VOORPAGINA

Dongen : Door corona voor tweede maal aangepaste 4 mei vieringen


Een beetje 'wereldvreemd' misschien. Het herdenken van de doden en slachtoffers dat elk jaar plaatst vindt in  twee kernen van de gemeente, of liever het herdenken van een verschrikkelijke tijd en droevig resultaat van vijf lange jaren van onvrijheid, geweld en ellendige jaren is een traditioneel hoogtepunt. Corona was ook dit jaar de reden om het herdenken in bijna stilte zonder publiek en opsmuk. 

Wel waren de velen die het lieven lieten voor onze vrijheid in ons hart. Om terug te kijken en hoop te vinden is er door het comité 4 en 5 mei een video  gemaakt. Wij bevelen die graag bij u aan.  
|Pilot beëindigd

| Commitment gezocht bij gemeente Dongen en raad

| Alternatief dringend nodig

|Voorzitter VHD reageert


Stichting Verenigingshal Dongen op zoek naar ‘commitment’ en een alternatief voor Dongense organisaties.

verenigingshal Dongen


Door Piet Eelants


Dongen, 4 mei 2021 Het is juli 2011. Vier Dongenaren, allen actief in het verenigingsleven in het dorp , hebben - naar eigen zeggen - een gewaagd initiatief genomen. Onder de naam ‘initiatiefgroep Verenigingshal Dongen’ (VHD), houden zij onder de verenigingen en stichtingen in Dongen een inventarisatie naar de behoefte aan opslagruimte. In de beleving van de initiatiefgroep kampt in Dongen een flink aantal verenigingen of stichtingen met opslaggebrek. De groep wil bekijken of het mogelijk is om met een aantal verenigingen en stichtingen gezamenlijk een opslaglocatie te realiseren. De Pannekoekhal aan de Aalberselaan wordt door - toen nog - Woningcorporatie Vieya al een paar jaar in gebruik gegeven aan een aantal verenigingen, om daar materialen op te slaan. Verenigingen maakten daar graag gebruik van. Maar die opslagplaats was tijdelijk. Geen zekerheid was, ook toen, een sta – in – de weg. Op die plaatst gaat gebouwd worden. En dat feit luidde het einde verhaal in. Binnen Dongen waren er meer verenigingen die her en der materialen hadden op geslagen; vaak op basis van goodwill en vaak ook tijdelijk. Wat de initiatiefgroep uiteindelijk voor ogen heeft is het realiseren van een opslaghal in Dongen, waar verenigingen en stichtingen die actief zijn in het maatschappelijk leven van Dongen naar behoefte ruimte kunnen huren.

HIER VERDER LEZEN Hoe nu verder ?DE HAAN OP DE SPITS

Door Rinus Krijnen


Op zondag 2 mei gaf de heemkundekring de Heerlyckheit een toelichting op de restauratiewerkzaamheden van de torenspits van de vieringstoren van de voormalige St. Josephkerk. Deze torenspits staat sinds oktober 2011 op de hoek van de Hoge Ham en St. Josephstraat in Dongen als herdenkingsmonument aan de in 2009 gesloopte St. Josephkerk. De restauratiewerkzaamheden waren noodzakelijk omdat de onderbouw van de spits, die van hout is, erg was aangetast door bruinrot. De houten constructie stond rechtstreeks op de grond waardoor het water op de grond werd opgezogen door de balken en de verrotting op gang kwam. Inmiddels is er een constructie gemaakt waarbij de houten constructie los staat van de grond. Een vrijwilligersgroep van de heemkundekring in samenwerking met bouwbedrijf van Leijsen hebben de restauratie ter hand genomen. Op 17 juni 2021 zal de spits weer op de lantaarn worden geplaatst en kan de torenhaan weer worden bevestigd. Ook de torenhaan heeft samen met het kruis en de bol een restauratie ondergaan. De bol en haan zijn weer voorzien van een bladgoud laagje. Tijdens de toelichting op 2 mei werden ook nog twee andere torenhaantjes getoond. Elk haantje ziet er anders uit. De makers hebben ieder een eigen interpretatie van de haan. Belangrijk is dat van beneden gezien de haan duidelijk zichtbaar is en de windrichting aangeeft. De twee niet vergulde hanen die ook aanwezig waren, zijn de haan van de kapel van Huize Overdonk uit 1890 en de haan van de kapel van het Elizabethgasthuis ui 1904. Er was behoorlijk veel aanloop op deze gelukkig droge zondagmiddag.Werkzaamheden aan de torenspits vorderen gestaag

1
1 (1)

De spits heeft na de sloop van de kerk een markante plaats gekregen. Op deze manier is een stukje Dongense historie bewaard gebleven. Helaas zagen we de toren de laatste tijd steeds schuiner gaan staan en een inspectie leerde ons dat de houten dragende constructie behoorlijk aangetast was door houtrot. Deze schade zorgde ervoor dat de spits niet meer op alle steunbalken droeg en daardoor aan een zijde aan het verzakken was.De Dongense Heemkundekring de Heerlyckheit zou de heemkundekring niet zijn als niet alles in het werk gesteld zou worden om deze schade te herstellen. In overleg met het gemeentebestuur en onder begeleiding van aannemer van Leijsen is besloten om de spits grondig te reviseren en de balken waar nodig te vervangen. Op de foto’s is duidelijk de aantasting te zien. Om veilig te kunnen werken is de spits van de lantaarn verwijderd waarna een aanvang genomen is om de balken een voor een te vervangen.

Hier meer lezen

Lokaal preventieakkoord

voor een gezond Dongen

De gemeente Dongen gaat samen met inwoners aan de slag voor een betere gezondheid van de inwoners van de gemeente. Aan de hand van een lokaal preventieakkoord worden plannen gemaakt om de gezondheid van alle inwoners van de gemeente te bevorderen. Zo gaan we samen voor een gezond leven in Dongen.


Preventieakkoord

De gemeente Dongen nodigt inwoners uit mee te denken over de invulling van het preventieakkoord. Het akkoord richt zich vooral op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en op het bevorderen van de mentale gezondheid. Binnen het akkoord worden speerpunten en activiteiten voor de komende 3 jaar afgesproken door betrokken Dongense partijen. Deze activiteiten kunnen met budget van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport worden opgezet en uitgevoerd.

HIER VERDER LEZENOok GGD Consultatiebureau Dongen verhuist binnenkort


Opening Gezondheids-centrum Kloosterpad


Op 10 mei 2021 opent het nieuwe Gezondheidscentrum Kloosterpad haar deuren. Na een ingrijpende verbouwing is het voormalige politiebureau op de hoek van de Bolkensteeg en Kloosterpad in Dongen omgetoverd in een modern ingericht en makkelijk bereikbare plek waar eerstelijns gezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg samenkomt.

Op de benedenverdieping is de nieuwe locatie van Huisartsenpraktijk Kloosterpad gevestigd. Ten opzichte van de voormalige locatie 150 meter verderop is een flinke slag gemaakt in uitbreiding van ruimte en mogelijkheden van de praktijk. Verder blijft alles vertrouwd bij het oude.Op de bovenverdieping wordt het grootste gedeelte ingenomen door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Het consultatiebureau van de GGD Hart voor Brabant komt dus na een tijdelijke huisvesting in Loon op Zand terug naar Dongen. Vanaf 17 mei aanstaande zijn ouders van harte welkom op de bovenverdieping van het gezondheidscentrum.

HIER VERDER LEZEN

COLUMNS

Een gele kabel en eten van de buurjongen... (68) 

(citaat:)Een tijdje geleden kreeg ik een mailtje, met daarin de melding dat mijn pakketje de volgende dag geleverd zou worden. Pakketje?..)

HIER VERDER LEZEN 

HIER ALLE COLUMNS VAN

LIA  VAN GOOL


VERSNIPPERING (407)

CITAAT :(...) En als men vindt dat de publieke omroepen links zijn, dan is dat onterecht. Als het betekent dat je links bent als je binnen de lijntjes kleurt  dan geeft dat te denken. (…)

HIER  verder lezen 

HIER ALLE COLUMNS

RINUS KRIJNEN


De daggedachte- boemerang van de denkbeeldige utopie (684)


CITAAT(…)Samen iets ondernemen kan ook een begin zijn van een nooit eindigende cyclus van dingen die veroorzaakt worden door niet-aflatende energie. Dat klinkt alleen al utopisch en gaat eigenlijk ons verstand te boven en het mijne voorop. Dat heeft volgens mij een reden . De mens is onderdeel van het universum en maakt daarom nog steeds deel uit van de steeds doorgaande evolutie.(...)

HIER VERDER LEZEN

HIER ALLE COLUMNS

PIET EELANTS

HIER HET POLITIEKE NIEUWS

Besluiten college van B&W gemeente Dongen van maandag  26 april  2021

*******

BEELD EN ANALYSE van de  besluitvormende
raadsvergadering 
Datum
22
 april 

*******

D66  | VVD ingezonden

mededelingen

'Orange Games'  geslaagd jeugdevenement bij

VV Dongen

****

Pupillen & Juniorenwedstrijd Atledo

****

J008 en J009 VV Dongen sluiten voorjaarsperiode feestelijke af.


vvDongen stelt voor ...

Selectie VV Dongen, seizoen 2021-2022, stelt zich aan u voor.


Deze week:

4 mei  2021

Deze week:

Jari Koenraat en Luke MohrmanDeze week ronden wij deze serie af met twee nieuwelingen: Jari Koenraat en Luke Mohrman. Namens VV Dongen danken wij Ronn Buijs, van Reclameburo Pracht aan de Hoge Ham in Dongen en al jaren trouwe sponsor van de club, die de fotobewerking van de spelers heeft verzorgd. Een uiteraard de spelers die hebben meegewerkt aan deze serie.


Door Piet Scheepers


****************************

VEEL MEER SPORT

UIT DONGEN  H I E R 

'Noodzakelijk probleem'

is omstreden 


Militaire luchthaven Gilze en Rijen kreeg

in 2020 meer klachten van geluidhinder.


Door Piet Eelants


Dongen, 3 april 2021.Een onderwerp dat ook de Dongenaar van tijd tot tijd bezig houdt. Is het geluidsoverlast, geluidshinder , beiden wel of juist niet. Het gaat dan over de helikopters die gestationeerd zijn op de luchtmachtbasis in (Gilze)Rijen Heb je er wél of geen last van. Sommigen zijn er aan gewend en sommigen worden er knettergek van. Het ligt er ook niet helemaal aan waar je woont in Dongen. Woon je in 'plan' West, of in wijken die dicht aan het kanaal grenzen dan zit je er hemelsbreed het dichts bij, maar in termen van geluidsoverdracht is dat niet echt relevant. Het is volgens sommigen ook 'noodzakelijk kwaad'. De helikopters die in (Gilze)Rijen gestationeerd zijn, vliegen nu eenmaal mét geluid en dat wordt sterker of zwakker naargelang de wind waait en is onderhevig aan andere atmosferische omstandigheden. Deze krant tekende bij de voorbereiding van dit artikel een opvallende uitspraak op :'Ze doen dat uiteindelijk voor het bewaren van onze vrijheid en de lieve vrede'. De discussie is na een bijeenkomst in Gilze en Rijn met ook regionale vertegenwoordigeters weer aangezwengeld. Centraal hierbij stond de zogenoemde 'Jaarrapportage meldingen geluidshinder militaire vliegoperaties 2020' . Dat zegt dat het aantal meldingen rond de militaire luchthaven in 2020 een stijging laat zien ten opzichte van eerdere jaren.

HIER MEER LEZEN


Eiken Processie Rupsen krijgen 'koude douche'in Dongen

Dongen voorbereid op effectieve bestrijdring van vervelend rupsje 

Door Piet Eelants

foto : Jan Stads | Pix4Profs

In de lente en zomer van 2020 is de eikenprocessierups minder lastig geweest dan een jaar ervoor Volgens de gemeente was de preventieve bestrijding succesvol en ook de gunstigere weersomstandigheden speelden een rol. Het waaide niet zo veel en hart in de tijd dat het diertje actief was. Door corona- maatregelen waren er ook minder grote activiteiten waar grote hoeveelheden mensen naar toe konden. Vorig jaar is de gemeente gestart met een 'plan van aanpak' in de bestrijding van de vervelende rupsje. Technisch wordt gesproken over de  E(iken)P(rocessie)R(ups. Grote hulp van de buitendienst was daarbij het ingehuurde bedrijf Storix.Van de bijna 5100 eikenbomen die in Dongen staan zaten in 284 daarvan eikenprocessierupsen. Dat is 5,6% van het totale eikenbestand. De meeste van deze 'rupsenbomen' staan in De Bergen , de omgeving van zwembad de Vennen, de Kanovijver en het Trimbos. Digitale monitoring was behulpzaam bij de opsporing van de rups. De gemeente is al een tijd geleden begonnen met het bestrijden van de eitjes van de rups door middel van een biologisch bestrijdingsmiddel. Dat middel bleek goed te werken In de zomer van 2019 is men ook begonnen met het inzetten van 'natuurlijke vijanden 'van de vervelende rupsen. Foto : Jan Stads | Pix4Profs

HIER MEER LEZEN 

Walk by tentoonstelling ‘Dongense hanen’

Zondag 2 mei

10.00 uur tot 17.00 uur

Hoek Hoge Ham met Sint Josephstraat, bij de torenspits


HAANTJE

Tichelrijt zonnepark Dongen

Op de hoek van de Hoge Ham en St. Josephstraat wordt al maanden door vrijwilligers van de heemkundekring restauratiewerkzaamheden verricht aan de toren van de Sint Josephkerk. En ook het haantje van de toren ontkomt niet aan de werkzaamheden. Dankzij uw gulle gaven is geld opgehaald zodat de haan opnieuw verguld is geworden. En voordat de haan weer op grote hoogte Dongen gaat overzien, willen we u de gelegenheid geven oog in oog met deze haan te staan. Daarnaast vergezellen we de haan van nog twee andere Dongense hanen. Voor deze dag krijgen we de haan van huize Overdonk en het Elisabethgasthuis in bruikleen, zodat we een echte hanenparade hebben die dag.De Dongense hanen staan zondag 2 mei (van 10.00 uur tot 17.00 uur) zo opgesteld dat u er langs kunt lopen met in achtneming van de 1,5 m afstand i.v.m. corona. We nodigen u van harte uit uw dagelijkse ommetje te plannen langs de torenspits van de Sint Josephkerk op de hoek van de Hoge Ham met de Sint Josephstraat. U kunt op uw gemak de details van de hanen bewonderen, er zijn vrijwilligers aanwezig om het verhaal van de hanen toe te lichten.


Cheques uitgereikt aan  verenigingen in 

‘s Gravenmoer

ONI-voetbal
ONI-Gym


Onlangs  ontvingen 5 verenigingen in Den Hout, Oosteind, ’s Gravenmoer en Waspik cheques met een totaalbedrag van € 5.400,-. Deze werden overhandigd door Kees Zwaan, stakeholdersmanager van DELTA Fiber Netwerk. Via de verenigingen konden leden zich de afgelopen maanden aanmelden voor glasvezel en een abonnement afsluiten. Voor iedere aanmelding ontving de vereniging een bedrag van € 50,- dat ten goede komt aan de club. In alle dorpen bleek, mede door de hulp van de verenigingen, de animo voldoende om glasvezel aan te leggen. De graafwerkzaamheden zullen naar verwachting begin juni 2021 starten in Waspik . Gymnastiekvereniging O.N.I. uit ’s Gravenmoer ontving een cheque van € 2.100,- en voetbalvereniging O.N.I uit ’s Gravenmoer werd verblijd met een bedrag van € 1.200,-.

Bronfoto Cammeleur

Cammeleur-partners ontvangen notitie

College biedt bouwstenen

voor toekomst Cammeleur


De vier Cammeleur-partners (Stichting DonckHuys, Theek 5, Het KunstPodium en ContourdeTwern) hebben deze week van het college een notitie ontvangen. Daarin bieden burgemeester en wethouders namens de gemeente Dongen oplossingen en oplossingsrichtingen aan voor het toekomstbestendig maken van het Cammeleur-concept.In 2018 is de nieuwbouw van De Cammeleur in gebruik genomen. Het concept en het gebouw bleken goed in de smaak te vallen bij de Dongense samenleving. Bezoekers en gebruikers spraken ruim een jaar na de opening hun waardering uit met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Tegelijkertijd gaven de vier partners aan dat er problemen waren in de bedrijfsvoering en de samenwerking..

HIER MEER LEZEN 


Altijd nog een keer een kijkje

willen nemen op je middelbare school…?  

Vrijdagavond 21 mei en zaterdag 22 mei zijn belangstellenden uit Dongen en omstreken welkom om  afscheid te komen nemen van gebouw A en gebouw C. Op beide dagen zijn de gebouwen A en C open om nog een keer rond te kijken. Tevens kan een kijkje genomen worden in het nieuwe gebouw. Op zaterdag zijn de gebouwen geheel coronaproof gevuld met presentaties en activiteiten van enkele organisaties, sportverenigingen en ondernemingen uit Dongen en omstreken.Wanneer u in Dongen woont, komt u dan zoveel mogelijk te voet of op de fiets om parkeerproblemen te voorkomen. Als u toch met de auto komt, dan kunt u de bijgaande  parkeertips in overweging nemen.


VOLG AANGEGEVEN CORONAREGELS ! 

Parkeertips:
- Huisartsenpraktijd Kloosterpad : Kloosterpad 11a 
- Jumbo Dongen: Mgr. Schaepmanlaan 8 Dongen
- Ventweg Mgr. Schaepmanlaan
- Parkeerplaats oude Bibliotheek Mgr. Schaepmanlaan

 


Dongen groeit
Nieuwe Woningbouw-ontwikkeling Noorderlaan vanaf nu actueelDongen groeide, groeit en is bijna uitgegroeid als het gaat om bouwgrond. Onlangs bood de gemeente via een de laatste kavels in nieuwbouwwijk De Beljaart in de verkoop aan. In 2005 kwamen de eerste plannen op tafel voor de bouw van de nieuwe wijk en drie jaar later stonden er de eerste woningen; voorzichtig beginnend aan de rand van de toenmalige bebouwde kom van het dorp. Er werden huizen gebouwd in alle prijsklassen voor elke beurs. De 'koek' is bijna op in De Beljaart. Er zijn nog wel locaties elders waar gebouwd kan worden: de Noorderlaan, het Biezenplein en aan de Waspikseweg. Over goed vijf jaar is ook die grond volgebouwd. De Noorderlaan is vanaf nu actueel. Via samen.Dongen.nl wordt de opzet van de nu nog naamloze nieuwe woonwijk die daar gebouwd gaat worden digitaal toegelicht. Hier staat onder meer deze video waarin het plan wordt toegelicht met aanvullende tekeningen. Via de website kan op het plan worden gereageerd. Van betrokken inwoners, zoals omwonenden of geïnteresseerden in een toekomstige woning, hoort de gemeente graag wat zij belangrijk vinden in de toekomstige woonwijk en wat zij vinden van de huidige woonomgeving. Op samen.dongen.nl staat hiervoor een enquête. Reageren kan tot 20 mei 2021. De plannen zijn na deze datum nog zichtbaar op de site maar reacties insturen kan dan niet meer.NIEUWSTIPS of  IDEEÉN ?

info@dongenhomespot.nl

logdhs
logoDHS
logokrant