POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.Lol om onkruid

tot aan de oksels....
VPD - raadslid Rob Biesheuvel stoort zich 'groen' aan het hoge onkruid dat hij maar ziet groeien op verschillende plaatsen in Dongen. Toen hij verhaal begon zwengelde er een goed hoorbare lach aan door de raadszaal. Een goed cabaretier komt met vervolg op een op zich droge opmerking altijd tot het aanzetten van de lach. Het onkruid bleek 'bij toeval gisteren pas gemaaid '.Oók bij toeval zaten de raadslieden van D66 -naast hem- met een potje water met daarin een plantje. De reden daarvan is nog niet opgehelderd. Biesheuvel die al behept is met een droog soort humor, zag zijn kans schoon: “het zit nu in de kopjes van de raadsleden” ( …) “maar er is wel wat aan de hand” vervolgde hij zijn overigens serieus bedoelde boodschap. Biesheuvel die zijn vraag al in verteltrant was begonnen met er op te wijzen dat hij het over De Beljaart zou hebben en ' niet om er oude koeien uit de sloot te halen 'kreeg gehoor van wethouder Petra Lepolder.Die beloofde te kijken naar het rooster dat wordt gehanteerd om onkruid te wieden. Haar antwoord bevatte ( ook al bij toeval) veel beeldspraak. Bovendien deed ze terloops een goede tip ter hand. Als mensen zo iets zien kunnen ze gebruik maken van de 'Buiten Beter App'.

Eensgezindheid in de raad
Dongen laat van zich horen in Den Haag

Dongen, 4 oktober, 2019. De raad is het er over eens en zelfs burgemeester Marina Starmans, die als voorzitter van de raad geen stemrecht geniet, stak op verzoek van André Vonk ( CDA) bij de stemming bijna haar hand omhoog. Een moment van vanzelfsprekende eenheid in de raad bij een unaniem aangenomen motie 'vreemd aan de dag'. De motie wil het Rijk wakker schudden. Den Haag moet over de brug komen met meer geld voor onder andere naar de gemeente toegeschoven zaken en taken. Het water staat veel gemeenten tot aan de kin en soms tot de lippen. Veel gemeenten moeten drastisch bezuinigen en Dongen is daar geen uitzondering op. In Dongen is de motie ingediend op initiatief van het CDA en gesteund door alle fracties. De 'actiemotie' is de zuidelijke regio geïnitieerd door de gemeenteraad van het Brabantse Asten op 25 september en later ook unaniem aangenomen in Hilvarenbeek en andere Nederlandse gemeenten. Den Haag een echte brandbrief in de bus. Vooral de uit de pan geschoten kosten voor de jeugdzorg zijn bijna niet meer op te brengen. Dongen maakt zich zorgen. Diverse op stapel staande projecten moeten worden versoberd of misschien wel wegbezuinigd.
HIER VERDER LEZEN


Verkeerde informatie op straatnaambordjes

Is de Dongense straat nu vernoemd naar Pieter Bruegel de Oude of was het de jongeheer. En dan de Roeloff van Dalemstraat ; het straatnaambordje geeft onjuiste informatie over de man die nooit schijnt te zijn geboren. Het past weer wel in de stamboom van de familie die eigenlijk 'Van Dongen ' heette. Zo waren er nog meer fouten en foutjes ontdekt door Martin Montens , raadslid van de PvdA.Montens lijstje van verkeerde informatie op straatnaambordjes blijkt langer te zijn. Wethouder Lepolder werd na enig zoekwerk aangewezen om antwoord te geven op deze overigens niet écht hilarisch bedoelde vraag. Zij gaat het serieus uitzoeken. Het raadslid stuurt het lijstje gezien de jaartallen en zo nog door naar het college.

Gemeente Dongen geeft 'geheim ' prijs


**Eindafrekening met betrekking tot de nieuwbouw Cammeleur spoedig te verwachten


**Dongense Turkse gemeenschap nu officieel eigenaar van voormalige

't Schouw

Een analyse door Piet Eelants

Dongen, 26 september 2019. update. Deze krant kreeg vandaag van de gemeente Dongen en onder een kort embargo tot het moment dat de raad was ingelicht over de feiten van vandaag het bericht, dat vandaag, 26 september 2019 , er een bedrag van € 450.000,- ontvangen is van de Islamitische Stichting Nederland. Daarmee is de afspraak nagekomen om voor 1 oktober 2019 de volledige koopsom te betalen voor de overname van 't Schouw door de Dongense Turkse gemeenschap.De  opbrengst uit de verkoop van 't Schouw was onderdeel van de financiële ondersteuning voor de bouw van de nieuwe Cammeleur. De officieuze overdracht onder voorwaarden vond al plaatst in december 2017. Het college hield elke vraag over de lange tijd dat het duurde wanneer de uiteindelijke afrekening van het bouwen van de nieuwe Cammeleur zou verschijnen af. Op tal van vragen van de raad en van vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers kwamen geen noemenswaardige of steekhoudende antwoorden. Vermoedt wordt wel dat vertrouwelijk info naar de raad is gegaan. De pers en dus ook Dongenaar had het nakijken. Het was te lang soort van publiek geheim .Enkel de argumenten rondom het niet- of niet voldoende nakomen van afspraken en bouwkundige verbeteringen aan het gebouw van de Cammeleur werden als argument voor het wegblijven van afrekening met de aannemer van de bouw gebruikt.

HIER VERDER LEZEN .


foto : Mark van Rijen
foto : Mark van Rijen
Foto : Mark van RijenD66 raadslid Maarten Baijens geeft het stokje over aan Henriët Jespers - van Dongen


Eigen berichtgeving D66

Op 23 september heb ik na iets meer dan anderhalf jaar het moeilijke besluit moeten nemen om te stoppen met het raadslidmaatschap in de gemeente Dongen. Dit heeft te maken met de aard van mijn nieuwe functie bij de politie. We hebben dit binnen de fractie van D66 besproken en waren het erover eens dat een combinatie van beide werkzaamheden niet wenselijk is.Gelukkig liet Henriet vrijwel meteen weten dat zij bereid is om mijn plek over te nemen, waardoor ik met een gerust hart afscheid kan nemen. Ik kijk terug op een mooie periode in de gemeenteraad, waarin ik mijn best heb gedaan om de Dongense inwoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Nu geef ik vol vertrouwen het stokje over aan Henriët die zich graag kort aan u voorstelt.


Maarten Baijens, raadslid D66


Dank je wel Maarten voor het vertrouwen dat je mij geeft.
Ik ben Henriët Jespers - van Dongen, geboren en getogen in Dongen (mijn naam zegt het al) en vanaf het begin betrokken bij de initiatiefgroep van D66 in Dongen. Ik stond op nummer 4 van de kieslijst en ben sinds 21 maart 2018 steunfractielid. Dit betekent dat ik elke maandagavond bij de fractievergadering aanwezig ben en de raadsleden tot nu toe heb ondersteund bij hun taken. En nu mag ik het zelf gaan doen, iets waar ik veel zin in heb.
Mijn passie en ervaring liggen vooral op het gebied van onderwijs, zorg, toerisme en recreatie. De afgelopen 40 jaar ben ik zelf als verplegende in een verpleeghuis en een revalidatiecentrum werkzaam geweest. Ook heb ik ambulant gewerkt als begeleider voor zelfstandig wonen en nu als begeleider in het speciaal onderwijs. Daarnaast run ik Bed & Breakfast Dongen en was ik vertegenwoordiger van Dongense ondernemers op het gebied van toerisme in het TRAP en mede organisator van verrassend Dongen.
Mijn wens is om ons mooie Dongen meer op de kaart te zetten! Daar ga ik als raadslid dan ook mijn uiterste best voor doen. Daarnaast vind ik het belangrijk om de kloof tussen inwoner en politiek te verkleinen. Dit betekent dat ik mij in de raad vooral wil concentreren op mijn volksvertegenwoordigende rol. Ik hoop u dan ook regelmatig in het dorp tegen te komen of u te treffen in de Cammeleur waar ik maandelijks een koffiemomentje wil plannen om met u in gesprek te gaan en te horen hoe u over dingen denkt!


Henriët Jespers - van Dongen, vanaf 3 oktober raadslid D66


De Keuzenota volgens de PvdA
EIGEN BERICHTGEVING Partij van de Arbeid Dongen
We zijn dit jaar als gemeente keer op keer in negatieve zin verrast. Hoe hard we er ook aan werken om meer, tijdig inzicht en grip te krijgen op vooral het sociaal domein, dat blijkt heel lastig. En dus moeten we nu pijnlijke keuzes maken. Meer dan vier miljoen euro aan ombuigingen is er nodig om de begroting sluitend te krijgen.Vandaag bespreken we de keuzenota. En laat ik voorop stellen, wat is er hard gewerkt. De PvdA is blij met dit document en met de ruimte die het college geeft om nog richting mee te geven naar het definitieve begrotingsvoorstel toe. Een aantal voor de PvdA belangrijke zaken wil ik eruit lichten en een aantal suggesties meegeven.Het mag geen verrassing zijn dat de inkomensgrens van 120% voor de PvdA belangrijk is. Echter bereiken ons ook signalen dat voor sommige mensen de stapeling van verschillende regelingen zo optelt, dat zij het beter hebben dat de groep die net boven de 120% van het minimum verdient. Daarom wil de PvdA graag meegeven om ook te kijken naar gedifferentieerd minimabeleid. Waarbij je niet altijd automatisch voor alle regelingen in aanmerking komt. Daarnaast zien wij mogelijkheden voor een basisinkomen, waarmee je alle andere regelingen zou kunt afschaffen. Welke voor- en nadelen zitten daaraan? En welke kostenbesparing kan dat opleveren? We zouden het mooi vinden als hiernaar gekeken wordt bij een verder onderzoek naar het minimabeleid.
HIER VERDER LEZEN


D66 wil goede hulp voor gezinnen met kinderen en schulden. Coalitiepartijen vinden dit niet nodig!

EIGEN BERICHTGEVING D66

Na ruim 8 maanden vertraging kwam afgelopen donderdag eindelijk het beleidsplan schuldhulpverlening in de gemeenteraad aan de orde. In de voorbereiding heeft D66 veel vragen gesteld omdat het beleidsplan naar haar mening simpelweg tekort schiet! Samen met de andere oppositiepartijen CDA en De Oudenpartij voor Dongen, werd aan het gemeentebestuur gevraagd om extra aandacht te hebben voor de situaties waarin gezinnen met kinderen in de schulden zitten. VVD, de Volkspartij Dongen en zelfs de Partij van de Arbeid vonden dit helaas niet nodig!Het beleidsplan schuldhulpverlening is een wettelijk verplicht beleidsplan waarin gemeenten moeten vastleggen hoe zij de schuldhulpverlening gaan regelen. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat er voor gezinnen met inwonende kinderen extra aandacht is, is er in de wet een aparte regel opgenomen die voorschrijft dat gemeenten in het beleidsplan speciaal moeten omschrijven hoe de schuldhulpverlening voor gezinnen met inwonende kinderen geregeld wordt.
HIER VERDER LEZEN


Dongense VVD : Lastige keuzes voor Dongen
EIGEN BERICHTGEVING VVD
Begin dit jaar werd duidelijk dat Dongen grote financiële tekorten heeft. Zoals in bijna alle gemeenten in Nederland komen wij in Dongen door teruglopende inkomsten en de toenemende vraag naar jeugdzorg en WMO miljoenen tekort. Iets waar de gemeente Dongen maar een beperkte invloed op heeft.
In de loop van 2019 zijn al verschillende maatregelen genomen. Voor 2020 staan wij voor een bezuinigingsopgave van ruim €4 miljoen.

Het proces
De gemeenteraad is begin 2019 over de ontstane financiële situatie geïnformeerd. De uitgaven binnen de Jeugdhulp en WMO hebben een grote invloed op de begroting. Steeds meer mensen doen daar een beroep op waardoor de uitgaven blijven stijgen. Direct is aangekondigd dat het college maatregelen zou gaan nemen. Kort daarna zijn plannen voor directe ingrepen in uitgaven gepresenteerd. In de daarop volgende raadsvergadering is dit uitvoerig besproken. Na deze eerste actie is door het college een plan gepresenteerd en besproken voor de aanpak in 2019 en voor de nieuwe begroting.

HIER MEER LEZEN Foto aangeleverd door de Dongense VVD


Keuzenota 2020 besproken in de gemeenteraad

Eigen berichtgeving Volkspartij Dongen

Donderdag 19 september stond de keuzenota op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente Dongen staat immers voor de opgave om €4,2M te besparen. De belangrijkste reden voor deze grote opdracht komt door de gestegen uitgaven op: ten eerste de Jeugdzorg en WMO (zónder extra bijdragen vanuit de Rijksoverheid), en ten tweede de CAO-ontwikkelingen van ambtenaren. Op beide kostenposten heeft de gemeente slechts beperkte of helemaal geen invloed.
De Volkspartij Dongen begrijpt dat het in tijden van besparingen dan vreemd overkomt dat grote projecten als het Looiersplein en Park Vredeoord worden uitgevoerd. Dit zijn echter langlopende programma’s waar verplichtingen al tijden terug voor zijn aangegaan.

De beschikbare budgetten in het Sociaal Domein zouden wat ons betreft dan ook leidend moeten zijn. Oplossingen moeten binnen de (bestaande) budgetten gezocht worden en het gevoel van urgentie om te besparen moet doordringen in alle geledingen van de gemeentelijke zorg.

Dongen is een van de deelnemers aan het project Jeugdwerkloosheidsvrije zone; het college geeft in de keuzenota als richting mee te besparen op dit project. Wij vragen ons (wel) af, of dit op langere termijn niet tot dezelfde of hogere kosten leidt. Wij zetten liever in op preventie.

HIER VERDER LEZEN

Keuzenota 2020:

uw mening telt
EIGEN BERICHTGEVING CDA 

Het CDA maakt zich al langer dan een jaar ernstige zorgen over de gemeentelijke financiën. De gemeente Dongen heeft een tekort van 4,2 mio euro. Het geld moet gevonden worden door enerzijds te bezuinigen en anderzijds om de inkomsten tevergroten. Het College van B&W (VPD, PvdA en de Dongense VVD) heeft een keuzenota gemaakt, waarin mogelijke opties staan. Het CDA is van mening dat het goed is dat er een keuzenota is gemaakt en dat er nadrukkelijk opties worden afgewogen. Echter, deze keuzenota had er eerder moeten zijn en de gemeenteraad had voldoende tijd moeten krijgen om de keuzenota te bestuderen. Deze keuzes raakt iedere inwoner van Dongen en dan moet je een zorgvuldige afweging kunnen maken.

Het CDA heeft op meerdere momenten (samen met D66 en de Ouderenpartij) aangegeven mee te willen denken over de te maken keuzes.November 2018: Het CDA heeft bij de behandeling van de begroting 2019 aangedrongen om de gemeenteraad meer te betrekken bij de begroting ; de keuzes die gemaakt moeten worden. Deze is verworpen. Juni 2019 was de bespreking van de kadernota. Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders Februari 2019:   Het CDA heeft samen met D66 en de Ouderenpartij is een motie ingediend, met de duidelijk opdracht om de gehele gemeenteraad actief te betrekken bij een visie omtrent voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. HIER VERDER LEZEN


Tumult in Dongense raad maakt het er voor het college moeilijker een evenwichtige programmabegroting 2020 te realiseren

Korte analyse door Piet Eelants

Update.De wrevel die donderdag 19 september ontstond tussen de  coalitie- en de oppositiepartijen sluimerde al tijdje. Het ontstaan en ontwikkelen van de keuzenota die uiteindelijk vorm kreeg in het presidiumoverleg, ontsproot op een initiatief van D66. De partij claimt dit in ieder geval. Het indienen van een  tweede motie  vanuit het CDA werd in dat kader overwogen in navolging van de motie in februari van de gezamenlijke oppositie. Dit idee werd gesteund door D66 en Ouderenpartij Dongen. Het verschijnen van de keuzenota is hoe dan ook uniek voor dit dorp en voor de raad sowieso een verrassende ontwikkeling,die het gebruik van het woord 'ommezwaai' in het plaatselijke politieke circuit, rechtvaardigt. De snelheid waarop de keuzenota verscheen en ter behandeling werd aangeboden, is voor de oppositie dan weer een onaangenaam element gebleken. Er mee omgaan, is gezien ook de wijze van totstandkoming ervan een oefening in richtingdenken op een hoger niveau. Denken in groepsverband vanuit een machtspositie heeft risico's.

HIER VERDER LEZEN 

D66 heeft nog veel wensen
Beleidsplan schuldhulpverlening in Dongen eerste grote politieke kluif voor wethouder Lepolder
De eerste opiniërende raadsvergadering na het zomerreces kenmerkte zich als een 'zin in' gebeuren. De politiek had heel wat vragen opgespaard tijdens de lange vakantieperiode die niet enkel tijdens de rondvraag werden afgevuurd. Gaandeweg merkte de aanhoorders op de tribune dat de tongriem weer los was. Vooral wethouder Petra Lepolder bleek een druk avondje voor de boeg te hebben. De wittebroodsweken voor deze nieuwe bestuurder blijken nu duidelijk tot het verleden te behoren. Ze ontpopte zich voor sommigen als een opvallende politieke aanwinst voor het dorp. De eerste beleidsnota betreffende schuldhulpverlening waarvoor zij in het college tekende,was opvallend uitdagend geschreven en bleek heel veel ruimte te geven voor interpretatie en uitnodigend voor divers politiek geluid. Politiek op een hoog niveau blijkt ook in Dongen mogelijk. Vooral D66 maakte gebruik van de gegeven ruimte tot discussie. 


OOK H I ER  ( beleidsplan in pdf )

Collegebesluiten

8 oktober


Cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2018 Het college heeft kennis genomen van het cliënt-ervaringsonderzoek Wmo 2018. De resultaten worden met de gemeenteraad gedeeld door middel van een raadsinformatiebrief.
Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018 Het college heeft kennis genomen van het cliënt-ervaringsonderzoek Jeugd 2018. De resultaten worden met de gemeenteraad gedeeld door middel van een raadsinformatiebrief.
Arbeidsvoorwaarden- regeling Gemeente Dongen

Het college stemt in met actualisatie van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Dongen. Het betreft wijzigingen in de CAR-UWO per 1 oktober 2019, per 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Gemeenten 2019-2020.
SWOD

Het college heeft besloten de dienstverlenings-overeenkomst met Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) te verlengen tot 31 december 2020. SWOD biedt (bewegings-) activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en vrijwilligerswerk aan de senioren in de gemeente Dongen. De dienstverlening van SWOD heeft in 2019 € 73.500 gekost. Dit bedrag wordt in 2020 met 1,5% geïndexeerd en komt op € 74.600. Dit bedrag wordt in de meerjarenbegroting 2019-2022 opgenomen.
Adviesraad sociale zekerheid

Het college stemt in met de benoeming van mevrouw C. Hessels tot lid van de adviesraad cliëntenparticipatie sociale zekerheid. Dit is op voordracht van de adviesraad.
Centrummanagement

Het college heeft kennis genomen van de plannen van Dongen Promotion  om te komen tot  een professionele vorm van centrummanage-ment.  Dongen Promotion onderzoekt door middel van een draagvlakmeting of centrummanagement, met als financieringsvorm reclamebelasting, haalbaar is en houdt op 9 oktober een bijeenkomst. Doelstelling is om centrummanagement  begin 2020 te realiseren.  
Centrummanagement zorgt ervoor dat ondernemers en pandeigenaren in het centrum collectief georganiseerd zijn en stimuleert als verbindende schakel tussen andere ondernemers, overheid,  evenementen-organisatoren en verenigingen.  Het college is  in principe akkoord met  een vorm van centrummanagement  met als financieringsvorm  reclamebelasting.  Het college  wacht nu  de nadere uitwerking en  het definitieve  voorstel van Dongen Promotion  af.
Coca-Cola European Partners (CCEP) Het college heeft kennis genomen van de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van Coca-Cola European Partners (CCEP). De notitie zal gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen indienen over het NRD en het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen.CCEP heeft behoefte aan een toekomstbestendig juridisch- en planologisch kader waarin meerdere specifieke bedrijfsmatige ontwikkelingen zijn voorzien. Voor de bestemmingsplanprocedure dient een m.e.r.- procedure te worden doorlopen en wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het is aan de gemeenteraad om het besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De raad is ook het bevoegd gezag voor MER.
Van Gogh Nationaal Park

Het college heeft besloten tot afwijzing van een verzoek tot subsidie voor het Van Gogh Nationaal Park. Op basis van de subsidiecriteria wordt
geconcludeerd dat de subsidieaanvraag van
incidenteel € 10.000,- niet voldoet aan de eisen.
ContourdeTwern

Het college heeft besloten de overeenkomsten tussen ContourdeTwern en de gemeente Dongen voor de levering van welzijnsdiensten tot 31 december 2020 te verlengen. Het college heeft besloten de overeenkomsten tussen ContourdeTwern en de gemeente Dongen voor de levering van diensten jongerenwerk tot 31 december 2020 te verlengen. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag en de jaarbrief 2018 van ContourdeTwern.
Aanbesteding herinrichting Vaartweg Het college heeft kennis genomen van de aanbesteding van de werkzaamheden herinrichting Vaartweg. De werkzaamheden worden gegund aan de laagste inschrijver, de firma Elshout B.V. uit Breda.


Politiek of misleiding?

Eigen berichtgeving Dongense VVD 


In ons land kennen we de democratie en dat is een groot goed. Iedere burger en volksvertegenwoordiger kan zijn mening uiten en onderlinge verschillen bespreekbaar maken. De kracht van de democratie zit hem wat ons betreft in tegenspraak en in het zuiver houden van de boodschap. Iedere politieke partij is op zoek naar kiezers en wil deze aan zich binden. Daarbij is het wel van belang om binnen de ethische grenzen te blijven en een boodschap te zenden die klopt. Naar onze mening heeft D66 in haar berichtgeving over de schuldhulpverlening van vorige week daar niet aan voldaan.

Schuldhulpverlening
Vanuit de wens om een zuivere boodschap over te brengen wil de Dongense VVD hun standpunt met betrekking tot de aanpak van schuldhulpverlening met u delen. Op die manier kunt u zelf bepalen of dit standpunt bij u past.
De Dongense VVD vindt schuldhulpverlening belangrijk. Ondanks dat iedere burger verantwoordelijk is voor zijn eigen huishoudboekje, lukt het soms niet om de financiën op orde te krijgen. Dan is hulp belangrijk om de regie weer in handen te krijgen. Als je schulden hebt, heeft dat een enorme impact op je leven. Het brengt stress met zich mee, is slecht voor je gezondheid en kan je privéleven onder druk zetten. Hierdoor wordt het moeilijker om werk te vinden, waardoor het lastiger wordt om uit de schulden te komen. De Dongense VVD wil ervoor zorgen dat mensen uit de schulden komen, zodat je met een schone lei een herstart kunt maken en het leven met zelfvertrouwen kunt oppakken. Daarnaast is de Dongense VVD van mening dat hulp in nood voor alle Dongenaren geldt. Binnen de gemeente ligt er een beleidsplan schuldhulpverlening waarin extra aandacht is voor crisissituaties waarbij hulp binnen 48 uur wordt geboden. Voor ons zijn alle crisissituaties belangrijk, ook die van gezinnen met kinderen. D66 stelt dat gezinnen met kinderen in het beleidsplan geen speciale aandacht krijgen terwijl dit wel het geval is.

Respect voor de feiten en kwaliteit
De Dongense VVD doet zijn werk vanuit het respect voor de feiten. Het eerder gepubliceerde stuk van D66 klopt niet met de feiten. Op deze manier worden de verontwaardiging en verongelijktheid onnodig gevoed. Het is wellicht aanlokkelijk om mensen op het verkeerde been te zetten, maar de Dongense VVD houdt het graag bij de kwaliteit van de boodschap. De Dongense inwoner kan op basis van die boodschap zijn standpunt bepalen en niet op basis van misleidende en onjuiste informatie.

Angela Horsten,
fractie Dongense VVD.


D66 en de gemeentelijke financiën

Eigen berichtgeving D66

Nog net voor het zomerreces werd op 4 juli 2019 door de gemeenteraad een besluit genomen over een aantal belangrijke financiële raadsstukken voor Dongen. Op de agenda stonden de jaarrekening 2018, de eerste financiële bestuur rapportage 2019 en de kadernota, een nota met een vooruitblik op de gemeentelijke financiën voor 2020. D66 hecht veel waarde aan deze raadsstukken omdat de gemeenteraad hiermee haar belangrijke controletaak kan uitoefenen en grip kan houden op de geldstromen. D66 heeft tegen alle drie de raadsvoorstellen gestemd. Graag leggen wij u uit waarom.Het college van B&W poetst in de jaarrekening een deel van de tekorten weg door het doorschuiven van taken en werkzaamheden naar volgende jaren. D66 vindt dit zorgelijk. Het betekent dat een aantal afgesproken taken in 2018 niet zijn uitgevoerd. Dongen moet een mooie en veilige gemeente blijven om in te wonen en leven. Daarom is het van belang dat we onderhoud aan bijvoorbeeld sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, wegen en speeltoestellen tijdig en goed gebeurd.D66 verwachtte veel van deze eerste bestuursrapportage. Hierin zouden namelijk de voorstellen voor de ombuigingen van € 3,5 miljoen voor 2019 worden verwerkt. Voor D66 is duidelijk geworden dat we er qua ombuigingen nog lang niet zijn. Tot nu toe is er een kleine 9 ton gevonden. Nou ja, er zijn maatregelen benoemd die dat bedrag zouden kunnen gaan opleveren. Nog veel onzekerheid en werk voor het college van B&W dus.

HIER VERDER LEZEN Belangrijke extra

én openbare vergadering
Dongense raad heeft keuzemogelijkheden hoe de Dongense financiële problemen aan te pakken

Dongen,16 september 2019. Of de oppositie er het meeste op aandrong om mee te helpen het tij, met het zicht op de meer dan dreigende slechte financiële positie van het dorp in gezamenlijkheid te keren of niet, het presidium (fractievoorzitters van de in de raad opererende partijen) besloot op 5 september extra stappen te zetten op weg naar de begrotingsbehandelingen dit jaar. Er werd besloten een zogenoemde Keuzenota Programmabegroting te laten passeren en een extra raadsvergadering om deze te bespreken Het college helpen in de strijd als het ware. Politiek gezien is het geheel ten minste opvallend. De controlerende rol van de raad wordt verbreedt. Wethouder René Jansen hoopt wel dat de politiek niet gaat verzanden in ellenlange procesdiscussies. Hoe dan ook ; het college biedt de raad de mogelijkheid om mee te denken en geeft in de zogenoemde keuzenota de kans daartoe. De keuzenota die de krant verderop in dit artikel de lezer ter informatie en in het kader van politieke transparantie aanbiedt te lezen, wordt al op korte termijn behandeld. Donderdag 19 september is om 21.00 uur een extra openbare opiniërende raadsvergadering ingepland direct na de reguliere besluitvormende raadsvergadering die een uur eerder begint.(20.00 uur )

HIER VERDER LEZEN


'Global Goals'
Werelddoelen voor bewust en duurzaam beleid door gehele Dongense raad omarmt


Bij de behandeling van ' Global Goals ' , kort gezegd een internationaal voorstel om ook gemeentelijk beleid af te stemmen op wat goed is voor de wereld, wilde de ook wel milieupartij genoemde progressieve democraten dat voortaan elk raadsvoorstel begeleid gaat worden met een aandachtspunt ten behoeven de doelstellingen van 'Global Goals'.. Concreet wilde D66 met het amendement bereiken de 'werelddoelen' als leidraad te verwerken in de vorm van een vaste paragraaf bij beleidsvoorstellen mee te nemen en te vermelden. De ouderenpartij die als enige het amendement steunde, voegde daar aan toe dat het telkens opnieuw aandacht vragen voor de nobele bedoelingen van de 'werelddoelen' het bewustzijn vergroot, bij het maken van beleid..De raad is in het algemeen voor het streven om de in 'Global Goals' omschreven doelen te omarmen en staat er positief in. Burgemeester Starmans uitte dat ook in afsluitende bewoordingen van sympathie door op te merken dat het college haar best zal doen in de geest van de belangrijke werelddoelen te handen.

HIER VERDER LEZEN