VOORPAGINA

 

Dongens Nieuws.

Elke dag. Actualiteiten

voor en over Dongen,

s Gravenmoer ,

Klein-Dongen en Dongen-Vaart .

De internetkrant van Dongen

is er voor alle Dongenaren

 

 

Ideëel|snel|objectief

DONGENS TAALPLAATJESHOEKJE

Op deze plaats met een zekere regelmaat:.. een soort van Dongense les in de vorm van een voorwerp of ding, een plaatje.Eronder of erbij staat dan de officiële Nederlandse betekenis .Dat kán officieus zijn en bovendien is het Dongens op de plaatjes niet volgens iederéén echt Dongens. Maar de krant gaat er van uit dat het voor iedere Dongenaar ten lange leste toch duidelijk zal zijn wat het plaatje laat zien . Zelfs voor iemand die hier niet geboren is en dus eigenlijk 'import 'is. Zodanig is onze taal of taol aan een soort van willekeur onderhevig .De rubriek staat onder redactie van Dongenaar Henk Oerlemans , die zelf 'van de Vaart komt' en hij alleen is dan ook verantwoordelijk voor de juiste spelling(en) . Betere vertalingen zijn overigens welkom, er komt na het laatste plaatje ook een verzamelabum en er kan over gecorrespondeerd worden ...

klik of tik voor een vergroting

Brok

BROK | SNOEPJE

DONGENSE POLITIEK

 

Raad geeft unaniem groen licht voor nieuwe coalitie

-----

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 15 mei 2018

MEER.....

SPORT IN DONGEN

Wandelvoetbal, iets voor u?

 

Brabantse Kluistrail! Ruim 20 km lopen door het prachtige gebied “De Biezen”

 

Benjamins JO6 van DVVC’s eerste wedstrijdervaring

 

DS HV Dongen kampioen regio-veteranencompetitie

 

+++++++

Lichte tour amazone Bianca Voermans tweede in de Prix de St George

--------

DVVC organisator

Gouden jubileum veteranen-

competitie

 

---------

DS 2 van HV Dongen wint de NHV regiobeker

 

Masters Atledo naar Kerkrade voor 1e competitie-wedstrijd

 

JEU DE BOULES

BILJARTEN

=======

 

DARTEN :

PIM VAN BIJNEN EN WESLEY BOUR PAKKEN WINST BIJ DE KOPPELS

Meer .....

Gewoon Verrassend Dongen

Nieuwe COLUMN

 

Alle columns van Lia van Gool zijn HIER te lezen

 

Dat Dongen verrassend is, zal niemand meer verbazen. Pas was in het nieuws dat Dongen, behalve verrassend, ook ‘heel gewoon’ is. Inwoners van Dongen zal dát wel verbazen, want zo gewoon is Dongen helemaal niet. LEES DE COLUMN VAN LIA VAN GOOL MAAR EENS …..

HIER VERDER

TE LEZEN

HIER REAGEREN

VLIEGEN ?

Nieuwe COLUMN

 

Alle columns van Rinus Krijnen zijn HIER te lezen

..."Ik ga dagelijks met de auto naar mijn werk. Ik doe er ongeveer 23 minuten over om in Tilburg op mijn bestemming te komen. Verder rijd ik gemiddeld twee keer per maand naar één van onze andere vestigingen in het land, ....."  

HIER VERDER

TE LEZEN

HIER REAGEREN

* fotoalbums

* video's

* beeldarchief

* belangrijkste Dongense links

* disclaimer

'Dongen in 2017 veiliger dan jaar daarvoor '

dhs

Vooral autodiefstallen en vernielingen namen in percentages af .

 

In Dongen zijn in 2017 het aantal auto-kraken, autodiefstallen en vernielingen in vergelijking met het jaar ervoor gedaald. Als je enkel naar de percentages kijkt dan is de categorie 'straatberovingen ' in Dongen met 100% gedaald.Relativiteit is dus ook hier het parool . Dongen kreeg door de nieuwe cijfers van de jaarlijkse misdaadmeter van het AD een 'gunstigere ' notering . Anders gezegd : Dongen ' zakte ' in de lijst van onveiligste gemeenten in ons land door in de ranglijst te verhuizen naar 315. Een jaar eerder ( 2016) stond Dongen nog op 244. Over heel Nederland gemeten heeft de Nederlander die op het rechte pad zit wat minder last van de wat het AD noemt ‘lichte’ criminaliteit,. Daarentegen is het indammen van de zware criminaliteit niet goed in te dammen. Er werd landelijk gezien 18% minder ingebroken in schuurtjes en garages maar nam het aantal overvallen met slechts een kleine 3 procent af en het aantal mishandelingen met nog geen 5 procent .Woudrichem ( Brabant) is de veiligste gemeente van het land , zo constateert de krant

Geven en nemen : het wordt beloofd

De praktijk en toekomst van bestuursakkoord 'Bouwen aan Dongen' voor het eerst onder vergrootglas.

Dongen, 25 mei 2018. Liefde moet groeien. Maar moet wel van beide kanten komen. Structureel samenwerken is een weids begrip en helemaal tevreden over de uitkomst van het debat in de Dongense raad was de oppositie bestaande uit D66, Ouderenpartij en CDA niet. Een verloving zit er voorlopig niet in , laat staan een huwelijk. Hun conclusie  versus  de partijen die ook een wethouder leverden aan het nieuwe college leek op het einde van het debat  eerder op een begin van een LAT- overeenkomst zachter uitdrukt; een samenlevingscontract .De coalitie is overtuigd van hun getoonde goede wil en zagen  ruimte voor op zijn minst een huwelijk op voorwaarden. De ouderenpartij bracht sinds hun bestaan en zitting in de raad, een tragikomische kijk op het te bespreken akkoord en liet het rode bloed van de in Dongen doodgebloede SP weer even stromen als het ging over de N629 . Nee dus. Deze partij constateerde maar weinig invloed in het bestuursakkoord van de partijen die niet tot de coalitie behoren. D66 had halsreikend uitgekeken naar de inhoud van het nu in boekvorm uitgereikte 'Bouwen aan Dongen' maar was daarover teleurgesteld . Volgens de partij en fractievoorzitter Marieke Schouten was er maar weinig concreets in te ontdekken . Het stuk toont visie maar ademt geen oplossingen voor concrete dingen zoals de benarde financiële positie van Dongen. HIER VERDER LEZEN

Jouw privacy is gewaarborgd

De krant is er klaar voor...

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Veel bedrijven in de zin van het woord , maar ook verenigingen en stichtingen hebben inmiddels al maatregelen genomen om uw privacy volgens de richtlijnen van de nieuwe wet te waarborgen voor hun bezoekers. Ook de Dongense internetkrant Dongenhomespot.nl is druk bezig geweest om vanaf 25 mei 2018 te voldoen aan de nieuwe richtlijnen die de wet voorschrijft aan privacy gevoelige zaken .Wij zijn er klaar voor. De gehele website met als basisdomein Dongenhomespot waaronder alle katernen en alle onderdelen zoals fotoalbums ,videopagina's , blogs en gelinieerde onderdelen in onze servicepagina zijn beveiligd via het systeem van SSL .Hierdoor zal alle informatie tijdens het internettransport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Dongenhomespot.nl is voorzien van deze beveiliging en is als zodanig herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk van deze internetkrant en haar onderdelen. Een gebruiker / bezoeker aan deze site kan aan de hand van de SSL Certificaten zien wie de eigenaar van de website is en wie het certificaat heeft afgegeven. Onze privacyverklaring kunt u hier en hier lezen

OOK H IER LEZEN

 

Verlenging Buurtlabel Veilig Verkeer in actieve wijk de Biezen

 

Dongen, 24 mei 2018.Wijkraad De Biezen is een van de actievere wijkraden in het dorp . Zo zorgt de raad voor de jaarlijkse fietsverlichtingsactie , doet de wijk veel aan natuurbehoud met bijvoorbeeld de uniek voor Dongen ecologische oever en insectenhotel, de buurtdag , de buitenspeeldag en natuurlijk de ( verkeers)veiligheid voor de bewoners van de wijk De samenleving is de wijk mag er best een beetje trots op zijn . In 2014 was Wijkraad de eerste en – tot nu toe - de enige wijk in Dongen die het Buurtlabel Veilig Verkeer overhandigd kreeg van de Brabantse afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Omdat Wijkraad De Biezen nog steeds actief is met verbeteren van de verkeersveiligheid heeft VVN verlenging van het Buurtlabel in De Biezen toegekend. Het Buurtlabel wordt door Veilig Verkeer Nederland toegekend voor een periode van telkens drie jaar.

HIER VERDER LEZEN

 

Geslaagde aflevering van Verrassend Dongen

Verrassend Dongen treft buitengewone weersomstandigheden

 

Dongen, 21 mei 2018.Telkens weer knap eigenlijk dat een jaarlijks terugkerend evenement waar de verrassingsfactor belangrijk is en in de naam van het festijn gebakken zit, zoveel mensen op de been kan brengen. De organisatie wist ook dit jaar slijt op het festijn te voorkomen door nieuwe deelnemers toe te voegen aan het feest. Dit jaar waren het vooral de verrassende attracties in het buitengebied richting en in s Gravenmoer ,Klein – Dongen en Dongen – Vaart die de Dongenaar naar zich toe trok .Op deze zonnige tweede Pinksterdag trokken vele Dongenaren er op uit om zich te laten verrassen op vooral culinair gebied. Ruiken ,proeven , je smaakpapillen laten werken met een uniek biertje of écht overheerlijke soep ;het zich laten verrassen door een speciaal voor deze dag samengesteld diner, het kon en kan allemaal in Dongen. Thuis koken hoefde dus niet vandaag. Voor een kleine prijs werden de magen gevuld en kon men zich zelfs hier en daar gratis laven. HIER VERDER LEZEN

WAARSCHUWING

 

Dongen, 25 mei 2018. In de e-mailboxen van deze krant en bij verschillende medewerkers van deze krant zijn vandaag enkele mailtjes verschenen van bedrijven die zeggen dat u ingeschreven bent op hun nieuwsbrief. U dient op een linkt te klikken om die ook na de invoering van de nieuwe privacywet op 25 mei te willen blijven ontvangen. Dat is op zich juist en legaal als het om bedrijven of instellingen gaat die u als zodanig herkent en als u inderdaad een nieuwsbrief van dat bedrijf of instelling ontving. Wij ontvingen minstens twee ' nieuwsbriefaanbieders' die niet eerder in ons normaal e-mailverkeer voor kwamen Wij vermoeden al dat hier Phishing- en malwaremails onder zaten . Overtuig uzelf dat de mail afkomstig is van een bedrijf of instelling die u kent en waarvan u eerder een nieuwsbrief ontving. Ziet u iets vreemds , open de mail – link dan dus niet !

 

Ruimte voor het onderwijs in

‘De Beljaart’

 

 

 

Openbare jaarvergadering wijkraad De Beljaart

Op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur houdt wijkraad De Beljaart haar openbare jaarvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in de Heilig Hart School, Schoolstraat 3.In de jaarvergadering zet de wijkraad uiteen waar ze zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en wat de ambities voor de komende periode zullen zijn. Daarnaast zal de avond in het teken staan van ‘Ruimte voor onderwijs’ Nieuwbouw Heilig Hart School. Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad voor de wijken ‘De Biezen’ en ‘De Beljaart’ gekozen voor twee Integrale Kind Centra (IKC’s). Voor de Beljaart is Stichting Initia aangewezen als ‘Bouwheer’. Initia is het bestuur van onder andere de Heilig Hart School. De heer Jeffrey van Oursouw (Directeur HH-school) zal een presentatie geven over de plannen. Ook is een vertegenwoordiger van de gemeente uitgenodigd. De wijkraad is benieuwd naar uw mening Vervolgens zal de wijkraad uw ideeën/mening vragen over in elk geval de volgende punten: • Bereikbaarheid en ontsluiting Toekomstbestendigheid van de school / gebouw • Bredere inzetbaarheid van gebouw en terrein t.b.v. de wijk • Planning • … Niet alleen een thema voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van belang voor ons allemaal. De school is het hart van de wijk. Huidige en toekomstige bewoners zijn allen van harte welkom.

Jong ontmoet oud project Cambreur

 

persfoto

Sinds een jaar of tien hebben het Rode Kruis en het Cambreur College een project “Meet en Greet”. Hier ontmoeten de leerlingen van het Cambreur College senioren uit de gemeente Dongen. Samen hebben ze vier activiteiten die georganiseerd worden door de jongeren. Dit kan een spelletje kaarten zijn, maar ook een uitstapje naar de bioscoop of een restaurant.Dominiek en Bo vertellen over hun ervaringen: “De laatste weken zijn wij bezig geweest met het ‘jong ontmoet oud project’ van het Rode Kruis, dit houdt in dat wij met een senior 4 afspraken maken om iets gezelligs te gaan doen. Onze afspraken waren: lunchen, samen koken, naar de bioscoop, spelletje spelen en de afsluitingsmiddag bij de Avri. De afspraken waren echt super gezellig en wij hebben er allemaal van genoten. We hopen nog veel contact met onze oudere te houden. Toen we vroegen aan andere kinderen die ook meededen aan het project zeiden ze dat ze het erg gezellig en ook leerzaam vonden, en natuurlijk de moeite waard! Wij raden het andere kinderen ook aan.”Mocht u volgend jaar willen deelnemen of kent u iemand in uw omgeving die zou willen deelnemen, neem dan contact op met Paul van den Heuvel, paul.heuvel@ziggo.nl. Hij kan u hier meer over vertellen.

KWF Dongen zoekt vrijwilligers

 

Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: 1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding financiert kankeronderzoek en ondersteunt patiënten. Om dit mogelijk te maken zamelen we zo veel mogelijk geld in en werken we samen toe naar een wereld zonder kanker. Elk jaar wordt in de gemeente Dongen de KWF-collecteweek georganiseerd in de 1e week van september. Voor die collecte zijn wij op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen. Het KWF Dongen is op zoek naar bestuursleden, wijkhoofden en collectanten. Als collectant ben je in de collecteweek een paar uurtjes kwijt met het collecteren. Deze uren vul je zelf in., net zoals de wijk waarin je wilt lopen. Aan het einde van de week lever je de collectebus in bij het wijkhoofd en krijg je te horen hoe veel geld je hebt opgehaald.

HIER VERDER LEZEN

O ja, 1 juni

Concert

Dongens Mannenkoor

INGEZONDEN DOOR DONGENS MANNENKOOR

 

Enkele weken geleden hebben wij aangekondigd dat het Dongens Mannenkoor op 1 juni a.s. haar voorjaarsconcert geeft. Wij willen U daar in dit artikel graag aan herinneren!

 

"Wij zijn nog hard aan het werk! U kunt dat al zien: onze posters hangen op verschillende plaatsen, de flyers zijn uitgedeeld, het programmaboekje is bijna klaar enz. enz. En straks kunt U het resultaat van onze inspanningen beluisteren in de kapel van de zusters Franciscanessen. Wij hebben er erg veel zin in! Het programma is veelbelovend. Iedereen komt aan zijn trekken. Wij brengen zowel klassiek als modern. Ons programma wordt bijzonder verrijkt met de soliste Olga Werner. Olga is een mezzo-sopraan, die al bij vele concerten in binnen- en buitenland heeft opgetreden. En natuurlijk is Eric van Soelen weer onze begeleider op de piano. Hij speelt ook enkele solo-composities. Het geheel staat onder leiding van dirigent Jan Terpstra. Wij hopen vele toehoorders te kunnen verwelkomen! Datum: 1 juni a.s. Plaats: Kapel Zusters Franciscanessen, ingang Schoolstraat. Aanvang: 20.00 uur. Tot ziens en hoors

 

ZIE OOK DE AGENDA VAN DEZE KRANT

 

Cambreurleerlingen in het zonnetje

 

persfoto

Het Cambreur College heeft veel leerlingen waar het trots op kan zijn. Acht van hen zijn heel bijzonder. Op een gewone donderdagavond zijn zij speciaal uitgenodigd samen met hun ouders, broertjes en zusjes, twee leerlingen van iedere afdeling die een dik compliment verdienen om diverse redenen.

Directeur René Hermans opent de avond en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Kubilay, Jarno, Kane, Mike, Julia, Emma, Robin en Lieke.Om de beurt lezen de vier teamleiders voor hoe zij hun genomineerde leerlingen zien en hoe zij tot die keuze zijn gekomen. Een positieve houding, een enorm doorzettingsvermogen en een prettige manier van omgaan met teamleden en medeleerlingen klinken in ieder verhaal door. Ook hebben diverse leerlingen met flinke tegenslagen te maken gehad in hun privéleven, wat ze echter niet uit het veld geslagen heeft.

HIER MEER LEZEN