterdam eerder deze maand heeft besloten GBN Artificial Grass Recycling BV (GBN-AGR) een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een fabriek die in staat is kunstgras te recyclen.Dit bedrijft neemt een nieuw initiatief vanuit de commerciële markt voor grootschalige opslag en recycling van kunstgrasmatten in Nederland. Een enkele fabriek is volgens een woordvoerder van het bedrijf voldoende voor het recyclen voor alle vrijkomende kunstgrasvelden in ons land.De nieuwe alliantie waarover de gemeente bericht, is opgericht door GBN Groep in samenwerking met ketenpartners Antea Sport, Edel Grass, Ten Cate Grass Group, Greenfields, CSC Sport, Sports & Leisure Group en Domo Sport Grass. Uit publicaties blijkt dat de fabriek dit jaar nog gereed moet zijn voor 'productie ' . De locatie is gepland in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Afgelopen dinsdag heeft in Dongen een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het college, de directie van het consortium , de gemeentelijke organisatie en de OMWB , waarin gesproken is over huidige status van het dossier TUF en de mogelijkheden en vooruitzichten in de nabije toekomst voor de Dongense situatie.

HIER VERDER LEZENMozaïeken van Marius de Leeuw


Onderzoek tot haalbaarheid behoud Cambreur -mozaïeken in nieuwe fase


Er is een update van de laatste stand van zaken met betrekking tot de door sloop bedreigde mozaïeken van Marius de Leeuw in de gevels van het Cambreurcollege.Nadat de heemkundekring vernam dat deze belangrijke werken van de monumentalist Marius de Leeuw bedreigd werden mee ten onder te gaan in de sloop van het huidige Cambreurcollege heeft Kring van het college van B en W en van het schoolbestuur de mogelijkheid gekregen te onderzoeken of behoud mogelijk zou zijn. Hiervoor was als belangrijke voorwaarde gesteld dat het voor zowel schoolbestuur als de gemeente Dongen geen geld zou kosten en dat herplaatsing in of aan het nieuwe schoolgebouw niet was toegestaan. Met deze randvoorwaarden is door de heemkundekring en de werkgroep monumentale kunst (WMK) van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut gezamenlijk actie ondernomen om uit de samenleving ideeën en plannen op te halen die duurzaam behoud mogelijk maken en haalbaar zijn. Tot verrassing van de initiatiefnemers kwamen hierop veel suggesties en een viertal verder uitgewerkte plannen binnen. Deze zijn gebundeld in een speciale uitgave van de Wazerweijen en gepresenteerd op een informatieavond in het Cambreurcollege in begin juli 2019.

HIER VERDER LEZEN

Óók Verantwoording 

College geeft raad overzicht van gemeentelijk geldend sociaal beleid


Dongen, 27 januari 2020. Op landelijk gebied is de politieke bestuurlijke drijfsfeer op sociaal beleid doorgaans gericht op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Ook Dongen voert dit beleid in het sociaal domein en geeft dit ook aan in de programmabegroting 2020-2023. Het is vooral een liberale gedachte dat zelf regie voeren over eigen leven de mens naar een hoger plan drijft. Mensen kunnen wel rekenen op de ( gemeentelijke) overheid daar waar het mogelijk en echt nodig is. De burger wordt ondersteunt vanuit voorzieningen die vooral de wet 'Wmo' oplegt aan de gemeenten. “De gemeente doet dit samen met alle partners en vanuit een integrale benadering. Waarbij gezocht wordt naar effectieve oplossingen, met oog en zorg voor de financiële beheersing “. Dat laatste zegt het college in een vorige week aan de raad gestuurde raadinformatiebrief betreffende het te voeren beleid in het sociaal domein- gebied. In de brief aan de raad worden tal van andere zaken binnen het sociaal domein opgesomd en verduidelijkt. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de problematiek rond wachttijden in verzorgingstehuizen en de stijgende kosten in de jeugdzorg . Hierover komt binnenkort een separate raadinformatiebrief uit. Ook wordt verantwoording gegeven over het beleid ten aanzien van statushouders en de inburgering daaromtrent. Ook hierover bereikt de raad binnenkort een raadinformatiebrief.( OOK hier) HIER VERDER LEZEN


Gastles solliciteren voor leerlingen Cambreur College

Het Cambreur College ontvangt regelmatig gastdocenten. Op donderdag 23 januari verzorgde Arjan Heijdens, beleidsadviseur Personeelszaken, lessen over solliciteren voor leerlingen van Mavo 3.
Op verzoek van het Cambreur College geven medewerkers en leden van het college van burgemeester en wethouders regelmatig een gastles. Docente Nederlands Marcella Kant nodigde Arjan Heijdens uit om de leerlingen tips te geven hoe je een goede en originele brief kunt schrijven die (hopelijk) leidt tot een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Tijdens de volgende lessen Nederlands oefenen de leerlingen om dit goed onder de knie te krijgen.Een goede brief is het halve werk, aldus Arjan. "Als je daarna wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan is het belangrijk dat je ook een goede eerste indruk maakt. Je gesprek begint al zodra je je fiets parkeert. 
HIER VERDER LEZEN :

Solliciteren kun je leren!


Interessante avond voor

ouders van pubers

 

Een zestigtal ouders trotseerde wind en regen op weg naar de drie locaties waar de avond “Uit met ouders” plaatsvond. Op initiatief van de gemeente Dongen en de GGD kregen de aanwezige ouders door een aantal goed ingevoerde sprekers tips over het omgaan met een puber in 2020. Wethouder Petra Lepolder heette iedereen van harte welkom in de aula van het Cambreur, waarna de groep in drieën gesplitst werd. Novadic Kentron in de persoon van Nathalie Roumen sprak over gamen, over voordelen en gevaren. Aydin Akkaya verwelkomde zijn groepen in De Poort en vertelde in rap tempo over de verleidingen en uitwerkingen van alcohol en drugs op pubers, in Den Hamse Bok tenslotte was het thema ID-fraude in combinatie met de horecawet.Rode draad in de drie waardevolle presentaties: Pubers zijn onzeker, zoekende, hun hersenen zijn nog niet volgroeid. Ouders moeten dus zo duidelijk mogelijk aangeven wat wel en niet geaccepteerd wordt, moeten de grens aangeven. Een puber zal proberen over die grens te gaan, maar kent de grens wel. Zaken bespreekbaar maken, met elkaar in gesprek blijven, dat was bij de drie workshops het advies.Met name de sprekers van de politie en van handhaving geven aan dat pubers, maar ook vaak ouders niet op de hoogte zijn van het feit dat het overtreden van de horecawet (Nix18) niet alleen gevolgen kan hebben voor de puber onder de achttien, maar ook voor diegene die de alcohol doorgeeft en voor de horecaondernemer. Ook bij het gebruiken van een vals ID zijn zowel de lener als de uitlener strafbaar en kan het tot een strafblad komen. Een zeer zinvolle avond, met dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het Cambreur is graag ook volgend jaar weer van de partij.

Jos en Toos Trommelen-Schoenmakers

60 jaar getrouwd


Dongen, 23 januari 2020 . Burgemeester Marina Starmans ging vandaag op bezoek in de Volckaert om het diamanten echtpaar te feliciteren. Jos en Toos Trommelen-Schoenmakers zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Een grote taart van bakker de Koning werd aangesneden. Mevrouw kan helaas niet meer thuis wonen. Jos is op 8 juli 1934 geboren en opgegroeid als 8e in het gezin van elf (8 zonen en 3 dochters) op de boerderij aan de Lage Ham in Dongen. Na de landbouwschool (veeteelt en tuinbouw) besloot Jos om in de veeteelt verder te gaan. Het werken op de boerderij beviel hem goed. Naast het werken thuis ging hij bij boeren in de buurt werken. Ook vervulde hij de dienstplicht .Toos geboren op 12 september 1934 woonde op Vrachelen (Oosterhout). Als oudste dochter van een boerengezin van dertien kinderen(9 dochters en 4 zonen). De oorlog was voor deze familie een heftige tijd. De boerderij brandde af en een zusje is tijdens de oorlog overleden. Het gezin leefde lange tijd in een grote kippenstal.Na de huishoudschool werkte Toos bij verschillende families in het huishouden en ook thuis was Toos degene die haar steentje bijdroeg om het gezin draaiende te houden. Haar vader zei weleens, dat nadat Toos uit huis was gegaan, de schoenen van alle gezinsleden nooit meer gepoetst zijn.

HIER VERDER LEZENVuelta-bord voor doorkomstgemeente Dongen

Dit jaar komt een van de drie grootste wielerrondes van de wereld naar Brabant. Het peloton doorkruist op 15 en 16 augustus 2020 maar liefst 18 Brabantse gemeenten. Naast de officiële ritten worden in alle gemeenten ook evenementen rondom deze Ronde van Spanje georganiseerd, waardoor heel Brabant betrokken wordt bij dit bijzondere evenement. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (met sport in portefeuille) overhandigde woensdag 22 januari in Baarle-Nassau, Etten-Leur, en Dongen speciale komborden aan elf wethouders van west-Brabantse gemeenten.De borden worden onder de naamborden aan de gemeentegrens bevestigd, en maken duidelijk dat dit een doorkomstgemeente van La Vuelta Holanda is. Van Gruijthuijsen: “De Vuelta past precies in ons sportbeleid. We gebruiken sport om Brabant sterker te maken, op sportgebied maar ook als het gaat om leefbaarheid, vrijetijdseconomie en heel veel andere aspecten. De Vuelta levert daar natuurlijk een geweldige bijdrage aan.”

FOTO: Peter van Trijen

HIER VERDER LEZEN

Het Sauwelweekend komt er aan

Op een donkere december avond, op de verjaardag van Sinterklaas zijn de Sauwelaars bijeen. Bij de gewone mensen is de spanning na het heerlijk avondje wel weg. Niet bij de Sauwelaars. Zij hebben deze avond de loting om te bepalen in welke volgorde zij mogen sauwelen op de sauwel avonden. Om de intense spanning wat te doorbreken zijn de Sauwelaars geïnterviewd. En u als lezer heeft met het interview een mooie opmaat naar het sauwelweekend.

Deel 1 waarin de Sauwelaars zich voorstellen:

Peter Verharen doet, na een paar jaar afwezigheid, voor de tweede keer mee. De vader van Peter heeft tig keer mee gedaan vanaf de jaren 70. Dat vond Peter heel spannend en hij dacht dat ga ik doen. Hij vertelde het zijn vader en die zei “Dat moet jij niet doen want dat kan jij niet”! De vrouw van Peter was ook geen voorstander dus dacht hij, dit is het moment. Nu ga ik het doen. Dit jaar gaat Peter als voetbaltrainer de ton in. Hij zegt daar oprecht bij dat dit, Gemengd Dongens Voetbal Team, een top team is. Zelf plaatst hij zich als trainer in het rijtje met trainers als Marco van Basten. Peter schat zich in als een middenmoter. De interviewer kan u echter niet vertellen of dit nu over het sauwelen of over het voetbalteam gaat. Peter blijft met zijn sauwel graag dicht bij het typetje. Zijn uitgangspunt is een geweldig leuke avond voor het publiek. HIER VERDER LEZEN


springplank s Gravenmoer

Gezellig en geslaagd Voorleesontbijt

op De Springplank in 's Gravenmoer
Wat waren er veel peuters gekomen naar het Voorleesontbijt dat OBS De Springplank organiseerde voor alle peuters van ’s Gravenmoer. Zo’n kleine 20 dreumesen en peuters genoten samen met de kleuters van juf Corina van het Voorleesontbijt, want deze week zijn de Nationale Voorleesweken. De peuters van De Bengels (Kinderopvang De Toverdroom) waren er ook. In plaats van op hun eigen locatie een Voorleesontbijt te houden waren zijn deze ochtend met hun juffen op bezoek bij De Springplank. Ook andere peuters waren samen met hun ouders naar het Voorleesontbijt gekomen. Er werd, natuurlijk, eerst gestart met een lekker ontbijtje: kleine krentenbolletjes, stukjes eierkoek en een half broodje kaas of vlees lagen te wachten op vrolijk gekleurde bordjes. En daar werd heerlijk van gesmikkeld. Na het ontbijt mochten alle kinderen op de grond komen zitten voor het verhaal van Moppereend, het voorleesboek van deze Nationale Voorleesweken. Juf Jeanne en juf José van De Bengels hadden zich goed voorbereid: er stonden knuffels van de diverse dieren uit het verhaal klaar en er hing een waslijntje met kleren. Bij iedere bladzijde groeide de mopperwolk. Juf José liet de telkens groeiende wolk zien. Aan het eind van het verhaal kwam het toch nog goed met de mopperwolk en de Moppereend en was er een mooie regenboog te zien. Peuter Thomas sprong op, want hij herkende zijn kunstwerk dat hij samen met juf Jeanne had geverfd. Het Voorleesontbijt werd afgesloten met het Mopperlied. De aanwezige kinderen en hun ouders vonden het een gezellige ochtend dat zeker voor herhaling vatbaar is. OBS De Springplank kijkt dan ook terug op een geslaagd eerste peuteruurtje. Binnenkort wordt er weer een peuteruurtje georganiseerd. Hou hiervoor de facebookpagina van De Springplank en de media in de gaten

Cambreur,

ruimte voor jou!

 

De middelbare school.

Je brengt er veel tijd door.

Misschien nog wel meer dan thuis.

Daarom is het zo belangrijk dat je je thuis voelt op school.

Dat geeft ruimte in je hoofd.

Voor taal en techniek, rekenen en tekenen.

Voor sport en spel, theorie en praktijk.

Voor vrienden en vrije tijd.

Voor falen en slagen.

Voor jouw groei naar volwassenheid.

Samen met ons.

Hier krijg je alle kansen om je te ontwikkelen.

Cambreur Ruimte voor jou!
mededeling zonder winstoogmerk

mr.Leemans 1
mr. Leemans 4
mr.Leemans 3

Een geschiedenisles over

WO II door meneer Leemans

op het Cambreur

 

Voor het vak HACO (havistencompetent) hebben de Cambreurleerlingen van havo 4 een bedrijvenopdracht gekregen, waarbij ze konden kiezen uit de bedrijven Hoppenbrouwers, Van Schijndel metaal en Volckaert. Lalique Schöner, Amber Theuns en Margot Janssens kozen voor Volckaert, omdat de opdracht “hoe kunnen we het leven van een bewoner van Volckaert nog beter maken” het beste bij hen aansloot. De dames vonden het spannend, maar waren toch erg geïnteresseerd, nieuwsgierig en enthousiast. Na alle positieve reacties op hun idee hebben ze het ook uitgevoerd, namelijk een van de bewoners uitnodigen als gastspreker bij een geschiedenisles op school om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Meneer Leemans van 93 heeft als jongen in de leeftijd van de leerlingen de oorlog meegemaakt in Dongen.De les is heel goed verlopen, de leerlingen luisterden ademloos naar de verhalen van meneer Leemans. Over de leefomstandigheden in die tijd, de angst om opgepakt te worden en hoe een broer van meneer Leemans gedwongen werd twee jaar in Duitsland te werken. Af en toe maakte hij een grapje om de stilte en de spanning te doorbreken, dat was mooi om te zien. Meneer Leemans wilde er zeker van zijn dat hij het goed deed, want hij had nog nooit voor een klas gestaan. Hij deed het heel goed, want de leerlingen willen hem zeker nog een keer terugzien. Meneer Leemans wilde ook weten of het interessant was en dat was het zeker!

Verslag :Margot Janssens

TTO-leerlingen storten zich in  internationaal  debat


Een niet alledaagse verschijning vandaag op het Cambreur College. De leerlingen van Tvwo-4 gingen vandaag als volleerde staatshoofden het debat met elkaar aan tijdens de Council of the EU-debatten voor het vak Global Studies. De afgelopen twee maanden hebben ze zich ingelezen in het land dat ze vertegenwoordigen, hebben ze kennis opgedaan over de werking van dit orgaan van de Europese Unie en hebben ze kennis genomen van de wijze waarop de verschillende landen tegen het onderwerp van de debatten (een gemeenschappelijk antiterrorismebeleid) aankeken. Nadat eerder deze week alle landen hun “openingsspeech” hadden gehouden was het vandaag zaak om de eigen standpunten zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen. Daarbij moesten ze op zoek naar coalities en een gemeenschappelijke visie op het onderwerp. Bovendien moesten de keurig geklede dames en heren ook nog eens rekening houden met alle regels en bijzonderheden van een debat zoals dat binnen de council of the EU gevoerd wordt. Kortom, een ingewikkelde maar leerzame opdracht. Het fanatisme en enthousiasme spatte er vanaf, zo erg zelfs dat er gevraagd werd of we niet nog wat extra debatten konden houden. De TTO-4-leerlingen mogen trots zijn op de wijze waarop ze zich deze moeilijke materie in korte tijd eigen hebben gemaakt!

Dongense scholen al meteen succesvol bij

de eerste deelname aan First Lego League

De afgelopen twee maanden hebben leerlingen van J.J. Anspach, De Wegwijzer uit ’s Gravenmoer en het Cambreur College hard gewerkt aan de First Lego League missies die ze voorgeschoteld kregen. Drie combiteams van de drie scholen hebben twee maanden lang gebouwd en geprogrammeerd en nagedacht over de wijze waarop techniek in de praktijk toegepast kon worden. Hierbij werden ze ondersteund door leerlingen uit de bovenbouw van het Cambreur, door hun docenten en door vertegenwoordigers van Peeters Rs, Hoppenbrouwers en Van Schijndel metaal. Dit alles resulteerde afgelopen weekend in de eerste deelname aan de regiofinale van First Lego League in Tilburg. Voor de leerlingen (en de docenten) stond deze eerste deelname vooral in het teken van leren hoe zo’n finale nu eigenlijk werkt. Des te groter was het enthousiasme toen bleek dat de Dongense teams de “Core Value Award” in de wacht hadden gesleept. De prijs voor de groep die het beste had samengewerkt! Zoals een van de docenten terecht aangaf, wellicht de belangrijkste prijs die we hadden kunnen winnen! Een groot compliment dus voor de leerlingen van J.J. Anspach, De Wegwijzer ‘s Gravenmoer en het Cambreur College die met veel enthousiasme en inzet dit avontuur zijn aangegaan. Een woord van dank ook aan de vertegenwoordigers van de Dongense bedrijven, omdat hun ondersteuning zeker ook heeft bijgedragen aan dit succes.
Na een lange en intensieve dag kwamen de deelnemers moe maar voldaan en boordenvol ideeën terug naar Dongen, waardoor we zeker weten dat het vervolg nog succesvoller gaat worden!

Cambreurteam “Vur Mekaer”

gaat Alpe d’Huzes bedwingen

 

In juni dit jaar nemen docenten Jordy Pfrommer en Robin van Sunten samen met oud-collega Michiel Peters deel aan de Alpe d’Huzes met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. Helaas hebben zij, Robin en Jordy, aan den lijve ondervonden hoe akelig deze ziekte is. Bijna iedereen is hier op de een of andere manier mee in aanraking gekomen. Het wordt tijd dat dit stopt!

 “Door mee te doen aan Alpe d’Huzes proberen wij zoveel mogelijk geld op te halen voor het onderzoek naar kanker en hierbij kunnen we ieders hulp goed gebruiken”, geven de drie heren aan. “Het is een steun in de rug voor verder onderzoek, maar ook dat steuntje in de rug dat wij nodig hebben om die berg zo vaak mogelijk omhoog te fietsen. Alle beetjes helpen! “Via DEZE link kom je op de teampagina terecht en kun je een donatie achterlaten. Het Team Vur Mekaor dankt iedereen die steunt en gaat zijn uiterste best doen om van deze zware tocht een succes te maken.

Schoolbrede toetsweek Cambreur

 

Dongen, 21 januari 2020.Ook onze eerste- en tweedejaars werden midden in het schooljaar voor de eerste keer onderworpen aan vijf toetsdagen, net als alle andere leerlingen. Niet als taakverzwaring, eerder als taakverlichting. Geen lessen, maar in rust je kunnen voorbereiden op het belangrijkste proefwerk van de periode, dat is het idee. Vandaag is op een enkele bovenbouwtoets na de allerlaatste dag, morgen begint om tien voor half negen weer een gewone schooldag.Nu zijn de docenten aan de beurt met stapels correctie. Zij hopen dat de extra voorbereidingstijd ook te zien is in de resultaten.

open dag 2020
open dag 2020 2

Iedereen welkom op het Cambreur

 

De laatste informatieavond voor nieuwe ouders is op woensdag 15 januari geweest, de brochures voor groep 8 zijn uitgedeeld, het Cambreurteam is druk bezig om de open dag op 12 februari voor te bereiden. Ook de nieuwbouw wordt op het hoofdgebouw en het mavogebouw uitgebreid gepresenteerd. De nieuwe brugklassers zitten immers nog maar een jaar in de twee oude gebouwen.Cambreurleerlingen zijn in groten getale bereid om hun steentje bij de dragen als ambassadeurs van hun middelbare school. Voor de leerling uit groep 7 en 8 en hun ouders is dat heel waardevol: want niemand kan beter vertellen wat het leven van een Cambreuriaan inhoudt dan nu net de leerlingen zelf. Op 12 februari staan de deuren van de drie gebouwen wijd open van vier uur ’s middags tot acht uur ’s avonds. Het belooft weer een gezellige drukte te worden.


OUD...EN NATUURLIJK OOK NIEUW

Oud….en natuurlijk ook nieuw
Wat mij dit jaar opviel, was dat er veel winkels open waren op eerste Kerstdag, supermarkten dan vooral. En dat vond ik echt vreemd. Vroeger, ja echt vroeger, waren de winkels gewoon dicht met Kerst. Helemaal dicht......


HIER VERDER LEZEN  (59)

HIER ALLE COLUMNS

rinus krijnen

DEUGMENSEN(...) Ik niet, ik ben een naïeveling die vertrouwt op de innerlijke goedheid van de mens en de sociale context boven het individu stelt en van mening is dat regels er zijn om nageleefd te worden. Het lijkt erop dat het ras waartoe ik behoor langzaam aan het uitsterven is...HIER  VERDER LEZEN (356)

HIER ALLE COLUMNS


Ecce Homo

Zie De MensMensen die een volk, stam , ras of eenheid op religieus gebied vormen zijn te vergelijken met vonken die een door hun gecreëerde brandstapel in lichterlaaie kunnen zetten. Zie en lees de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten. De mens is een roedeldier en volgt de leider.


HIER VERDER LEZEN  (650)

HIER ALLE COLUMNS

ALLE DONGENSE SPORT 

VV Dongen oefent tegen Feijenoord 0-19

Meer

++++++++

POLITIEKE TRIBUNE 


H I E R

de besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 21 januari 2020


HIER VERDER LEZEN