DONGEN TOEN

'Omstreden 'Straatnaambordje .....

Mede door toedoen   van Dongenaar Henk Oerlemans is hier  een straatnaambord ‘ Nieuwe Baan van Breda’, geplaatst. Dit bord moet daar waar het nu staat niet staan maar even verderop volgens Henk .  “Waar een steeg richting het Wilhelminakanaal voert”. Waar deze steeg bij het Wilhelminakanaal komt lag   volgens Oerlemans 'voor de oorlog' de betonnen voetgangersbrug en  hij denk dat de nieuwe brug ook ongeveer daar komt.  Henk Oerlemans stuurde drie foto’s mee zodat je kunt zien waar het over gaat. ....  klik of tik op foto's voor vergroting


Weet jij hier wat meer van of kun je dit verhaal  bevestigen neem dan contact op met deze krant info@dongenhomespot.nl


Op 10 juni 2019 schreef Familie Kokx het volgende :

Hoi Redactie,
Henk heeft gelijk.De betonnen brug heeft ongeveer in het verlengde van de Brede Heistraat gelegen.Als bewijs heb ik een stuk stafkaart ingescand uit 1943.Groeten,
Bart Kokx


Op 22 juni 2019 schreef Ad Pieterse het volgende :

Volgens mij was die brug nog wat verder richting oosterhout. Toe wij in de jaren 50. Naar school fietsten was dat  nog duidelijk te zien . er was daar ook een kleine bocht in het jaagpad. Ook de taluuds waren nog lang aanwezig. De aansluiting kwam van het pad langs het schele eendje.  Ad pieterse


op 21 oktober 2019 schreef Peter Graafmans :

Als reactie op het schrijven van dhr. Ad Pieterse het volgende, inderdaad, de ,kapotte brug, zoals die genoemd werd indertijd, was gesitueerd waar Ad heeft aangegeven.
Twee jaar, te beginnen in ‘ 53 ben ik daar passant geweest, op weg naar school in
Oosterhout, met de fiets.Het hoge talud lag er nog, en is met de verbreding van het Wilhelminakanaal geëgaliseerd.De brug is aangelegd om de gronden die door de aanleg van het Wilhelmina kanaal werden doorsneden bereikbaar te houden voor eigenaren die Noordelijk van het kanaal woonden.
Met groet.Peter Graafmans.Op 15 oktober 2020

schreef Mike ( in 't Groen ) :

Hallo redactie Dongen Toen, omstreden straatnaambordje.. De zoektocht naar die brug geeft duidelijkheid op bijlage van topotijdreis van ‘t kadaster NIET in ’t verlengde van de Breede Heistraat.. NIET aan de Nieuwe Baan van Breda. Groeten, Mike ( in 't Groen )In memoriam

HENK OERLEMANS


Dongen ,30 juni 2019. Hij treurde lang om zijn Ria. Na haar dood ging het niet goed meer met Henk. Hij had haar lang en liefdevol verzorgd. Hij was ook een man die voor iedereen klaar stond. Bij de beginperiode van deze krant zorgde Henk voor honderden foto's van en uit Dongen, maar vooral ook uit  zijn Dongen -Vaart. Ze staan nog steeds in onze archieven. Zoek ze op en bekijk de rijke historie van Dongen door Henk vastgelegd en verzameld , ook in verhalen en geschiedschrijving. Feiten waren feiten voor Henk. Bewaren deed hij zowat alles over Dongen. Hij leefde mee met deze krant en gaf met zijn bijdragen Dongen én deze krant meer inhoud. 'Dongen toen' blijft leven dankzij Henk Oerlemans .Henk was veelzijdig, hield van fotograferen en de natuur . Hij voelde zich verbonden met zijn geboorteplaats en medebewoners in de 'aanleunwoningen' bij de Volckaert. Hij was bovendien een volhouder en was om allerlei redenen een luis in de pels bij hen die niet begrepen wat goed was voor 'zijn' mensen. Henk Oerlemans was een vriend voor hen die dat ook zelf wilden. Hij vroeg nooit iets terug. Henk is een bijzonder mens geweest. Er zullen er velen zijn die hem gaan missen. Zijn laatste woorden zijn : 'zoals ik was' .PE


De sloop van de St. Josephkerk in Dongen in 2009

Een film van Ad Hessels 

Met beeldmateriaal van Ad  Hessels

en Hans Zimniak

met een herinnering ...

 


Dongen, 21 januari 2009. De burgerrechtspraak van de De Raad van State heeft vandaag, woensdag 21 januari, uitspraak gedaan inzake het hoger beroep van de Stichting St. Joseph Blijft! tegen de voorgenomen sloop van het St. Josephkerkgebouw. De gemeente Dongen heeft volgens het hoogste rechtsorgaan in bestuursrechtelijke geschillen de procedure in alle zorgvuldigheid doorlopen.De raad zegt daarmee eigenlijk dat de voorgenomen sloop gewoon door kan gaan.Wethouder Joop Velthoven zegt via officiële gemeentelijke kanalen en namens het colege:: ,,We hebben de uitspraak steeds met vertrouwen tegemoet gezien. Dat vertrouwen is nu bevestigd. Wij begrijpen dat de teleurstelling groot is bij de stichting. Maar we hopen en rekenen erop dat men zich nu neerlegt bij de feiten.

INGEZONDEN

lederpak- en drooghuis, Heuvel 20 in Dongen


 Drs. L.F.M. van der HoevenINGEZONDEN :


In Dongen zijn de oudste sporen van menselijke activiteiten op de Heuvel aangetroffen. Deze  bestonden uit voorwerpen uit het IJzeren tijdperk (vanaf 800 v. Chr.). Het gehucht ‘Heuvel’ was eeuwenlang door zandduinen gescheiden van andere omliggende gehuchten, zoals Lage Ham, Hooge Ham, Bergen, Biezen, Bree- en Groenstraati. Pas in de vorige eeuw zijn deze duinen beslecht. ‘Heuvel’ is een hoger gelegen zandheuvel, die waarschijnlijk ontstond als een beekdal. Momenteel stroomt vrijwel naast Heuvel de nu zeer kleine beek de Donge. Heuvel was een gehucht dat voor een deel werd gebouwd rondom een brink en stond reeds in de 16de eeuw op landkaarten vermeld. De huizen staan om een driehoekige open ruimte gebouwd, de Frankische driehoek ii. Die groenstrook werd benut om het loslopend vee ’s nachts bijeen te drijven en een afzetting te plaatsen. Ook vonden er jaarmarkten en kermissen plaats, maar er werden daar ook misdadigers terechtgesteld en buiten het dorp langs de weg naar Oosterhout aan galgen opgehangeniii. Frankische driehoeken zijn ook nog steeds in Gilze en Den Hout te vinden. In de 17de eeuw kwamen op de Heuvel de eerste protestantse gelovigen voor hun diensten bijeen. Daartoe werd er een kamer  gehuurd in het huis van Jacob Lambrechts Vermeulen en Jenneke Andriesdochter. Zij verhuurden een vertrek aan het westzijde van hun huis. In het daartoe opgemaakte contract stond: "daerinne nu jegenwoordich de predicant des heijligen Evangeliums deselve ghemeente Godes heijlighe sijn leerende ende vercondigende”. In het gemeente archief bevindt zich tevens een contract, waarin de verlenging van de huur met een jaar van mei 1619 tot 30 april 1620 staat vermeld. De huurprijs bedraagt 13 Rijnsgulden te voldoen in twee termijnen, de eerste termijn op 30 oktober en de tweede termijn  op 30 april iiv.


HIER VERDER LEZEN


Dongen, 23 februari 2017


Auteur: Drs. L.F.M. van der Hoeven

NIEUWS VAN TOEN....


1924 Het Nieuwsblad voor Dongen, Vaart en Klein Dongen heeft 1000 betalende abonnees en kostte 60 cent per drie maanden.

(c) Dongenhomespot

 

1925 De 59-jarige echtgenote van de arbeider J. van Br. In de St. Josephstraat brak bij het vallen haar linkerpols

 

1926 Bij café Smulders wordt een kegelclub gevestigd

 

1927 J. Koeweide, Kruidenierstraat 23 te Dongen, Uw speciale maatzaak in Heerenkleding

 


1928 In het café van de heer Beerens wordt  de Dongense Winkeliersvereniging opgericht. Het bestuur bestaat uit de heren J. Nobelen, Hr. Vorstenbosch en Hr. Dirkse

 

1929 Vierde Dongense Winkelweek. Er is een hoofdprijs van 50 gulden

 

1930 Het echtpaar Petrus en Jeane Koenen zijn 25 jaar getrouwd

 

1931 De gemeenteraad doet aan het ministerie van verkeer het voorstel om de drukke Bredaase weg te ontlasten door het verkeer van Keizersveer naar Tilburg niet over Breda te laten lopen, doch over Dongen. De weg zou kunnen lopen door de Lage Ham, maar dan verder achter de Hoge Ham, dus niet door de kom, en in de Vennen weer uitkomend op de Tilburgseweg

 

1932 Cornelis Bressers overleden

 

1933 Citaat uit het Nieuwsblad voor Dongen: "Waar blijft een flinke belasting op de vrijgezellen, waar op het kinderloos gezin, menschen die toch zo vaak de ouders die met de zorgen voor een talrijke kroost zitten, door hun gemakkelijk en onbekrompen bestaan, als het ware de oogen uitsteken".

 

1934 Geboren: Paulus Klerx


1935 Tiende Dongense Winkelweek, aantal deelnemers 62, waarvan 30 uit de Hoge Ham, 10 uit de St. Josephstraat en 7 uit de Tramstraat. Er is een prijzenpot van F 625,50


 

(c) Dongenhomespot


 

MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans

1924 De eerste Dongense winkelweek wordt gehoudenvan

16 tot 22 oktober.

1925 In het Wolmagazijn van Wilhelmus Jansen aan de Wilhelminastraat vindt u een prachtige 'sorteering ' gebreide ondergoederen.

1926 Het beste 'vleesch' komt van 'vleeschhouwerij'en spekslagerij A. Michielsen, Tramstraat 10.

1927 Verkrijgbaar bij Dames en 'Heerenkapper' P. van den Heuvel de nieuwe parfum Tsang Ihang.

1928 Jan Melsen trouwt met mej. Hendrika Jacobs. (Kroeta)

(c) Dongenhomespot

1929 De kas van de “Bond voor 'groote'Gezinnen” heeft een batig saldo van fl. 96,61

1930 Harmonie Musis Sacrum bestaat 90 jaar.

1931 Dhr. Wouters volgt

Dhr. Switzar op als burgemeester van Dongen.

1932 Verplichte keuring van trekhonden en hondenkarren bij de oude veldwachters-woning, Vaart 30.

1933 Magazijn de “Concurrent”, doet ook mee aan de 8e Do-Wi-We.

1934 Dongen wint met 4-1 van Gennep, van der Schoof en van der Veeken waren de doelpuntenmakers.

1935 Op Oranjeplein 69 wordt een net dagmeisje gevraagd.

1936 De winkeliersvereniging viert haar tweede lustrum onder, nog steeds, het voorzitterschap van J. Nobelen.

1937 Vier schoenfabrieken sluiten hun poorten.

1938 Dongen krijgt een correspondentschap van de Nederlandsche Bank.

1939 Wegens het breken van een der benen van de dansleeraar kan de danscursus geen doorgang vinden.

1940 Ene Mr. Lijnkamp wordt burgemeester van Dongen.

1944 In het najaar wordt Dongen bevrijd, ik krijg m’n eerste reep Kwatta.

1945 In het Leo Dertien-gebouw kan men zich regelmatig laten ontluizen.

1946 Piet van Vugt opent lunchroom “Delicia”.

1947 Pastoor Dirven overlijdt, en in Dongen wordt een Hogere Burger School opgericht.

1948 Antoon Snels wordt burgemeester van Drunen.

1949 De economie is herstellende en de meeste artikelen zijn van de bon.

1950 Adje Brants opent een slijterij-wijnhandel.

1951 De gemeente onderhandelt over de aankoop van villa “Vredeoord”.

1952 De gezamelijke brandstoffenhandelaren van Dongen maken bekend, dat met ingang van 1 april een lijst van wanbetalers zal worden ingevoerd.

1953 Schoenfabriek Leijten brandt tot de grond toe af.

1954 Eén ons 'tongeworst'kost fl. 0,30.

1955 Ik heb mijn kunstgebit laten repareren bij M. v.d. Wee –Kusten.

1956 Een pilsje kost 0,90 cent.

1957 Mevr. Vilé van Son slaagt voor het algemeen textielbrevet.

1958 Het is Rennen, Rennen, Rennen naar Aarts in de Vennen, De wed. Aarts heropent haar winkel.

1959 Eerste Dongense carnavalsoptocht.

1960 88,7 % van de Dongense bevolking stemt op de KVP.

1961 Bernhard Eikhout verkoopt solex-bromfietsen.

1962 De Posthoorn heet nu Regina.

1963 Pastoor van Bekhoven gaat naar Amerika, want het gaat goed in St. Joseph.

1964 Van Den Buys neemt “Het Wapen van Dongen” over.

1965 De Emancipatie ten Top, Mevr. Wikowski richt Karnavalsvereniging “De Vrouwkes” op.

(c) Dongenhomespot

MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans

1991 Het cabaret van DVVC bestaat 30 jaar.

1992 Omdat hij in 1949 als militair op Java (Ned.Indië) gewond raakte, kreeg Dhr. J. Trommels alsnog het daaraan verbonden “Draaginsigne” uitgereikt.

1993 De familie De Jongen-Verbunt woont al 25 jaar aan de Procureurweg.

1994 Postbode Jan Verhulst, werd gezeten in een leunstoel op een bakfiets rondgereden

1995 De ‘Gaasjesweg’ wordt aangelegd.

1996 De VARA, moet 7 miljoen betalen voor ’t kapotmaken van het familiebedrijf van Van Tuijn in 1971.

(c) Dongenhomespot

1997 Peeters ‘Verf en Behang’, viert ‘t 65-jarig bestaan en krijgt de Bronzen Penning met de bijbehorende Oorkonde.

1998 In een woning aan de Heuvel, ligt een moeder met haar zoontje twee weken dood in huis.

1999 Sharona in ’t Groen, uit de St. Josephstraat, werd 9 jaar op de 9e van de 9e in 1999.

2000 Gijs Smulders uit Dongen-Vaart, wordt bouwvakker.

2001 De eerste bewoners nemen bezit van het AZC.

2002 Jeanne, Willem, Bart, Jos, Nel, Lena, Jan, Toon, Dina en Kees Verkooijen zijn samen 750 jaar.

2003 De Nolenslaan gaat op de schop.

2004 Van Den Noort zand en grind, bestaat 60 jaar

2005 Pater Ted Cloin al 40 jaar priester.

1958 Ofschoon alle wereldzeeën bevaren, verdrinkt Huubke Bergmans bijna in de Donge.

1959 Hr. Van Luxemburg vindt nieuwe flessentransport-machine uit. Het café aan de haven van Janus Smits vaart er wel bij

1960 Willem de Zwijger wil helemaal niks zeggen

1961 Kroeta heeft er opnieuw een hondje bij

1962 Er is dikwijls brand in de Kanaalstraat

1963 C. Litzroth is nog specialist op het gebied van looivaten

1964 Naast “Vitarog”, brengt broodfabrikant Nobelen ook “Bravorog” op de markt.

1965 Ik ben nu drie jaar getrouwd, en mijn vrouw ook

1966 Dr. Heijntjes draagt praktijk over aan Dr. de Leeuw

1967 De Vroede Vaderen beramen zich over een nieuw winkelcentrum

1968 Op de 17e oktober reed een auto een café te Dongen-Vaart binnen

1969 Kroeta krijgt er haar laatste hondje bij

1970 Kroeta overleden op 12 november

(c) Dongenhomespot

1971 Op de hoek Amstelstraat – Trappistenstraat is een rieten tas met bruine schoudertas inhoudende: ziekenfondsboekje, portemonnee met inhoud, adresboekje, en een blauwe gebreide muts verloren. Tegen beloning van F 25,00 terug te bezorgen aan het adres in het ziekenfondsboekje vermeld

1972 Zwaar onweer op de 7e augustus met grote hagelstenen

1973 Dit jaar zal er hard gewerkt worden aan een “echt” Dongens centrum

1974 Een Poolse Dongenaar ontvangt F 3000,00 voor een reis naar zijn zuster in Rusland

1975 Dongen-Vaart krijgt er binnenkort 13

woningwetwoningen bij

1976 We kregen op 3 januari een zware storm te verwerken


1977 Voor het eerst na de tweede wereldoorlog is de zomertijd weer ingevoerd

1927 Bij A.J. Emmen op de Geer kocht je pantoffels voor F 1,50.

1928 Er dreigt ene belasting van 3 cts op elk lokaal telefoongesprek.

1929 Drie diamanten bruiden op het moederhuis van de Zusters Franciscanessen.

1930 De Rotterdamse Bankvereeniging heeft telefoonnummer 1.

1931 De economische crisis wordt voelbaar. Den Gulden Valt !.

1932 Bij den brand op Overdonk geeft de brandweer reeds tien minuten na het alarm water.

1933 Magazijn “De Ster”, geeft 10% korting op alle courante goede ren, waaronder wollen kinderkousen in zwart en beige voor 49 ct.

MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans

1973 Op 28 april zal het echtpaar Giel Peters (77) en Bet Dingemans (79) hun gouden bruiloft vieren.

1974 Jo Rombouts viert haar 25-jarig jubileum als leidster van de plaatselijke gezinszorg.

1975 De veiling voor de Volckaert bracht F 46.000.= op.

1976 De 18e april was het Paaszondag en het werd bijna 20°C

(c) Dongenhomespot

1977 Dit jaar was er weer geen witte Kerst

1978 Conny Vink treedt op in de ontspanningshal van de TEFADO

1979 Groenteman Kees Verschuren (70) stalt voor het laatst zijn groentekar bij de winkel van zijn zoon aan de St. Josephstraat

1980 De Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum viert zijn 140-jarig bestaan

1981 Harmonie Aurora kampioen van Noord-Brabant in de eerste klasse

1982 Geert Koppens gehuldigd voor zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de gemeente Dongen

1983 Café van Laarhoven v/h Panis viel ten prooi aan de vlammen

1984 Op maandag de 26e januari om 11.00 uur valt de ‘pijp’ in de ‘pijp’

1985 Toneelgroep “Concordia”, bestaat 25 jaar

1986 De sloop van de melkfabriek is in volle gang

1987 Mevrouw van der Wee is 100 jaar geworden

1988 Dokter Sikkema is nu ook homeopaat

1989 Bij Leo van Riel worden twee ‘nieuwjaarsgeitjes’ geboren

1990 Jan Oerlemans krijgt de eremedaille in ’t zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau omdat hij 40 jaar bij Heintje Koreman was

1991 Schoenmaker Gert Michielsen is al 50-jaar bij zijn leest

1992 Drukkerij Leijten bestaat 100 jaar

1993 De winkel van de Boerenbond wordt overvallen

e krijgen.

1938 Dertiende Dongense Winkelweek, alles zit tegen, den gulden blijft vallen, het weer is slecht, en de klanten mauwen.

1939 P. Verhoef op den Hoogen Ham heeft een toom beste biggen te koop

1994 Historicus Jan Cornelissen schrijft een boek over de geschiedenis van de Hubertusparochie Dongen-Vaart

1995 De eerste shirts (1945) van de voetbalvereniging DVVC waren gemaakt van meelzakjes

1996 Achter een restaurant aan de Hoge Ham valt een 90-jaar oude linde spontaan om

1997 Van Brummen wordt onze nieuwe burgemeester

1998 Ran Biemans wordt vermoord

(c) Dongenhomespot

1999 Het kerkbestuur krijgt het advies: “Sloop alle drie de kerken”.

2000 De Lokale Omroep Dongen gaat officieel van start

2001 De fietsbrug over het Wilhelminakanaal wordt geopend

2002 Alle ‘platanen’, aan de Fazantenweg zijn gekapt

2003 Mevrouw J. Verduijn – Martens uit Klein-Dongen vrijwilliger van het jaar.

1992 Jan Smans wordt “Mister D.V.V.C.”.

1987 Toontje van algemene begraafplaats gaat weg

1988 De Boerenbond bestaat 40 jaar


1989 Dongens paar Addo en Carla Geerts winnen Rons Honeymoon Kwis

1990 Gert Gommers wordt 100 jaar

1991 A. Verhoeven kleedt zich helemaal uit om een te water geraakte vrouw te redden

1979 De fractie “Gemeenschapbelangen”, wil vier woningen in de melkfabriek

1980 Onder het motto: “Er zit muziek in”, vierden de Dongense bejaarden feest in de Cammeleur

1981 Zondag de 1e mei weer een voettocht naar de Hasseltse Kapel te Tilburg

1982 De Tramteuten en Tramtrutten winnen het songfestival

1983 De voormalige burgemeesterswoning aan de Hoge Ham wordt gesloopt

1984 Dongense gezichten, H. van Dinther en Mevrouw J. Luyten, in de 1-2-3 show  van de KRO

Hoe is de naam ‘Voldersweg’ ontstaan? ..


Het woord “Volder”, is volgens de van Dale hetzelfde als “voller”, en dat blijkt het beroep  “lakenbereider “ te zijn. Hiermee wordt het vollen van wol bedoeld, die door persen, kneden en stampen of hameren tot vervilten wordt gebracht. Dit gebeurde vroeger door toevoeging van een vette klei die toen “vollersaarde” (voldersaarde) werd genoemd. Het feit dat er in Dongen een straatnaam bestaat die Volmolenhoef heet, doet bij mij het vermoeden ontstaan, dat de vollersaarde vanaf de omgeving Voldersweg naar de volmolen, (machine waarmee gevold wordt) aan de volmolenhoef werd gebracht en dat zodoende de naam ‘Voldersweg’, is ontstaan.

( ingezonden door Henk Oerlemans)

AFVALVERWERKING

DONGEN 

ANNO 2006

1969 De vuilniszak vervangt de vuilnisbak en per 1 januari 2016 gaat Dongen over op een geheel vernieuwde afvalwerkingssysteem . De vuilniszak verdwijnt en er komen drie contaminaties in of bij het schuurtje van de Dongenaar te staan. In deze video krijgt de Dongenaar inzicht hoe Dongen tot nu toe het afval verwerkte. Con Loomans , Jan Verdaasdonk en Elly Sengers maakte deze reportage in 2006 .


ZIE OOK H I E R


NIEUWS VAN TOEN....1936 Het comité tot het verlenen van medewerking tot aanbieding van een Nationaal Huwelijksgeschenk aan Hare Koninklijke Hoogheid Juliana, Prinses der Nederlanden ter gelegenheid van Haar aanstaande huwelijk met Zijne Hoogheid Bernhard, Prins van Lippe – Biesterveld, bestaat uit burgemeester Wouters, gemeentesecretaris J. Festen en schrik niet, 26 dames van de betere stand

 

1937 De Raad der Gemeente Dongen komt in spoedeisende vergadering bijeen over de penibele toestand in de schoenindustrie. De steunverlening wordt met een bedrag van F 4000,00 verhoogd.

 

1938 Gevraagd: "Wasch aan huis, flinke droog- en bleekplaats". Brieven onder nummer enz.

 

1939 De oorlog dreigt. Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, afdeling Dongen, opgericht onder voorzitterschap van den Heer A.Q. van den Bosch

(c) Dongenhomespot

 

1940 Ondanks dat Hitler het voor het zeggen heeft, wordtde 15e Winkelweek gehouden

 

1941/1944 De jonge boerinnen gaan toch ieder jaar op retraite naar Seppe

1945 Vanaf 17 februari is het postkantoor zaterdagmiddag gesloten

 

1946 Bijna alles is nog op de bon en Piet Eelants is geboren in het naburige Oosterhout

 

1947 Dongen heeft plusminus 13 standen

 

1948 Voor het eerst na de wereldoorlog wordt er weer een Winkelweek gehouden. De zestiende. De totale prijzenpot is F750,00

 

1949 Zeventiende DO-WI-WE. Het aantal deelnemers bedraagt 58.

 

1950 We staan aan het begin van het televisie-tijdperk, Janus Snels maakt er dankbaar gebruik

(c) Dongenhomespot


MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans

1966 Na een bliksemcarrière in de politiek wordt L. Sicking Loco Burgemeester.

1967 Dongen telt bijna 16.000 inwoners.

1968 Koos Ariëns neemt het Leo Dertien gebouw over.

1969 De vuilniszak vervangt de vuilnisbak.

1977 Op de 24e december was het in de nacht extreem warm met 15°C

1978 Faan Akkermans werd lid van de “Dongelander Muzikanten”.

1979 Dongenaar sloeg 36 ruiten in van het politiebureau

(c) Dongenhomespot

1980 Voorzitter Mari Oerlemans feliciteert Piet Vreijsen met zijn 400e wedstrijd voor Olympia 60.

1981 De vrienden van de ophaalbrug vierden hun 45-jarig bestaan

1982 Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart vierde haar 12½ jarig bestaan

1983 De zeis van Nico Vermeulen, St. Josephstraat 40 is gestolen

.

1984 Bij handboogschutterij “Tevredenheid”, te Dongen-Vaart werd een overdekte schietbaan geopend

1985 Om een doorbraak te maken van het Wilhelminaplein naar de Hoge Ham, moet het pand Hoge Ham 130 verdwijnen

1986 De ‘Vierbundersweg’, werd geopend voor alle verkeer.

1987 Bakkerij van der Westen bestaat 100 jaar.

1988 Op de 28e, 29e en 30e juni werd het Gouden Ziekentriduüm gevierd

1989 De bewoners van de Wilhelminastraat houden een grootse reünie

1990 De carnavalsclub “Het Boveneind”, te Dongen-Vaart bestaat 11 jaar

.

1970 Den Haan komt naar Dongen.

1971 Duizenden mensen kwamen naar Dongen voor de Vale Gier.

1972 Op 7 augustus vielen tijdens onweer hagelstenen zo groot als duiveneieren.

1973 Op 30 november vroor het ’s nachts – 10°C.

1974 De aardappelen kosten fl. 1,50 per kilo door het zeer natte weer.

1975 Voor halve ton rommel gekocht op Elisabeth-Gasthuis.

1976 Dongense verdrinkt in het Wilhelminakanaal.

1977 In de nacht van 1 op 2 april werd voor de eerste maal na de oorlog de zomertijd weer ingevoerd.

1978 De Dongelander-Muzikanten krijgen Tirolerpakken.

1979 Toos Vreysen gehuldigd bij de JAL-schoenfabriek.

1980 Dongenaar C. v. d. Noort, ze willen mij gewoon kapot maken.

1981 Zinkerlegging in de Donge te Dongen.

(c) Dongenhomespot

1982 St. Josephparochie in Dongen 75 jaar.

1983 Ken en Geniet Dongen bestaat 25 jaar.

1984 Schoenfabriek Lichtenberg dicht, vijftig man op straat.

1985 Vierbunderweg Dongen open voor verkeer Tilburg

1986 Mariakerk wordt gesloten.

1987 Zeeman textielsuper start in Dongen.

1988 Gemeente koopt pand Hoge Ham 160 (Foto Betsie Cloin).

1989 Oude H.B.S. te Dongen uitgebrand.

1990 Dongen is historisch leerlooierijtje (Tramstraat) kwijt.

1991 CDA, wil noordelijke rondweg.

1992 Christine Vlamings – Peeters 40 jaar actief.


1993 Volckaert Dongen bestaat honderd jaar.

1994 Brand verwoest palletbedrijf “Repalco’.

1995 Léon Raessen wint voor 18.000 duizend gulden aan prijzen.

1996 Foto Betsie Cloin 30 jaar in Dongen.

1997 Fundamenten Waterstaatkerk blootgelegd.

1998 Optiek Stassar 45 jaar in Dongen.

1999 Dongens archief verhuist naar Tilburg.

2000 Jan en Bets Verbunt stoppen na 40 jaar horeca.

2001 Franciscanessen 200 jaar in Dongen.

2002 Ad van Weesenbeek Pee van het jaar.

2003 Sloopbedrijf Van Laarhoven is begonnen met de sloop van Sporthal “De Salamander

(c) Dongenhomespot

MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans

1934 Donkere dagen voor de winkelier: “Den Gulden blijft vallen”.

1935 Op Bouvigne te Ginneken is een opleiding tot dienstboden.

1936 Er wordt een plaatselijk comité opgericht tot het verleenen van medewerking tot aanbieding van het nationaal

Huwelijksgeschenk aan Hare Koninklijke Hoogheid Juliana, Prinses der Nederlanden, ter gelegenheid van Haar aan-staand huwelijk met Zijne Hoogheid Bernhard, Prins van Lippe- Biesterveld.

1937 Hitler begint streken t

1940 Hitler krijgt het voor het zeggen en zegt het ook. Het Ziegheil is niet van de lucht.

1941/1944 In deze periode geen winkelactie, omdat toch alles al op de bon is. Misère overal.

1945 Hitler brandt af. Dongen likt zijn wonden en probeert weer een normaal leven te gaan leiden.

1946 Bij poelier J. Raasen in de Torenstraat kost een haas F 7,00

1947 Dr. van Lotringen vestigt zich in Dongen op het adres Hoge Ham 110.

1948 Al wordt Antoon Snels burgemeester van Drunen, het Wapen van Dongen blijft toch bestaan.

(c) Dongenhomespot

1949 Advertentie: “Je had toch gelijk Toon, ik winkelde deze week bij Koreman en Zoon.

1950 De Dongense Fakir “Josma”, is zeer suksesvol en trekt volle zalen.

1951 We zijn allemaal nog goed katholiek en lopen nog mee in o.a. de sacramentsprocessie en er worden elke dag nog drie missen gelezen.

1952 Het foto-atelier van H. Broekhuise wordt overgedragen aan R.W. Kluwer.

1953 Van Mierlo opent zijn bank op het terrein van de eerder tot de grond toe afgebrande schoenfabriek Leijten.

1954 Voor kousenreparatie gaan de dames naar José Willemen, zij vraagt 5 cent per ladder.

1955 Kapelaan van Eekelen is directeur van de sociale school.

1956 De Gebroeders Vermeeren sluiten hun winkel aan de Hoge Ham 114, hoek Geer.

1957 Zilveren Dongense Winkelweek. De winkels zijn tijdens de winkelactie geopend tot tien uur des ’s avonds.

1958 Iwan Warmenhoven is directeur van de Rotterdamse bank.

1959 De gemeente beslist, dat er nieuwe sportvelden moeten komen aan het Wilhelminakanaal.

1960 Het woonwagenkamp over het kanaal wordt opgeheven.

1961 In de Cheapbar, is het heerlijk en goedkoop smullen, soms vliegen de potten piccalily en majenaise om de oren.

1962 Frans van Pelt is ass. Apotheker en wordt ’s nachts uit het bed gebeld voor een stelleke koorts-thermometers.

1963 De gezamelijke kolenboeren hikken tegen de gasbel aan.

1964 De TEFADO wordt gehouden aan de Mgr. Schaepmanlaan en is een enorm sukses.

1965 “Jantje” Mols werd algemeen kampioen, tevens beste dier in de B-klasse met een Rijnlander ram.

1966 Het pilske wordt een stuiver duurder, 95 cts.

1967 Jac Schellekens ziet de toekomst voor de Middenstand somber in.

1968 Jos Korthout zit met zijn been tussen de deur.

1969 Het gaat slecht in de schoenindustrie. Verschillende bedrijven sluiten hun poorten.

1970 Een slechte dag: “De draaibrug is open, de Lage Ham is afgesloten en opoe komt op visite.

1971 Willemien op TV. Vrijdag 24 december zal in het VARA-programma “Een lach en een traan” dat die avond om 19.10 uur op de t.v. komt, de Dongense zangeres Willemien van café Hof van Holland optreden. Zij zal dan haar nieuwste karnavalsplaat voor 1972: “Bertus, proef de snert eens” presenteren.

1972 Het bomenlaantje “Molenweide”, blijft intact.

(c) Dongenhomespot

MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans


1985 Martin de Ruyter neemt na 40 dienstjaren afscheid van het Ministerie van Defensie

1986 Bij de brand in het café-restaurant “De Posthoorn”,

vallen twee doden te betreuren

1951 Prijzen bij de Winkelactie dit jaar zijn o.a. 500 HL. Kolen, en 2000 loten voor de Anjeractie

1953 Kroeta heeft er weer een hondje bij

 1954 Jan de Springer( **van den Nieuwenhuizen) springt weer

een gat in de lucht

** de naamstoevoeging is van  Denie Krol (ined)

 1924 Op zaterdag 28 juni is er een Verkoping van Huisraad bij W. van Leijden, achter de openbare school op de Vaart

.1925 De collecte ten bate van het Rode Kruis, bracht F71,28 op.

 1926 De tweede Dongense Winkelweek ging van start

 1927 Op de 24e december werd op de Vaart 86 een meisje geboren, ze woont er nog.

(c) Dongenhomespot

 1928 Op de 30e oktober werd een publieke verkoop gehouden door Notaris De Ruyter uit Dongen ten huize van Henk Oerlemans te Oosteind.

 1929 Er is geld te leen tegen 4% bij Pastoor Oomen te klein-Dongen-Vaart

 1930 In augustus werd Mej. Antoinette Brants benoemd tot onderwijzeres met vaste aanstelling aan de R.K. Meisjesschool der St. Josephparochie

1931 Voor Communie Manteltje, Jurkje, Jasje, Hoed of Pet moet men naar Magazijn De Viersprong

 


1932 Dit jaar vertrok de Wed. Thomeer en haar gezin vanuit de Kardinaal van Rossumstraat 16 Dongen, naar Tilburgseweg F52 Breda

1933 Dhr. Antoon van Pelt werd op 5 september benoemd tot controleur der Gewestelijke Aardappelorganisatie Noord-Brabant afd. Dongen e.o

1934 Op 22 septemberverscheen het 672e Wekelijksch Nieuwsblad van Dongen, Vaart en Kleindongen

1935 "Flora", de bloem der drie cents sigaren zijn te koop bij: J.v.d. Bleek,

G Emmen, S. Gommers, W. Hoevenaars, J. Jansen, J. Koreman en B. Verhulst

1936 Op 16, 17 en op 23 en 24 september werd in ’t café van Jan van Dongen te Dongen-Vaart een groot rikconcours gehouden

1937 De 10e november vierde ik mijn 1e verjaardag

 1938 Er komt een nieuw en vrijliggend

rijwielpad langs de Zandsteeg

1939We kregen er een broertje bij

1940/44 Het is oorlog, de ‘Moffen’, zijn overal de baas 

1945 Op 29 december om 6.45u wordt er in de St. Josephkerk een mis gedaan voor de slachtoffers van de ramp in de Vennen.

 1946 Zondag 23 november hoopt het echtpaar Sprangers-Broeders hun zilveren huwelijksfeest te vieren.

 

(c) Dongenhomespot

MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans

1947 De heetste zomer sinds mensenheugenis, ook in Dongen.

1948 Op maandag 23 februari was er om 6.45uur een verplichte veldtraining voor de spelers van de voetbalvereniging Dongen

1949 Biljartvereniging "Onder Ons", gevestigd bij P. Jansen aan de St. Josephstraat 185, zal begin mei een groot nederlaagtournooi houden

1950 Bij "De Ster", kost een damast-tafellaken maar F9,75

1951 Op 6 juli gaat de St. Joseph U.L.O. op schoolreis naar Rhenen

1952 In april gaf de fanfare St. Hubertus een Bonte Avond ten beste

1953 De watersnoodramp gaat gelukkig aan Dongen voorbij

1954 Ik stempel al drie jaar de inlegzolen van schoenfabriek JAL

1955 Er is een oprichtings-commité gevormd voor een zwemvereniging, op woensdag 13 januari is er weer een vergadering

1956 De R.K. Boerinnenbond H. Blanca uit Kleindongen gaat op reis naar Den Haag en Scheveningen

1957 De moeders van Dongen komen in het KRO-programma "Moeders wil is Wet"

(c) Dongenhomespot

1958 De vijf ramen in de doopkapel van de St. Josephkerk zijn van de hand van Jan Willemen en werden op 24 december geplaatst

1959 In café ‘Krasnapolsky’, werd ingebroken en een geldkistje met inhoud gestolen

1960 Het woonwagenkamp is verplaatst van de Konijnenberg naar de Lange Dreef

1961 Jan de Jong was de agent voor DELFIA-veevoeders

1962 In de Hubertuskeerk kosten 1e drie banken 50 ct de drie daarop 35 ct en alle volgende 25 ct

1963 Het instrumentarium van harmonie ‘Aurora’, werd omgezet van hoge in lage stemming.

1964 We hadden dit jaar een Witte-Kerst

1965 Wij zijn op 16 augustus dit jaar 3 jaar getrouwd, wie nog meer?

1966 Op de 19e januari vroor het ’s nachts 17°C

1967 In het tijdvak tussen 17 t/m 24 november traden Theodorus Antonius Matheus Wagemakers (24) wonende te Waalwijk en Johanna Maria Petronella Hooijmaijers (23) wonende te Dongen in het huwelijk.

1968 Harmonie Aurora bestaat 60 jaar

1969 De redding van lederfabriek H. Domen is twijfelachtig

1970 Bioscoop Aurora draait op 6 maart de films: "De dood komt te paard", en "Als de naakte wind der zee".

1971 Bij de kerstverloting t.b.v. de Jeugdbewegingen St. Joseph en Maria-parochie was de 1e prijs een konijn en de 2e prijs ook een konijn, ze vielen op de lotnummers 2726 en 2879.

1972 In de wijk "Molenweide", zullen 200 woningen verschijnen.

1973 In woonwijk "De Biezen", zullen 20 woningen per Ha gebouwd worden.

 1974 Op woensdag 22 mei verscheen No 2744 van het Weekblad voor Dongen

DEZE

PAGINA

WORDT

REGELMATIG

VERNIEUWD


BIJDRAGEN EN OPMERKINGEN

info@dongenhomespot.nl

MIS NIKS VAN WAT ER AL  IN DE KRANT STOND

Klik op een van logo's en lees  nog eens wat eens was in Dongen

(c) Dongenhomespot

MEER NIEUWS UIT HET DONGEN VAN VROEGER

Bijeengebracht door Henk Oerlemans

1975 Het Elisabeth-gasthuis aan de Gasthuisstraat is gesloopt.

1976 Mevrouw Vesters-Brants haalt herinneringen op uit "De Goeie Ouwe Tijd", en laat die in een bijlage van het Weekblad voor Dongen plaatsen.

(c) Dongenhomespot

1993 De 40e avondvierdaagse had meer dan 3000 wandelaars

1994 Bij de familie Scheerders op de Vaart wordt een geiten-vierling geboren

1995 André Oerlemans speelde zijn 300ste wedstrijd voor Olympia ’60

1996 Kees Broeders wacht op de slopershamer voor zijn 86 jaar oude wasserij

1997 De televisiemast van het centraal antennesysteem wordt door de gebroeders van Hees gesloopt

1998 Buurtvereniging Noord-Westhoek bestaat 50 jaar

1999 Wethouder Ria Demmersverlaat Dongense politiek

2000 Theo Leijten, oud wethouder en ereburger van Dongen overleden

2001 Omdat Joke Halters v.d. Weesenbeek het lint doorknipt, is de Eindsestraat na de reconstructie weer geopend voor het verkeer2002 Mevrouw C. Paans – Dekkers 50 jaar lid en 38 jaar voorzitter van het dameskoor Soli – Deo – Gloria te ’s Gravenmoer

2003 Wethouder Piet Panis krijgt de eerste cd van het Klein-Dongen-Vaarts volkslied overhandigd

1924 Het weekblad voor Dongen heette nog: "nieuwsblad voor Dongen, Vaart en Klein-Dongen.

1925 Wegens enorm sukses van de vorige, dit jaar geen winkelweek

1926 Kunst naar Kracht brengt het toneelstuk "Uitgeboet", een drama in drie bedrijven, entreeprijs 40 cent.

1955 Door Notaris Buysrogge wordt het woonhuis Wilhelminastraat 43 ingezet voor een bedrag van F 6900,00

1956 In besloten kring wordt er volop karnaval gevierd bij Aurora, Musis Sacrum en zaal Wilhelmina

1957 P. te D. valt van de kruk in café "De Postduif".

1978 Kunst naar Kracht brengt het toneelstuk "Kinderen van ons Volk". Piet Verharen in de rol van Pastoor treedt voor het laatst op

1952 Het schuchtere begin van vakantie-rage. Winkeliers haken hierop in door het organiseren van een reiszegelactie

 


(c) Dongenhomespot