LANGSTRAAT REGIONIEUWS
Dongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

 s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

 en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

 is er voor alle Dongenaren.DONGENHOMESPT.NL werkt op  grond van het begrip symbiose en op  onafhankelijke  niet commerciële  basis, samen met LANGSTRAAT MEDIA als onderdeel van de  lokale nieuwsvoorziening in het Langstraatgebied en de lokale omroep in Waalwijk, Loon op Zand

en Dongen.

PlayerBalkPlayerBalkNL

 

KERSTMIS IN SFEER

 

WAALWIJK - De Werkgroep Welzijn, Dienstverlening en Zorg van Stichting Senioren Waalwijk gaat in samenwerking met Contourdetwern contactcirkels organiseren.Doel van de contactcirkels is om ouderen van 55+ te helpen nieuwe sociale contacten op te doen.Op 20 december zal er een luch (om 12:00 uur) en kerstdiner (om 17:30 uur) georganiseerd worden in BaLaDe. Bel voor meer informatie naar 0416-760160.(Langstraat Media)

 

LOON OP ZAND JARIG


LOON OP ZAND - In 2019 bestaat de gemeente Loon op Zand 750 jaar. De Stichting '750 jaar Heerlijkheid Gemeente Loon op Zand' wil graag inhaken op bestaande evenementen en ook nieuwe activiteiten ontwikkelen.Het hele jaar door gaat "750" in allerlei vormen terugkomen. Bij het Pleinfestival, Oogstfeest, Anton Pieckfestijn, Kerstklokkenloop en veel meer. Op 23 januari gaat het jubileumjaar echt van start met een openingsfestijn in het Eftelingtheater. (Bron : Langstraat Media)

 

 

Verzoek om maatregelen tegen ziekenhuis Waalwijk

 

De Raad van State doet nog uitspraak over het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk om maatregelen op te leggen aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Omwonenden hadden dat verzoek gedaan. Zij wonen langs de toegangsweg naar het ziekenhuis. Zij ervaren geluids- trillingshinder. Ze vinden dat die weg niet meer gebruikt mag worden. Daarnaast denken ze dat de zuurstoftank van het ziekenhuis illegaal is verplaatst. Het gemeentebestuur weigerde echter maatregelen te nemen tegen de toegangsweg en de zuurstoftank. Tegen dat besluit kwamen de omwonenden eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die liet het besluit van het gemeentebestuur in december 2016 stand. De omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak twee keer op zitting behandeld. De laatste zitting was op 16 oktober jl. ( bron : RvS)

Soos in De Kuip


Op zaterdagavond 15 december wordt er weer een bijeenkomst van soos De Kuip gehouden. Het is een soos voor mensen met een beperking. Het maakt niet uit welke beperking. Het wordt bovendien georganiseerd door mensen met een beperking. De soos richt zich op alle leeftijden vanaf 16 jaar en op de hele regio. Steeds meer mensen weten de weg te vinden voor een gezellige avond. Het begint om 20.00 uur en eindigt om 23.00 uur. Het belooft opnieuw gezellig te worden in jongerencentrum De Kuip. Het adres is Klokkenlaan 42, 5175 NV in Loon op Zand. Voor meer informatie kun je mailen naar soosdekuip@outlook.com.

 

KOEL EN HELDER ....

 

WAALWIJK - Net als i Dongen gaat ook de jeugd van Waalwijk meer water drinken. Iedere basisschool in de gemeente Waalwijk moet dan een watertappunt krijgen. Pasgeleden is de eerste watertap onthuld bij De Krullevaar in Sprang-Capelle.De gemeente zet zich in voor een gezonde schoolomgeving in de gemeente. Dat gebeurt onder meer met het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), waarbij het initiatief voor de watertappunten sluit aan sluit ( Langstraat Media).

HEUSDEN - De gemeente Heusden zet de sloop van de gymzaal aan de Herpsestraat door.Omwonenden van de gymzaal voeren al langere tijd actie voor het behoud van de zaal.Een onafhankelijke bezwarencommissie heeft na onderzoek de gemeente laten weten dat er voor de omwonenden vrijwel geen belang is om de hal te laten staan.Het pand kost de gemeente nu veel meer geld dan dat het opbrengt.

De omwonenden overwegen nu naar de rechter te stappen.. ( Langstraat Media)

WhatsApp verzendlijst

 

WAALWIJK - In een drietal projecten start de gemeente Waalwijk binnenkort een pilot met een WhatsApp verzendlijst. Een digitaal communicatiemiddel waarmee de gemeente Waalwijk herhaaldelijk naar iedereen die zich heeft aangemeld berichten kan verzenden. Een eventuele reactie van een ontvanger is vervolgens alleen zichtbaar voor de zender.Het is dus geen WhatsApp groep, maar een WhatsApp verzendlijst. Met dit medium hopen we omwonenden én weggebruikers beter (sneller, frequenter en laagdrempeliger) en meer digitaal te informeren bij langdurige werkzaamheden. De projecten waar we WhatsApp gaan testen, zijn: Besoyensestraat, Groenstraat en Grotestraat, Groen van Prinstererlaan en Thorbeckelaan. Wilt u ze volgen? Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl/projecten ( Langstraat Media)

Poolse missen


WAALWIJK - De Sint Jan in Waalwijk krijgt ook speciale vieringen voor Polen. Zaterdag 22 december is de eerste in het Pools gelezen mis.Het is de bedoeling om iedere vierde zaterdag van de maand om 18:00 uur zo'n viering te houden.In Waalwijk en omgeving leven veel Polen, die hier werk hebben gevonden. Parochie Sint Jan de Doper heeft met een aantal contact, maar ze weet velen ook niet te bereiken.Bron: Brabants Dagblad| Langstraat Media

Op zoek naar  manager en bestuursleden


Regionaal Bureau voor de Toerisme timmert aan de weg en wil

1 januari  2019 starten

Voor de oprichting en aansturing zoekt het Regionaal Bureau voor Toerisme ‘De Langstraat’   Bestuursleden ,Er wordt  momenteel volop gewerkt aan de oprichting van eenRegionaal Bureau voor Toerisme (RBT) de Langstraat.Tijd om te zoekennaar bemensing van het bestuur Inmiddels staat de vacature voor de  manager van het RBT online:Naast deze manager is het bureau ook op zoek naar bestuursleden.De opdracht voor het nieuwe bestuur richt zich in eerste instantie op het oprichten van het RBT.Inzet is om het RBT op 1 januari 2019 operationeel te laten zijn. Er is haast bij ; het bestuur moet nog gevormd worden, alle functies zijn vacant. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze gemeenten werken ook al samen op het gebied van media  met name radio en televisie